Vormsel

Sacrament van het Vormsel

Voor de viering van het Vormsel is in onze parochie nog geen nadere datum vastgesteld.

Op de Vormselviering willen wij ons in de verschillende parochiekernen uiteraard graag samen voorbereiden.

We gebruiken het project ‘In Vuur en Vlam’. De toediening van het vormsel gebeurt met olie. Deze olie is door de bisschop gewijd en heet Chrisma. Daarin herkennen we het woord Christus, dat dan ook ‘gezalfde’ betekent. 
Toen de kinderen gedoopt werden, zijn ze ‘bij Jezus gaan horen’. Op de leeftijd die ze nu hebben, staan ze voor de vraag: ‘Stem ik daar nu ook zelf mee in?’
Maar, waar gaat het dan over? Om daar verder op in te gaan moet je even tijd maken. Voor ontmoeting en gesprek. Dat gebeurt in 6 bijeenkomsten met de vormelingen­, er is een regionale bijeenkomst met alle kinderen van de Pater Damiaan parochie en een kennismakingsviering. Je kunt immers niet gevormd worden zonder dat je weet wat dat betekent. Daarom is er deze voorbereiding. De Vormsel viering doen we samen, dus bereiden we ons ook samen voor.

De ouders worden uitgenodigd voor een informatieavond. Zij ontvangen daarover later meer informatie. Dat geldt ook voor alle data die met de voorbereiding van de kinderen te maken heeft.

Als je met je zoon of dochter wilt deelnemen aan de viering van het Vormsel, dan kun je dat aangeven door hier het aanmeldingsformulier hieronder in te vullen en te versturen.

Als je geen lid ben van de parochiebijdrage is de eigen bijdrage van ouders aan het Vormsel voor dit jaar – volgens de richtlijnen van het Bisdom Breda – vastgesteld op: € 132,00. Wil je deze bijdrage storten op het rekeningnummer van de parochiekern waar je bij hoort. Als deze bijdrage een belemmering is voor deelname, of bij andere problemen in de thuissituatie die van invloed zijn op de deelname van je kind, neem gerust contact op met de pastor­ Alida van Veldhoven 06 2937 3102, of alidavanveldhoven@gmail.com.

Graag tot ziens en hartelijke groet,
Namens het pastoraal team

pastor Alida van Veldhoven

Opgave Sacrament van het Vormsel

De gegevens die je verstrekt worden verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

  Achternaam *

  Roepnaam van het kind *

  Voornamen voluit *

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Telefoon, vast

  Telefoon, mobiel

  E-mail *

  School *

  Geboortedatum *
  In plaats van de dropdown kalender te gebruiken kun je ook gewoon cijfers invullen.

  Doopdatum *
  In plaats van de dropdown kalender te gebruiken kun je ook gewoon cijfers invullen.

  Doopplaats *

  Naam van de parochie waar de Doop plaats vond *

  Datum waarop Eerste heilige Communie plaats vond *
  In plaats van de dropdown kalender te gebruiken kun je ook gewoon cijfers invullen.

  Plaats waar de Eerste heilige Communie plaats vond *

  Naam van de parochie waar de Eerste heilige Communie plaats vond *

  Naam van de vader (alle voornamen voluit) *

  Naam van de moeder (alle voornamen voluit) *

  Naam van de ouder/verzorger, die dit formulier invult *

  Ruimte voor opmerkingen

  Na het verzenden van dit formulier krijg je een e-mail met alle ingevulde gegevens retour. Als er per abuis iets fout is ingevuld, dan kun je het toegestuurde bericht met de gecorrigeerde gegevens zenden naar pastorteam@zeelandnet.nl.