vrijdag, mei 17, 2024
Kerken Pater Damiaan Parochie

Hoe kan ik een misintentie opgeven?

Voor het opgeven van een misintentie kunt u het beste contact opnemen met het secretariaat van de parochiekern, waar u de intentie wilt laten lezen.

Wat moet ik doen als een familielid de ziekenzalving wil ontvangen?

Voor het ontvangen van de ziekenzalving kunt u rechtstreeks contact met de telefoon van de Teamwacht (06-5363 7130) of anders met het secretariaat van uw parochiekern. Voor meer informatie over de ziekenzalving, klik hier.

Wat moet ik doen om een uitvaart te regelen?

Als een dierbare is overleden neemt u in de regel als eerste contact op met uw uitvaartondernemer. Deze zal informeren naar de mogelijkheid om op het gewenste tijdstip een kerkelijke uitvaartdienst vast te leggen. Wanneer een afscheidsdienst in het crematorium gewenst is, zal geïnformeerd worden naar de beschikbaarheid van een van de pastors. Het pastorale team is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van steeds één van de pastors. Deze beschikbaarheid is geregeld via de telefoon van de teamwacht (06-5363 7130).

De betreffende pastor zal zo snel mogelijk contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een bezoek. Allerlei zaken rond het overlijden, rond de uitvaart of de crematie kunnen aan de orde komen.

Waar kan ik mijn kind aanmelden voor de Eerste Communie ?

Als je zelf je kind wilt aanmelden voor de voorbereiding op de Eerste Communie, dan kan dat het beste via de pagina op deze website met informatie over de Eerste Communie. Je vindt daar een formulier dat je kunt invullen en digitaal versturen.

Waar kan ik mijn kind aanmelden voor het Vormsel ?

Als je zelf je kind wilt aanmelden voor de voorbereiding op het Vormsel, dan kan dat het beste via de pagina op deze website met informatie over het Vormsel. Je vindt daar een formulier dat je kunt invullen en digitaal versturen.

Wanneer is de viering van het Vormsel ?

Voor een overzicht van de viering van het Vormsel in de parochie, klik hier.

Waar kan ik ons kindje aanmelden voor de Doop ?

Via het Pastoraal Centrum of via het secretariaat van de eigen parochiekern kun je contact leggen met de doopcontactpersoon . Deze zal je thuis komen bezoeken om de nodige gegevens te noteren. Je wordt dan ook uitgenodigd voor een voorbereidende bijeenkomst, samen met andere ouders die hun kindje willen laten dopen. Voor meer informatie over de Doop, klik hier.

Wij willen ons kindje laten dopen. Waar en wanneer is er een doopviering ?

Voor meer algemene informatie over de Doop, klik hier.

Wat moet ik doen, wanneer ik mij als volwassene wil laten opnemen in de katholieke Kerk ?

Wanneer u zich – als volwassene – wilt laten opnemen in de katholieke kerk, dan wordt daarvoor een speciaal voorbereidingstraject gebruikt. In persoonlijke gesprekken met een van de priesters van het pastorale team wordt u voorbereid op uw opname in de katholieke geloofsgemeenschap.

De opname gebeurt, als u al gedoopt bent in een van de erkende christelijke kerken, door de toediening van het Vormsel. Als u nog niet gedoopt bent, dan ontvangt u zowel de Doop als het Vormsel.

Het beste kunt u contact met een van de priesters opnemen.

Wat moeten wij doen als we willen trouwen voor de kerk?

U vindt er alles over op deze pagina.

Welke cursussen worden er aangeboden vanuit de kerk?

U vindt er alles over op deze pagina.

Waar kan ik vinden hoe laat de kerkdiensten beginnen?

De tijden worden vermeld op de pagina Kerkdiensten

Waar vind ik het telefoonnummer van mijn parochiekern?

Adressen, naamsvermeldingen telefoonnummers treft u op onze contactpagina aan.

Hoe kan ik een van de pastors bereiken?

Informatie over de pastors treft u op onze Pastoraal team  aan. In acute noodgevallen kunt u bellen met de telefoon van de Teamwacht: 06-5363 7130

Kan ik mij aanmelden als vrijwilliger?

Zoals vele andere organisaties is ook de Kerk afhankelijk van veel, heel veel werk dat door vrijwilligers wordt verricht. Het pastorale team is veel dank verschuldigd aan al die mensen, die zich hiervoor inzetten. Als u een handje wilt helpen, of als u bepaalde vaardigheden wilt inzetten, dat kunt u daar natuurlijk die nodige ruimte voor krijgen. Het beste kunt u contact met het secretariaat van uw parochiekern opnemen.

Wat zijn de kosten die voor kerkdiensten in rekening worden gebracht?

U kunt alle financiële aspecten van ons aanbod vinden op onze pagina Financiën.

Wat gebeurt er met de collecte bij een uitvaart?

De collecte van de uitvaartdienst in alle parochiekernen van onze regio zijn bestemd voor misintenties.

Van de opbrengst van de collecte worden in ieder geval altijd zes intenties gelezen (zeswekendienst), ongeacht de opbrengst.

Het eventueel resterende bedrag zal vervolgens, in overleg met de familie en gedurende een periode van maximaal twee jaar, eveneens aan misintenties worden besteed.

Hoe gaat de Actie Kerkbalans in zijn werk?

Elk jaar in januari houden de grote christelijke kerken in Nederland hun inzamelingsactie, de ACTIE KERKBALANS. Voor wie even kwijt is, wat dit ook weer was: hieronder de meest gestelde vragen op een rij.

Wat is Kerkbalans?

Kerken krijgen in Nederland geen subsidie van de overheid. Alle kosten moeten betaald worden uit giften van gelovigen. Kerkbalans is de jaarlijkse inzamelingsactie van vijf christelijke kerkgenootschappen voor de gewone uitgave van de plaatselijke kerk: personeelskosten, onderhoud gebouw, gas, water, licht, etc.

Waar is Kerkbalans?
De Actie Kerkbalans wordt in het hele land gehouden, maar de opbrengst van de collectie is bestemd voor de plaatselijke parochie. Wat u geeft, komt niet in een landelijke pot, maar gaat rechtstreeks naar uw eigen parochiekerk.

Waarom Kerkbalans?
Kerken hebben het in deze tijd niet gemakkelijk. Veel mensen zijn met heel andere dingen bezig dan het geloof. Maar wie zich erin verdiept, ontdekt dat de kerk staat voor waarden die ook over 20, 30 of 100 jaar nog van belang zijn. Met uw gift kan de kerk ook in de toekomst blijven bestaan.

Hoe werkt Kerkbalans?
Kerkbalans werkt in elke plaats een beetje anders. In sommige parochies gaan in januari collectanten langs de deur. Op andere plekken krijgen alle parochianen een acceptgiro thuisgestuurd. Hoe het aangepakt wordt, is niet belangrijk. Belangrijk is dat u de kerk waardevol vindt en een steentje wilt bijdragen.

Heeft Kerkbalans fiscale voordelen?

Jazeker. Giften aan goede doelen of zogeheten organisaties tot algemeen nut (ANBI’s) zijn (deels) aftrekbaar van de belastingen. Uw bijdrage aan Kerkbalans mag u in uw aangifte als een gift aan een ANBI opgeven. Lees hier meer over de ANBI-status van de Pater Damiaanparochie

Waar vind ik meer informatie over Kerkbalans?
Op de website www.kerkbalans.nl en onder het kopje van elke parochie vindt u informatie op maat en start per parochie.

Hoe kan ik mij uitschrijven als lid van de rooms-katholieke kerk?

Uitschrijven als parochiaan en uitschrijven als lid van de Rooms-Katholieke Kerk gaat altijd via uw parochie. Of u dat per brief of met het hier te downloaden voorbeeldformulier doet maakt niet uit. Het voorbeeldformulier geeft wel duidelijk aan wat u in ieder geval moet invullen. Stuurt u een brief dan moet daarin uiteraard dezelfde informatie staan. U kunt het ingevulde formulier sturen naar info@rkbovendeschelde.com of per post naar Zusterstraat 4, 4661 JA te Goes.

Een uitschrijvingsprocedure duurt gemiddeld zo’n twee maanden. Als u dus niet direct bericht krijgt op uw verzoek tot uitschrijving, betekent dit niet dat uw procedure niet is of wordt gestart. Pas na afronding ontvangt u bericht.