voorgenomen besluit kerksluitingen & informatieavonden

Op maandag 28 maart is het parochiebestuur met een reeks informatieavonden gestart. Alle acht parochiekernen van onze H. Pater Damiaanparochie worden de komende twee weken bezocht. Doel is: informatie te verschaffen over het voornemen om een drietal kerken binnen onze parochie op korte termijn te sluiten ( eind 2022/begin 2023) en later (2025) nog een tweetal kerken in de Zak van Zuid-Beveland.

Dit is een ingrijpend besluit dat het bestuur niet ‘zomaar’ wil nemen. We spreken dan ook van een VOORNEMEN tot besluit. Het bestuur wil alle parochianen/belangstellenden in alle acht kernen het recht geven om zich over dit voornemen tot sluiting uit te spreken.

In bijgaande documenten krijgt u een indruk van hetgeen er aan informatie tot nu toe verzameld is.

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?
Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

https://www.paterdamiaanparochie.nl/wp-content/uploads/2022/03/2022_03_28-Presentatie-Hansweert-1.pdf

 

Vorig artikelbrief aan alle parochianen H. Pater Damiaanparochie
Volgend artikelinformatieavond Hansweert 28 maart 2022