onderzoek ACTIE KERKBALANS 2021

Onderzoek Actie Kerkbalans: ‘Kerkgangers missen samen zingen het meest’

Samen zingen, wordt door kerkgangers in deze coronatijd het meest gemist. Dat blijkt uit een onderzoek dat Actie Kerkbalans vandaag (vrijdag 22 januari) heeft gepresenteerd. Zo’n 45 procent van de gelovigen mist het samen zingen. Daarnaast worden het fysiek aanwezig kunnen zijn in de kerk en ontmoetingen met andere kerkgangers genoemd als belangrijke onderdelen die worden gemist.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Actie Kerkbalans. Dat is de landelijke actie waarbij vier kerkgenootschappen – waaronder de Rooms-katholieke Kerk – jaarlijks om een financiële bijdrage van hun gelovigen vragen. Ook de parochie in Limburg nemen deel aan de Actie Kerkbalans. Kerken zijn voor hun inkomsten volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van parochianen. Door de coronamaatregelen zijn veel reguliere inkomsten uit collectes en misintenties sterk teruggelopen, daarom is het extra van belang dat parochianen hun eigen lokale kerk via een jaarlijkse bijdrage actief ondersteunen.

 

Mix tussen livestream en naar de viering

Uit het landelijk onderzoek blijkt verder dat gelovigen in coronatijd de kerkdiensten volgen op gemiddeld twee manieren, vaak een mix tussen een livestream en het fysiek bezoeken van diensten. Zo volgt 45 procent de vieringen via een livestream, 33 procent bezoekt een dienst fysiek en 19 procent volgt een dienst via televisie. Ruim een derde van de gelovigen geeft aan nu geen vieringen of diensten te volgen, maar dat zijn vooral degenen die ook vóór de coronacrisis slechts zelden een kerkdienst bezochten.

In het onderzoek is verder gevraagd naar het geefgedrag van gelovigen. Vier op de vijf geeft geld aan de kerk, maar liefst 40 procent geeft ook tijd als vrijwilliger. De redenen om geld of tijd te geven aan de kerk zijn verschillend, maar betrokkenheid bij de kerk wordt in beide gevallen het vaakst genoemd. Kerkgangers zijn het meest bereid om geld te geven voor het onderhoud van het kerkgebouw, diaconale projecten en pastoraat.

 

Kerk van de toekomst

De betekenis van de kerk voor gelovigen verschilt, waarbij ‘het geloof delen met anderen’ het vaakst wordt genoemd. Parochianen zien in de toekomst graag een kerk waar mensen er zijn voor elkaar (41 procent) en waar men kan leren, groeien en bezinnen (38 procent). De geefbereidheid voor de kerk van de toekomst is precies even groot als de geefbereidheid voor de kerk van vandaag. De bereidheid om bij te dragen via Actie Kerkbalans blijkt het hoogst wanneer het geld naar de eigen, plaatselijke parochie gaat.

Vorig artikelinformatieavond EHC afgelast
Volgend artikelOnderdak in Goes voor vluchtelingenkinderen uit de kampen van Lesbos