Uitvaart

Wanneer een dierbare komt te overlijden, dan kan dat soms ervaren worden als een bevrijding, soms ook als een harde en onverwachte klap. Maar hoe dan ook, het afscheid nemen van een dierbare is altijd een moeilijke opgave. Juist in deze periode van rouw en afscheid nemen wil de kerk nabij zijn, wil zij proberen houvast en troost te bieden. Daarom hechten de geloofsgemeenschappen en de pastors eraan, dat er veel zorg wordt besteed aan de kerkelijke uitvaart. De overledene verdient het immers, dat hij of zij op een waardige manier naar de laatste rustplaats of naar het crematorium wordt begeleid. En ook de nabestaanden hebben behoefte aan een persoonlijke wijze waarop zij afscheid kunnen nemen van hun dierbare.

Contact met de nabestaanden

Het eerste contact na het overlijden verloopt meestal via de uitvaartondernemer. Deze zal informeren naar de mogelijkheid om op het gewenste tijdstip een kerkelijke uitvaartdienst vast te leggen. Wanneer een afscheidsdienst in het crematorium gewenst is, zal geïnformeerd worden naar de beschikbaarheid van een van de pastors. Het pastorale team is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van steeds één van de pastors. Deze beschikbaarheid is geregeld via de telefoon van de teamwacht (06-5363 7130).

De betreffende pastor zal zo snel mogelijk contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een bezoek. Allerlei zaken rond het overlijden, rond de uitvaart of de crematie kunnen aan de orde komen. Meestal is er ook gelegenheid om een terugblik op het leven van de overledene te schetsen aan de hand van de herinneringen die bewaard worden. De pastor kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van de tekst voor een gedachtenisprentje. Ook uw wensen ten aanzien van bepaalde onderdelen van de uitvaart kunnen besproken worden.

Eucharistie of viering van woord en communie/gebed?

Het kan zijn, dat de nabestaanden uitdrukkelijk een eucharistieviering wensen bij de uitvaart. In dat geval zal een priester de voorganger zijn bij de uitvaart. Soms is een eucharistieviering niet uitdrukkelijk gewenst. In dat geval kan er sprake zijn van een viering van woord en communie (waarbij het heilig Brood wordt gedeeld, dat in een eerdere eucharistieviering is gewijd) of van een viering van woord en gebed (waarbij het heilig Brood niet wordt gedeeld). Dit laatste kan van toepassing zijn, als de overledene of de nabestaanden niet gewoon zijn om het heilig Brood te delen.

Wanneer de situatie aanleiding geeft tot een viering van woord en communie/gebed, dan kan ook de pastoraal werk(st)er voorganger zijn bij de uitvaart. Zij zijn ook opgenomen in de regeling van beschikbaarheid, zodat zij het eerste aanspreekpunt zijn voor de uitvaartondernemer. Maar wanneer de overledene en zijn/haar familie al een band heeft opgebouwd met een van de andere pastors, dan heeft het natuurlijk de voorkeur dat deze ook de uitvaart zal verzorgen.

Tarieven

Voor informatie over de tarieven met betrekking tot een uitvaart of een dienst in het crematorium kunt u hier klikken.