Trouwen

Wanneer man en vrouw bij elkaar ‘de liefde van hun leven’ vinden, dan wordt dat ervaren als een kostbaar geschenk en als een intens wonder. De overtuiging dat je toebehoort aan elkaar, kan zo sterk zijn, dat je deze verbondenheid bevestigd wilt zien in een kerkelijk huwelijk. Het is aan te bevelen om, zodra de datum van het burgerlijk huwelijk vaststaat, ook contact op te nemen met het secretariaat van je eigen parochiekern, zodat de kerkelijke huwelijksviering kan worden vastgelegd. Je kunt ook het formulier onderaan deze pagina invullen en versturen.

Bij voorkeur dient er tussen de aanvraag van het kerkelijke huwelijk en de huwelijksdatum minstens acht maanden te liggen.

De voorbereiding op de huwelijksviering verloopt in het Samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’ (Pater Damiaan parochie en H. Mariaparochie op Walcheren) langs twee lijnen.

Er zijn (bij voldoende aanmeldingen) allereerst twee gezamenlijke bijeenkomsten voor bruidsparen. In de eerste bijeenkomst wordt gesproken over de betekenis van het kerkelijk huwelijk in het algemeen en voor de bruidsparen zelf in het bijzonder. In de tweede bijeenkomst wordt kennisgemaakt met de verschillende vormen waarin de viering kan plaatsvinden; ook wordt er materiaal aangereikt, waarmee je zelf invulling kunt geven aan je eigen huwelijksviering.

De tweede lijn bestaat hierin, dat je nog een (soms meerdere) gesprek(ken) zult hebben met de voorganger die jullie huwelijk zal inzegenen. Het gaat daarbij om persoonlijke kennismaking en ook om het bespreken van bijzonderheden, die in de huwelijksviering van belang zijn. 

De data voor de gezamenlijke voorbereiding worden jaarlijks vastgesteld. Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland voor de gezamenlijke voorbereiding. In dit geval zal de voorbereiding bestaan uit een (of meerdere) gesprek(ken) met de voorganger.

Voor informatie over de tarieven met betrekking tot een huwelijksviering kunt je hier klikken.

Aanmelding voor het Sacrament van het Huwelijk

De gegevens die je verstrekt worden verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

  * = invoer verplicht

  Gegevens van de BRUID *

  Roepnaam

  Achternaam

  Gegevens van de BRUIDEGOM *

  Roepnaam

  Achternaam

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Telefoon, vast

  Telefoon, mobiel

  E-mail *

  Jaarlijkse financiële bijdrage aan de parochie gedaan

  JaNee

  Beoogde datum van de huwelijksviering *
  In plaats van de dropdown kalender te gebruiken kun je ook gewoon cijfers invullen.

  Wij willen onze huwelijksviering houden in de kerk van *

  GoesHansweert's-HeerenhoekHeinkenszandKwadendammeLewedorpOvezandeZierikzeeanders, namelijk

  Geloofsovertuiging van de bruid *

  rooms-katholiekprotestantanders:

  Geloofsovertuiging van de bruidegom *

  rooms-katholiekprotestantanders:

  Is de bruid eerder gehuwd geweest? *

  neeja, alleen voor de burgerlijke standja, voor de burgerlijke stand en voor de kerk

  Is de bruidegom eerder gehuwd geweest? *

  neeja, alleen voor de burgerlijke standja, voor de burgerlijke stand en voor de kerk

  Ruimte voor opmerkingen

  Na het verzenden van dit formulier krijg je een e-mail met alle ingevulde gegevens retour. Als er per abuis iets fout is ingevuld, dan kun je het toegestuurde bericht met de gecorrigeerde gegevens terug zenden.