Trouwen

Wanneer man en vrouw bij elkaar ‘de liefde van hun leven’ vinden, dan wordt dat ervaren als een kostbaar geschenk en als een intens wonder. De overtuiging dat je toebehoort aan elkaar, kan zo sterk zijn, dat je deze verbondenheid bevestigd wilt zien in een kerkelijk huwelijk. Het is aan te bevelen om, zodra de datum van het burgerlijk huwelijk vaststaat, ook contact op te nemen met het secretariaat van je eigen parochiekern, zodat de kerkelijke huwelijksviering kan worden vastgelegd. Bij voorkeur dient er tussen de huwelijksdatum en de aanmelding minstens negen maanden te liggen.

De voorbereiding op de huwelijksviering verloopt in het Samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’ (Pater Damiaan parochie en H. Mariaparochie op Walcheren) langs twee lijnen.

Er zijn (bij voldoende aanmeldinen) allereerst twee gezamenlijke bijeenkomsten voor bruidsparen. In de eerste bijeenkomst wordt gesproken over de betekenis van het kerkelijk huwelijk in het algemeen en voor de bruidsparen zelf in het bijzonder. In de tweede bijeenkomst wordt kennisgemaakt met de verschillende vormen waarin de viering kan plaatsvinden; ook wordt er materiaal aangereikt, waarmee je zelf invulling kunt geven aan je eigen huwelijksviering.

De tweede lijn bestaat hierin, dat je nog een (soms meerdere) gesprek(ken) zult hebben met de voorganger die jullie huwelijk zal inzegenen. Het gaat daarbij om persoonlijke kennismaking en ook om het bespreken van bijzonderheden, die in de huwelijksviering van belang zijn. 

De data voor de gezamenlijke voorbereiding worden jaarlijks vastgesteld. Op dit moment zijn er een bijeenkomsten epland voor de gezamenlijke voorbereiding.

Voor informatie over de tarieven met betrekking tot een huwelijksviering kunt je hier klikken.