OPEN-DEUR-VISIE?

Open-deur-visie of de deur altijd open?

We vinden het heel gewoon dat kinderen van vijf of zes leren zwemmen. Zeeland is een waterrijk gebied, dus zijn zelfredzaamheid en het voorkomen van angst voor water logische eisen. Vol enthousiasme starten ouder en kind met de lessen en houden dat – soms zwoegend en letterlijk ploeterend- lange tijd vol. Het diplomazwemmen A is de bekroning van de inspanning en veel kinderen gaan door voor B-C en wellicht zwemvaardigheden. Kosten noch moeite worden gespaard.

Bij zaken als de sacramenten ligt dit anders. Allereerst is de materie moeilijker uit te leggen. Waarom doe je het? Ben je hulpvaardiger, aardiger of een beter mens als je bent gedoopt, de eerste communie of het vormsel hebt gedaan? Ouders reageren daar heel verschillend op en soms bespeur je enige terughoudendheid. In tegenstelling tot zwemmen (dat bijna iedereen doet) ligt dit punt anders; persoonlijker.

Bij een communieproject als ‘Blijf dit doen’ ligt het voor de hand om te vragen: ‘Blijf jij/ blijft u het (echt) doen? Deel vormen van de kerkgemeenschap en kom je regelmatig dan samen aan tafel? Ouders zijn dan wel eerlijk en durven dat niet te beloven…

Ook bij het vormselproject (waar jonge mensen) zich bewust bezig houden met geloofsvorming, hoop je dat vuur en vlam niet te snel doven; je moet niet te snel uitgebrand raken.

Op de een of andere manier raken wij (voorbereiders, kerkbestuurders) niet de ‘juiste’ snaar. We spelen wellicht niet de goede muziek of de juiste akkoorden om hen hierin te begeleiden. Missen we kennis, inzichten, of moeten we ons meer verdiepen in hun gedachtegang over geloven nu & later.

Een deur openzetten is vooral symbolisch, maar iedereen weet (het is een open-deur) dat dit soort gebaren je niet echt verder brengt. Drempels verlagen zou ik graag willen realiseren, zonder het gebouw (geloof) zodanig om te bouwen dat het door anderen niet meer herkenbaar of is. Wellicht dat we voorlopig met een kleine zijingang moeten starten. Wie me helpen wil, hij/zij melde zich..

Richard Gielens, voorbereider eerste communie- en vormselproject  

Vorig artikelafstand
Volgend artikelDEVOTIEPRENTJES PATER DAMIAAN