AFSCHEID

Moge op de dag waarop

de zware last op je schouders

je heeft afgemat

en je struikelt

de stof dansen

om je evenwicht te geven.

 

En moge, als je ogen

bevriezen achter het grauwe venster

en de schim van verlies

bij je binnenkomt,

een menigte kleuren,

indigo, rood, groen

en azuurblauw,

in je een weide van verrukking

scheppen.

Als het zeil scheurt

in de boot der gedachten

en de oceaan zich onder jou

zwart kleurt,

moge er dan over de wateren

een pad van gulden maanlicht komen

om je veilig thuis te brengen.

Moge de koestering van de aarde er voor je zijn,

moge de helderheid van het licht er voor je zijn,

moge de beweging van de oceaan er voor je zijn,

moge de bescherming van de voorouders er voor je zijn.

En moge een zachte wind

Deze woorden van liefde

Om je heen blazen,

Als een onzichtbare mantel om je leven te behoeden.

 

John O’Donohue (uit Anam Cara, een boek met een moderne uitleg van de religieuze traditie van de Kelten, waarin het begrip ‘zielsvriend’ centraal staat als uitdrukking van verbondenheid en liefde).

Vorig artikelpastor Jeanine Heezemans met pensioen
Volgend artikelafstand