Ter verdieping

Ons diepste verlangen

0
Overweging bij de 2e zondag door het jaar (B) Lezingen: 1 Samuel 3,3b-10.19; Johannes 1,35-42 Het verlangen van veel mensen wordt danig op de proef gesteld in deze dagen. Het vooruitzicht om verlost te worden van de beperkingen vanwege de coronamaatregelen lijkt nog ver weg. Contacten met geliefden en vrienden, met...

Overweging bij Palmzondag, 5 april 2020

0
Over een zacht-moedige koning Vandaag ben ik jaloers op Jesaja die vol van vertrouwen verkondigt: God de Heer heeft mij de gave van het woord geschonken. Ik versta het de ontmoedigden moed in te spreken. Mij bekruipt eerder het gevoel dat alle woorden tekort schieten in deze merkwaardige tijd, waarin...

Paasbrief bisschop Liessen

0
2020-04-02 Paasbrief Achter gesloten deuren Helaas is het niet mogelijk om in de Goede Week kerkelijk bijeenkomsten te houden. Vandaar dat de bisschop van Breda zijn paasbrief digitaal toezendt naar iedereen die zich voorbereidt op het paasfeest.

Overweging 5e zondag van de Veertigdagentijd

0
Preek 5e z.40dgn. 290320 Ez. 37, 12-14; Joh. 11, 1-45   Het is u wellicht opgevallen – beste mede-gelovigen - dat de evangelies in deze vastentijd zulke lange verhalen zijn. Dat heeft zijn reden. In de eerste eeuwen van het christendom was de vastentijd een tijd van voorbereiding van de...

Pasen: dat is doorgaan … met leven

0
Met de boom des levens … De Goede Week begint zo blij en feestelijk: de intocht in Jerusalem: Jezus op een ezel, toegejuicht door de mensen met hosannageroep en gezwaai van takken. Maar ondertussen weet Jezus wel beter: Nu is het ‘hosanna’ en over enkele dagen is...

Brief aan de aardbewoners

0
Hemel, 21 maart 2020 (aardse tijd) Dierbare mensen op aarde, Ik zie dat jullie het moeilijk hebben een juiste houding te vinden ten aanzien van het Coronavirus. Dat is niet vreemd. De voorbije tientallen jaren heeft de wetenschap zo’n vooruitgang geboekt, dat jullie zijn gaan geloven dat binnen de kortste keren...

kerken open voor aanbidding en blijk van naastenliefde

0
Zolang de maatregelen in verband met het Coronavirus nodig zijn en er ook voor de katholieke kerken verschillende maatregelen gelden, nodigen de Nederlandse bisschoppen gelovigen uit om voor aanbidding naar de kerk te komen. In kerken waar het Allerheiligst Sacrament wordt uitgesteld voor aanbidding, wordt de gelovigen gevraagd ook een...

zondagspreek 4e zondag van de Veertigdagentijd/Halfvasten

0
Over drie weken – beste medegelovigen - vieren we - op welke manier dan ook- Pasen. De Paaswake begint (wellicht dit jaar anders dan anders) op de zaterdag, ’s avonds laat. Het moet immers donker zijn want dan komt het vuur dat gezegend wordt en de paaskaars die...

Gedurfd

0
Een gedurfde beslissing van het parochiebestuur. Zo wil ik het graag noemen. De uitgave van Parochienieuws in kleur, terwijl – laten we eerlijk zijn – het haar van de meeste kerkgangers steeds grijzer wordt. Durven uitpakken in een tijd van terugloop in financiën en menskracht. Dat vraagt moed, dat laat zien dat je...