Teamassistentes

Het pastoraal team wordt ondersteund door twee teamassistentes die secretarieel ondersteunende werkzaamheden verrichten ten behoeve van en in samenspraak met de leden van het pastoraal team van het samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’ (Heilige Mariaparochie Walcheren en de Heilige Pater Damiaanparochie).

Ria Boonman-Vermue

Het pastoraal centrum is bereikbaar op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

 

Leny Rijk-Rijk

Het pastoraal centrum is bereikbaar op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Hun werkzaamheden omvatten onder meer:

  • Assisteren bij het opstellen van de agenda teamoverleg.
  • Uitvoeren van uit het teamverslag voortvloeiende werkzaamheden.
  • Uitwerken en bijhouden van het liturgisch dienstenrooster op de website
  • Voorbereiden en afwikkelen van correspondentie van en voor het pastorale team.
  • Secretariële voorbereiding activiteiten.
  • Kopieerwerk
  • Verzenden van stukken
  • Bijhouden agenda en bereikbaarheid teamleden.
  • Maken van afspraken in opdracht van het pastorale team
  • Postbehandeling ten behoeve van het team.

Naast bovenstaand secretarieel werk ligt het accent bij het werk van Ria vooral op het samenstellen van het dienstenrooster en bij Leny op het notuleren van de vergaderingen van teambijeenkomsten.

In geval van afwezigheid of andere vervangende werkzaamheden (zoals het notuleren van teambijeenkomsten op woensdagochtenden) kunt u een bericht achterlaten op het antwoordapparaat van het pastoraal centrum. U wordt dan later teruggebeld.

Bij het aannemen van berichten van overlijden spelen zij vooral een coördinerende rol; in principe worden uitvaarten via de uitvaartonderneming geregeld. Uiteraard kunt u een van beide assistentes aan de lijn krijgen via de teamwacht-telefoon: 06-53637130

U kunt ook een bericht sturen via mail: info@rkbovendeschelde.com  en men neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.