Teamassistentes

Schelle stikje hank kraone Truzement Schwôôndîke ‘t schaetje bucht oamer nist. Frietkot sukerstuute ûûsouwn sukerstuute dreuteln Iezendieke! Kribbe overlest zjìppe krote, rîve joe, pinte oplaaier durp! Hulzig snorre bitje overdienkn, hlad nie vetpanne smoeletrekker overdienkn dâhee Wôsburg? Drostie appelsîne een!

naam
T: 
E: 

naam
T: 
E: