Teamassistente

Het pastoraal team wordt ondersteund door de teamassistente die secretarieel ondersteunende werkzaamheden verricht ten behoeve van en in samenspraak met de leden van het pastoraal team van het samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’ (Heilige Mariaparochie Walcheren en de Heilige Pater Damiaanparochie).

Linda van Aardenne

Het pastoraal centrum is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

 

Haar werkzaamheden omvatten onder meer:

 • Samenstellen dienstenrooster.
 • Notuleren van de vergaderingen van teambijeenkomsten.
 • Assisteren bij het opstellen van de agenda teamoverleg.
 • Uitvoeren van uit het teamverslag voortvloeiende werkzaamheden.
 • Uitwerken en bijhouden van het liturgisch dienstenrooster op de website
 • Voorbereiden en afwikkelen van correspondentie van en voor het pastorale team.
 • Secretariële voorbereiding activiteiten.
 • Kopieerwerk
 • Verzenden van stukken
 • Bijhouden agenda en bereikbaarheid teamleden.
 • Maken van afspraken in opdracht van het pastorale team
 • Postbehandeling ten behoeve van het team.

In geval van afwezigheid of andere vervangende werkzaamheden (zoals het notuleren van teambijeenkomsten op dinsdagochtenden) kunt u een bericht achterlaten op het antwoordapparaat van het pastoraal centrum. U wordt dan later teruggebeld.

Bij het aannemen van berichten van overlijden de teamassistente vooral een coördinerende rol; in principe worden uitvaarten via de uitvaartonderneming geregeld. Uiteraard kunt u de teamassistente aan de lijn krijgen via de teamwacht-telefoon: 06-53637130 (08.00 – 20.00 uur)

U kunt ook een bericht sturen via mail: info@rkbovendeschelde.com  en men neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.