Nieuws uit Parochiekern Schouwen-Duiveland

Cantatevesper in de Gasthuiskerk op 15 oktober om 16.30 uur. Te horen zal zijn: cantate BWV 106 “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” en van Joh. Brahms “Warum ist das Licht gegeben dem Muhseligen”. Met medewerking van koor “Luscinia” onder leiding van Wim Boer. Lezing “euthanasie” en “voltooid leven” Op zondag 15 oktober om 14.30 uur zal Marinus van den Berg deze lezing verzorgen in het kerkcentrum van de Gasthuiskerk. In de media en politiek keren deze thema’s steeds terug. Telkens blijkt hoe moeilijk de vragen rondom leven en dood zijn. In gezinnen en families komt het aan de orde, wij...

Lezing Over 500 jaar Reformatie op zaterdag 7 oktober van 10.00 - 12.00 uur in het parochiecentrum. Pastoor van Hees zal een lezing houden over 500 jaar Reformatie en de houding hierin van de R.K. kerk. Leden van de parochiekerncommissie, de werkgroep Haamstede en leden van de protestantse kerkenraden van Samen Vieren worden hierbij uitgenodigd. Ook u als geïnteresseerde bent van harte welkom. De zaal is om 9.30 uur open en er zal koffie, thee en na afloop soep en een broodje worden aangeboden. Opgave in verband met de catering graag vóór 28 september bij Marijke Wessel tel. 461407 of...

Koffieochtenden Op de dinsdagen 3 oktober en 7 november in het parochiecentrum in Zierikzee van 9.30 - 12.00 uur en op woensdag 11 oktober in het Tonnenmagazijn in Brouwershaven om 10.00 uur. Klaverjasavonden Na het succes van vorig jaar, gaan we ook dit jaar weer maandelijks klaverjassen. We starten op 22 september om 19.30 u in het parochiecentrum te Zierikzee. Wilt u meedoen? Dan kunt u zich aanmelden bij Henny, tel 414106. Kosten voor deze avond € 3,50. De volgende klaverjasdata zijn op 20 oktober, 17 november, 12 januari, 23 februari , 23 maart en de slotavond is op 11 mei 2018. Wandelen Onze...
Lief en Leed

Parochiekernsecretariaatzieriksolon
Mosselstraat 4 4301 JN Zierikzee; tel. 0111-417505 Geopend op dinsdag en donderdag van 9.30 – 11.30 uur.

Adres Heilige Willbrorduskerkburghsolo2
Hoge Molenstraat 86, Zierikzee

Adres Onze Lieve Vrouwe op Zee-kerk
Serooskerkseweg 2, Burgh-Haamstede.

Financiele gegevens
Rabobank NL25RABO0375102485 t.n.v. Pater Damiaanparochie kern Zierikzee

Doopcontactpersoon
Tiny Kieboom, tel 0111-415238

Leden-administratie
Erika van Oosten, email scerora@xs4all.nl

Kopijadres Parochienieuws
Marijke Clarijs, Kokmeeuwstraat 11 4301 WP  Zierikzee e-mail clarijs@zeelandnet.nl