Sacrament van Vergeving en Verzoening – de Biecht

Dit sacrament is in onze tijd bij velen in onbruik geraakt. Het heeft veel te maken met de wijze waarop het in vroeger jaren werd gepraktiseerd. Ook de grote regelmaat waarmee gebiecht werd heeft althans de vormgeving van het sacrament uitgehold. Het sacrament blijft uiteraard een kostbaar geschenk van de Heer aan zijn Kerk.

Er zijn namelijk momenten dat een mens in gewetensnood is omdat hij zich bewust is, dat hij iets verkeerds gedaan heeft. Het gaat dan over een zonde die door hem noch door een ander goed gepraat kan worden en misschien ook niet meer goedgemaakt kan worden. In zo’n bezwarende situatie biedt God Zijn helpende hand aan. Hij nodigt die mens uit om in de persoon van een priester God om vergiffenis te vragen, in of buiten de biechtstoel.
Onze priester-pastores zijn te allen tijde bereid u voor een biecht(-gesprek) te ontvangen. Hun contactgegevens vindt u hier.