Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

GEDULD MOET JE OEFENEN

0
Eind juni kregen we vanuit de overheid te horen dat de regels inzake maximale groepsgrootte bij vieringen verhoogd werd van dertig naar maximaal honderd personen. Vanaf maart was de kerkdeur op zaterdagavond of zondagmorgen potdicht en dat was uniek- niet alleen in ’s-Heerenhoek. Gelukkig bood de openstelling op woensdagavond tussen 19.00- 20.00 uur ruimte om onze kerk te bezoeken. Soms in stilte, dan weer in gebed of met achtergrondmuziek van orgelspel. In juni besloot de parochiekerncommissie nog om enkel digitale vieringen te houden, omdat we niemand tekort wilden doen met dat maximum van dertig personen. Dankzij Kerk-TV keken gemiddeld 27 aansluitingen direct...

GEDULD IS EEN SCHONE ZAAK?

0
Door al die beperkingen zijn een aantal uitvoeringsplannen tot uitstel gekomen. Grotendeels door gebrek aan inkomsten moeten we de hand op de knip houden. Onderhoud aan buiten-kerkdeuren en kozijnen parochiezaal wordt op de lange baan geschoven. De aanblik is verre van ideaal, maar ‘schone schijn’ is nu even niet gepast. Restauratieplannen staan voorlopig in de ijskast; er lopen ook geen nieuwe aanvragen bij het Rijk inzake onderhoud rijksmonumenten. Aanpassingen kerk-TV kunnen pas plaatsvinden als het parochiebestuur ons plan van aanpak (en bekostiging) goedkeurt. Kleine ongemakken en technische mankementen worden zoveel mogelijk in eigen beheer (vrijwilligerswerk) uitgevoerd. Verplichte keuringen en onderhoudsbeurten vallen hier uiteraard...

VOOR EN NA CORONA

0
Er is een tijd geweest dat mensen spraken over voor/na de Tweede Wereldoorlog, of voor/na de ramp van 1953…Zou er ook een moment komen dat we gaan praten over voor/na corona? Heimwee naar het verleden heeft mooie en minder fraaie kanten; je kunt er in blijven hangen, maar dan blokkeer je de weg naar de toekomst. In ‘Beeldbank ’s Eerenhoek-Eintjeszand’ vond ik een prachtige foto uit een periode dat deze pandemie nog volledig onbekend was en drommen kerkgangers de kerklaan/ de huidige Deken Holtkampstraat bevolkten. De kerkdiensten waren voor velen het hoogtepunt van de zondag. De vrouwen en kinderen trokken huiswaarts...

Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Lief en Leed