Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

TOEKOMSTBEELD?

Bijgaande foto is niet in scène gezet, maar een tijdelijke opname van de zijingang van onze kerk. Natuurwetten zorgen ervoor dat we onkruid niet met alle beschikbare middelen mogen bestrijden. Gelukkig is dit tafereel maar tijdelijk, maar we moeten er niet aan denken als ons kerkgebouw door leegstand zou worden geteisterd door plantengroei en verval.

COLLECTESCHEMA nieuw kerkelijk jaar

In goed overleg binnen het cluster van de parochiekernen Lewedorp, Heinkenszand en ’s-Heerenhoek bleek dat onze kern de enige van de drie was die als standaard slechts één vaste collecte hanteerde. Een tweede collecte was tot op heden meer uitzondering dan regel. Per zondag 2 december ( Eerste Advent/ start van het nieuwe kerkelijke jaar) passen we dit aan naar twee vaste collectes. De eerste schaal blijft bestemd voor eigen kerk en parochie, maar de tweede is afwisselend voor Caritas of een specifiek (te benoemen) doel. We vermelden dat steeds in ons weekblad ‘Rond de Kerk’.

KERKHOFWERK

Eind september hebben de kerkhofwerkers een aantal graven geruimd, omdat hiervoor opdracht gegeven was. Het ruimen is een omvangrijke klus, omdat veel grafmonumenten uit zware steensoorten bestaan. Dit jaar kon gebruik worden gemaakt van moderne apparatuur en dankzij medewerking van de firma Hoondert kon de klus in betrekkelijk snelle tijd worden geklaard. Dank aan de vrijwilligers en ons plaatselijk bedrijf.

Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Lief en Leed