Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

LICHTPUNTJES

Eind juni beleefden we een ‘top’-prestatie bij onze kerk. Al langere tijd klaagden de mensen over de gebrekkige torenverlichting van het uurwerk. Ook al beschikt iedereen tegenwoordig over een horloge en mobiele telefoon met tijdsaanduiding…de klok van de toren hoort er bij. Zeker als je op de bus staat te wachten in het nabijgelegen bushokje.De gemeente Borsele verleent al jaren lang goede diensten als het gaat om het onderhoud van toren en uurwerk en ook nu weer lieten ze merken aandacht voor klachten te hebben.Met een imposante hoogwerker werd op 27 juni de verlichting van de vier...

MISSICANTO ON TOUR

Wie regelmatig onze kerkdiensten bezoekt, kent het gemengde koor “ Missicanto”. Al 20 jaar zingen ze op toerbeurt mee in de weekendvieringen en speciale diensten die in het kerkelijk jaar plaatsvinden. Op gezette tijden overleggen de leden over de koers die gevaren kan worden, want al is de term ‘jongerenkoor’ wat minder passend, toch overheerst de dynamiek van ontdekken en vernieuwen.Een van deze wensen was het zingen ‘ buiten de kerkdeur van ’s-Heerenhoek’. Het koor verzorgt al eenmaal per jaar een gastoptreden in Clara’s Hofje in Goes en neemt ook deel aan gezamenlijke vieringen binnen de H....

PLEKKEN VAN PLEZIER

In het weekend van 14 en 15 september is het weer Open Monumentendag! Het thema van 2019 is: ‘ Plekken van plezier’. Naar welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier? Velen zullen dan ‘de kerk’ zeker niet als eerste noemen, maar de geschiedenis leert ons dat de kerk al velen eeuwen een plaats is waar mensen bijeen kwamen om lief en leed te delen.Voor de meesten begon dat met de doopviering. Misschien nog wel achter in de kerk, want je was per slot van rekening nog ‘ ongedoopt’, maar visies veranderden in de loop...

Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Lief en Leed