Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Download hier de complete Jaargids ‘s-Heerenhoek 2023

Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

2022 in cijfers:

0
Sacramenten: In onze kerk werden 0 kinderen gedoopt; 3 kinderen uit onze parochiekern deden hun Eerste Heilige Communie in Heinkenszand;  4 jongeren werden gevormd te Goes en er vonden 0 kerkelijke huwelijken plaats. Overleden: 10 parochianen werden geregistreerd als overledene; 6 maal vond er een begrafenis plaats op ons kerkhof; 4 maal een crematie. In 3 gevallen koos men hierbij voor een afscheid zonder kerkelijke dienst. Het aantal overledenen dat zich niet laat registreren via het pastoraal centrum en dus voor ons niet direct benaderbaar is, neemt toe. Bijzondere vieringen: op Hemelvaartsdag mochten wij de oecumenische dienst organiseren en de belangstelling...

KERKBALANS

0
Lasten stijgen voor iedereen en dus houdt men makkelijker de hand op de knip. Ook voor een kerkgemeenschap zijn inkomsten uit donaties erg belangrijk. De grote schenkingen uit het verleden zijn nu zeldzaamheid geworden. Toch mochten we afgelopen jaar twee personen in het bijzonder dankzeggen voor hun extra gulle bijdragen en steun via bank. Uiteraard beseffen we ook dat we geen onrecht mogen doen aan hen die wekelijks/zeer regelmatig via collectes anoniem hun geld storten. De GiVT-app is nog niet ingeburgerd in onze kern, maar we blijven deze vorm van op-afstand-bijdragen gebruiken om iedereen in de gelegenheid te stellen een...

CARITAS ’s-Heerenhoek

0
De lokale Caritasgroep heeft het afgelopen jaar bijna maandelijks mogen collecteren tijdens de tweede collecte.  De opbrengst van het tweede halfjaar: Juni                       € 64,45 Juli                         € 83,-- September        € 89,79 Oktober               € 55.80 November         € 55,80 (december zit verscholen in de Adventsactie die eind november startte). Indien particulieren een beroep doen op Caritas kan men rekenen op een serieuze benadering en mogelijke hulp. Zo mochten we voor de kerstmaaltijd op 26 december een bijdrage van € 150.- verwachten. Bij regionale en landelijke acties stemt de werkgroep een bijdrage in onderling verband af. Ook de Chrismaviering mag jaarlijks rekenen op een bijdrage van Caritas.

Lief en Leed