vrijdag, mei 25, 2018

Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

ACHTER DE SCHERMEN: ACOLIETEN

Onze kerncommissie is blij als we in elke dienst of viering misdienaars of acolieten kunnen inzetten. Zij vormen de eerste schakel tussen voorganger, lectoren, koorleden en gelovigen. Nog elk jaar zijn we verzekerd van een aantal misdienaars ( kinderen/ jongeren tot 14 jaar). Soms zeggen ‘oudgedienden’ ( jongelui tussen 12-14 jaar) hun medewerking op, omdat schoolse zaken (voortgezet onderwijs) en een andere tijdsplanning en vrijetijdsbeleving deze dienstplicht minder vanzelfsprekend maken. Bijzonder gelukkig zijn we met de inzet van onze trouwe acolieten: Adrie de Jonge, Lau Traas, Jan Rentmeester en Rinus de Jonge. Dit viertal heeft geen ‘last’ meer van allerlei...

KERKRESTAURATIE

Ons kerkgebouw vertoont ouderdomsverschijnselen. Met een gezegende leeftijd van 144 jaar is dat niet vreemd. Eind jaren zestig van de vorige eeuw heeft de laatste grote restauratie aan de binnenzijde plaatsgevonden en begin tot eind negentigerjaren kreeg de buitenkant van ons kerkgebouw een grondige opknapbeurt. Van overheidswege zijn subsidies in het vooruitzicht gesteld om delen van verbetering aan te pakken; volledige restauratie zouden tonnen meer kosten en die zijn (helaas) niet voorhanden. In nauw overleg met parochiebestuur, bisdom en gemeente kijken we wat noodzakelijk, urgent en mogelijk is. Kleine reparaties kunnen we niet uitstellen, maar kosten relatief ook veel geld. Dankzij...

KERKSNUFFEL

De dames van de Kerksnuffelmarkt roeren zich al; medio juni zal wederom een Luikse Zondagmarkt plaatsvinden rondom de kerk. De kerksnuffel laat zich niet onberoerd en vraagt nu al om donaties: alle bruikbare spullen ( zijnde geen grote elektrische apparaten of grote meubelstukken) kunt u vanaf heden aanbieden. De opbrengst van de Kerksnuffel komt volledig ten goede aan onderhoud en herstel/verbetering van ons kerkgebouw.

Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Lief en Leed