Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

EERSTE COMMUNIEVOORBEREIDING

Op zondag 1 maart kwamen zeven kandidaat-communicanten bijeen op het priesterkoor van onze kerk om te starten met het project “Blijf dit doen”. In het bijzijn van de ouders en gezinsleden kregen de kinderen het werkboek uitgereikt en werd hen verteld dat het traject “lang leve(n met) God” zou gaan heten. Aan de hand van allerlei voorwerpen kwamen we erachter dat er naast ‘gewone’ feestdagen, ook vieringen en diensten zijn die we in de kerk houden: plezier en verdriet kunnen naast elkaar staan. Alle dagen van je leven kun je God ontmoeten: in verhalen over Jezus, maar ook in contact...

CARITAS en DON BOSCOSCHOOL houden samen VASTENACTIE

Jaarlijks besteed onze basisschool aandacht aan acties in de vastenperiode, om kinderen en ouders bewuster te laten ervaren hoe het is om te leven in andere (vaak minder goede) omstandigheden. De bisschoppelijke vastenactie is vaak het startpunt vanuit de kerk en dat werkt soms verwarrend: aan welk doel mag ik geven? Dit jaar hebben Caritas kern ’s-Heerenhoek en Don Bosco de handen ineen geslagen en gekozen voor het doel: Color the world. Deze van oorsprong Zeeuwse stichting voert bouw- en schilderwerkzaamheden uit voor de allerarmsten in de wereld, met name voor kinderen. De Stichting Dekat di Hati uit Middelburg werkt in...

KERK-TV en KERKDIENSTEN

In principe is elke dienst of viering die in onze kerk gehouden wordt, te volgen via de app “kerkdienstgemist.nl ( op uw telefoon, tablet of eigen computer). In sommige gevallen – met name bij speciale diensten als uitvaarten- kunnen nabestaanden bezwaar maken tegen publieke uitzending of het achteraf volgen van de dienst. Uiteraard wordt dit verzoek gerespecteerd en ziet u thuis alleen direct deze uitzending of staat het beeld op blauw. U kunt via de uitzendlijst altijd vooraf zien of er een uitzending is. Helaas is het de afgelopen periode ook wel eens voorgekomen dat de uitzending pas na enkele...

Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Lief en Leed