Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

GROOT of GROOTS?

0
Regelmatig krijgen we van bezoekers aan onze kerk of kerkhof te horen, waarom zowel het gebouw als de laatste rustplaats erachter zulke opvallende afmetingen hebben. Het voert te ver om hierop uitgebreid in te gaan. Wie het volledige antwoord hierop wil lezen, zal de bijsluiter moeten lezen die lezers van ons Parochienieuws deze maand krijgen. Op de website van de Pater Damiaanparochie zullen hiervoor ook meer ruimte hebben dan in ons blad. ’s-Heerenhoek was eind 18e eeuw tot halverwege 20e eeuw een opvallend dorp als het om geloofszaken ging. Toen hervormden merkten dat hun dorp steeds meer ‘roomse’ boeren  trok, lag...

GROOT IN ZORGEN?

0
Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat zulke eigendommen zorg en aandacht verdienen. Ons kerkgebouw heeft sinds 1976 een rijksmonumentale status en dat betekent dat het niet zomaar aangepast kan worden zonder toestemming van het rijk.  Restauratie van het dak in 2019 kostten de kern honderdduizenden euro’s en daarbij kwam ruim een ton aan rijkssubsidie. Het gehele dak en torens ervan vernieuwen bleek niet mogelijk. In 1969 had er al een omvangrijk restauratieplan plaatsgevonden, waarbij ook de binnenzijde onderhanden werd genomen. Schilderwerk dat zwaar beschadigd was, verdween onder een dikke laag grofkorrelig spuitwerk; kerkvloeren werden vervangen; zijaltaren en communiebanken verwijderd...

KERKRADIO

0
Voordat we zo’n twaalf jaar geleden met Kerk-TV begonnen, hadden we verbindingen met veel parochianen in en rond ons dorp. Met name dorpsgenoten die verbleven in ‘de Kraayert’ konden dankzij de bijdragen van onder meer Caritas gebruik maken van een zender die alle kerkdiensten in de huiskamer bracht. Later kwamen er ingenieuze zendkastjes (Lucas) die via telefoonverbinding direct verbonden waren met de geluidsinstallatie. Enkele jaren terug gaf KPN al aan weinig toekomst meer te zien in het onderhoud van dergelijke zenders en dat betekende dat de jaarlijkse kosten toenamen. Nu in de nabije toekomst ook alle analoge verbindingen verdwijnen en...

Lief en Leed