woensdag, augustus 21, 2019

Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

Een flitsende communieviering

De titel doet iets anders vermoeden dat de werkelijkheid, maar het moet wel gezegd worden. Op Hemelvaartsdag deden 11 kinderen hun eerste heilige communie onder leiding van pastoor Fons van Hees. Dat je van brood alleen niet kunt leven, begrepen de kinderen al langer, want dat was het onderliggende thema van de voorbereiding geweest. De presentatiebladen, in de vorm van boterhammen, maakten de aanwezigen duidelijk wie en waarom ze hun communie deden.Een vlotte viering was het zeker, maar er vond ook iets plaats, waar men niet zo blij mee was…. Er werd volop geflitst tijdens het uitreiken...

Een zingende kerk

Tijdens gospeldiensten met name in het buitenland zie je kerkgangers enorm enthousiast meezingen tijdens de liturgie. Minstens de handen gaan in de lucht, maar bij de meesten zijn lichaam en geest volledig in overeenstemming met hun gevoel van blijdschap.Het zou een droom, misschien wel een wonder betekenen, als we dat de komende vakantieperiode dat gevoel zouden kunnen bereiken. Onze koren zullen tijdens de zomervakantie ‘gewoon’ op toerbeurt blijven zingen, maar af en toe zal de bezetting minder sterk zijn. Hopelijk zullen die lege plaatsen in het koor dan worden ingevuld door de samenzang van het kerkvolk. We...

Werk in onderhoud

Niet alleen de buitenkant van onze kerk zal binnen afzienbare tijd extra aandacht en onderhoud krijgen, maar ook de binnenkant schreeuwt om herstelwerk. Als het een kwestie van spons en zeem was, viel het allemaal wel mee. Scheuren in het pleisterwerk van zijingang en bladderende verf van de pilaren noopt ons iets van de goede oude tijd te laten terugkeren. Het oorspronkelijke schilderwerk bij en rond het hoogaltaar zullen we voorlopig niet kunnen bekostigen, maar voorzichtig wordt een proef gedaan met een van de pilaren. Hussam Al Sheikh Hori heeft in zijn geboorteland Syrië ervaring opgedaan in...

Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Lief en Leed