donderdag, juli 2, 2020

Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

Een leven als een oordeel…

Een eerste terugblik op het Coronatijdperk medio maart-medio mei 2020 Wie had ooit gedacht dat dit spreekwoord nog eens een andere – totaal tegenovergestelde- betekenis zou krijgen? Niks geen oorverdovend lawaai; geen herrie of overlast, maar we zijn allemaal veroordeeld tot rust, afzondering en een afstandelijk leven van minimaal anderhalve meter. ’s-Heerenhoek, een dorp in de Zak van Zuid-Beveland, dat al jaren heeft ingeboet van bruisende kern van vermaak met een rijke horecatak, naar een dorp met beperkte voorzieningen, raakte de afgelopen weken ook nog vitale onderdelen kwijt: - De twee kapperszaken moesten noodgedwongen de schaar tot 11 mei jl. neerleggen. - De...

HOE VERDER NA 1 JUNI?

De kerncommissie zal zich – net als andere parochiekernen- moeten houden aan de regels van de overheid en de richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen: tot 1 juni ( Tweede Pinksterdag) geen liturgische vieringen in onze kerk; uitgezonderd de speciale uitvaartdiensten met het maximum van dertig bezoekers. In onderling overleg wordt bezien of we tot 1 juli ( de overgangsperiode naar maximaal honderd kerkgangers) de kerk openstellen op speciale tijden. Ook het luiden van de klokken valt onder hetzelfde reglement van onderlinge afspraken binnen de parochie, waarbij een zekere vorm van vrije invulling zit. De afgelopen periode van openstelling is positief door...

Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Lief en Leed