donderdag, maart 28, 2024
Kerken Pater Damiaan Parochie

Correspondentieadres
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Download hier de complete Jaargids ‘s-Heerenhoek 2023

Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

Kerkhofzaken

0
Op 28 februari jl. was er een gesprek met de kerkhofwerkgroep over de voortgang van werkzaamheden op en rond ons grote kerkhof. In een open sfeer werden alle mogelijkheden die men zou kunnen bieden besproken. Het delven van graven behoort niet langer tot het takenpakket van de actieve leden. De benodigde energie, arbeidsomstandigheden en beschikbare mankracht is te beperkt om het op de oude manier (handwerk) voort te zetten. Via ambtenaren van de gemeente Borsele worden de graven machinaal aangelegd en later gedicht. Dit heeft zijn beperkingen, omdat bij sommige (bestaande) graven met grafrechten een machinale bewerking niet mogelijk is...

KAPEL & KERKGEBOUW

0
De parochiekerncommissie is blij dat de opstart van de Willibrorduskapel bij de bezoekers in de smaak is gevallen. De vrees was vooral dat de voormalige bestemming de overstap van kerk naar kapel zou ontmoedigen. Er bestaat wellicht nog enige aarzeling, maar de eerste stappen zijn vanaf januari gezet. Elke veertien dagen op vrijdag is er een gebedsmoment gepland. Verschillende inleiders hebben hun medewerking toegezegd: vanuit het pastorale team zijn dat vooral Geerten Kok en diaken-in-opleiding Arjen Gernaert; Jeanine Heezemans is ook bereid gevonden incidenteel medewerking te verlenen en vanuit onze eigen kern proberen we de overige bijeenkomsten zinvol te vullen....

MARIAKAPEL

0
In een eerdere fase vertelden we u over de wens om een eigen Mariahoek/-ruimte voor Maria in te richten. In eerste instantie hadden we de entree van de Willibrorduskapel in gedachten, maar ‘voortschrijdend inzicht’ bracht ons op het idee het kerkportaal van ons kerkgebouw hiervoor open te stellen.  De zijdeur van de kerk zal binnenkort dagelijks worden opgesteld en iedereen kan makkelijk even ‘binnenstappen’ om een kaarsje op te steken of een moment van rust/gebed te vinden. De ruimte wordt zodanig ingedeeld dat er geen toegang is tot de overige ruimten van de kerk of toren. We streven ernaar...

Lief en Leed