Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

Kerksnuffel toch actief

0
Zoals menige vrijwilligersgroep hebben de dames van de Kerksnuffel hun jaarlijkse verkoop moeten afblazen, omdat activiteiten als deze niet zijn toegestaan. Binnen de mogelijkheden die ze hadden en hebben proberen ze toch op creatieve wijze aan inkomsten te komen, die weer worden ingezet voor het behoud van ons kerkgebouw. In de afgelopen maanden werden via mond-tot-mond-reclame een aantal wenskaarten verkocht en ook kleine snuisterijen die men op voorraad had. De afgelopen weken kwam er een gewild artikel bij: mondkapjes in allerlei kleuren en zelfs op speciaal maatverzoek. Dit alles resulteerde in een geldbedrag als tussenstand: vierhonderd euro! Dames dankjewel!

Kerkbezoek in de lift

0
Toen de kerkdeuren in maart dicht gingen, konden we alleen maar momenten van stilte en bezinning organiseren. In juni mochten we dertig kerkgangers toelaten, maar we vonden dat een te beperkte maatregel om goed te kunnen uitwerken. We volstonden met het uitzenden van diensten via onze eigen Kerk-TV. In juli werden de beperkingen zodanig opgeheven dat we tot honderd bezoekers mochten terugkeren. Dat gaf alle ruimte, want dat aantal is meer dan werkbaar. Voorzichtig klom het aantal van veertig naar ruim zestig personen. De inzet van koorleden was bepalend om toch tijdens alle diensten een muzikaal aanbod te kunnen doen. Dit...

Pastorie heeft nieuwe bewoners

0
Na ruim twee jaar leegstand en beperkt onderhoud hebben we sinds 1 september een nieuwe huurder gevonden voor onze pastorie: EvidEndt, een kleinschalige zorgorganisatie binnen de provincie Zeeland. Zij leveren ambulante hulpverlening, dagbesteding en zelfstandig begeleid wonen op verschillende locaties in en rond Goes. In en rond de pastorie willen ze een zestal personen begeleiden en zinvolle activiteiten aanbieden, waarbij de aanwezige, grote, tuin een welkome aanvulling is. In november verwacht men alle ruimten klaar te hebben voor bewoning en zullen van hieruit alle werkzaamheden worden opgestart. Zakelijk leider Emmy zal vanuit deze woning dagelijks alle verrichtingen kunnen volgen en leiden....

Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Lief en Leed