Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

VORMSELTOEDIENING

0
Op zaterdagavond 23 juli kreeg de eucharistieviering een bijzonder accent:  Rianne Voet-Traas werd door pastoor Fons van Hees gevormd. Als kinderen op jonge leeftijd gedoopt worden; hun Eerste Heilige Communie rond hun zevende jaar ontvangen, of gevormd worden bij de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, vinden we dat heel gewoon. Hoe speciaal is het als iemand op latere leeftijd die keuze zelf heel bewust maakt? Rianne is geen onbekende in onze parochiekern. Ze is al jaren actief binnen de liturgische werkgroep en legt contacten tussen communicanten, die erover nadenken om misdienaar te worden. Pastoor Fons van Hees heeft met haar die...

Opbrengst collecte Caritas.

0
19 juni € 64,50 3 juli    € 83.—

VREDESWEEK 17-25 september 2022

0
Een wereld vol vrede begint vaak klein: bij u thuis, uw buurt, uw familie en kennissen; ons dorp. De parochiekernen Heinkenszand, Lewedorp en ’s-Heerenhoek beseffen heel goed dat samenwerken aan wederzijds begrip en oprecht elkaar ontmoeten niet vanzelfsprekend is of worden zal. Gezamenlijk hebben ze oecumenische diensten op het rooster laten plaatsen, waarin katholieken, protestanten of leden van elk ander kerkgenootschap dan ook, elkaar in Woord, gebed en gezang aanspreken. ‘Generatie Vrede’ geeft aan dat dit onderwerp niet specifiek bij een leeftijdsgroep ligt. Ook al is de leeftijdsgroep 65 + flinker vertegenwoordigd in kerkdiensten dat jongeren. Op Vredeszondag 18 september zullen zowel de...

Lief en Leed