maandag, maart 12, 2018

Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

ACHTER DE SCHERMEN

Het is geen alledaags onderwerp, maar toch vinden wij dat deze vorm van vrijwilligheid en inzet aandacht verdient: de kerkhofgroep. Bij een overlijden met begrafenisplechtigheid wordt contact gezocht met deze groep, waarvan een aantal mannen belast zijn met het klaarmaken van een graf. De graafwerkzaamheden gebeuren nog veelal handmatig en zijn zwaar. Een heel bataljon aan kruiwagens zorgt ervoor dat de aarde die tijdelijk is weggehaald, na de begrafenis weer wordt aangebracht. Niet iedereen is bereid c.q. geschikt deze werkzaamheden te verrichten, omdat naast lichamelijke inspanning ook psychische druk kan ontstaan; zeker bij een bijzetting in een graf. Alle wettelijke voorschriften...

KERKTV

We ontvingen de laatste periode klachten over ontvangst en weergave van kerkuitzendingen. Technische mankementen liggen hieraan ten grondslag. Ondanks de relatief hoge kosten die reparaties vaak met zich meebrengen, willen we deze service in tact houden, omdat inmiddels al vele jaren hierin is geïnvesteerd en luisteraars en kijkers hier een hoge waardering aan geven (als het functioneert!) Nog steeds merken wij dat velen weinig of geen gebruik maken van deze mogelijkheid. Via kerkdienst gemist ( app) of via onze eigen website kan men direct of uitgesteld naar iedere kerkdienst luisteren en kijken. Alle diensten worden minimaal zes weken lang bewaard...

VASTENTIJD EN PASEN

In de veertigdagentijd van Aswoensdag tot aan Pasen willen we bewust bezig zijn met de voorbereiding en bezinning op dit hoogfeest. Kerkelijk, maar ook op de basisschool zullen acties worden gehouden die mensen activeren mee te denken en te handelen. Naast de bisschoppelijke vastenactie staan zo mogelijk andere goede doelen centraal. De initiatiefnemers zullen u tijdig hierover informeren. Door het pastoresteam is ’s-Heerenhoek verzocht mee te werken aan het zogenaamde Paastriduüm, dat jaarlijks wisselend in een aantal van de parochiekernen binnen onze parochie wordt gehouden. Drie aaneengesloten dagen, voorafgaand aan het hoogfeest van Pasen worden in onze kerk vieringen en...

Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Lief en Leed