Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

Parochienieuws & lezersbijdragen

Geen bericht is goed bericht’ denken sommigen als dit blad niet meer ontvangen. Na ons laatste verzoek een bijdrage te leveren, omdat vanaf 2017 geen bijdrage werd betaald is volop gereageerd. De grootste groep reacties betrof onrechtmatigheden in het abonneebestand van Parochienieuws kern ’s-Heerenhoek. Immers: iedereen die vorig of dit jaar parochiebijdrage heeft betaald behoudt het recht op toezending of ontvangst. Een kleiner deel gaf aan geen prijs meer te stellen op ontvangst. Ook hier zijn we blij mee, want we willen niemand opschepen met ongevraagde post en zo beperken we onnodige kosten. Dank aan allen die antwoord gaven. Wij...

Zoals de ouden zongen…

Niemand wil graag ‘oud’ genoemd worden, maar toch moet men ruiterlijk toegeven dat men op een bepaalde leeftijd niet meer piepjong meer is… Vergrijzing is beperkt houdbaar, zeker met een kleurenspoeling, maar de gemiddelde leeftijd klimt met het aantal rimpeltjes mee… Tijdens de gehele zomervakantie zongen de leden van het dames- en herenkoor Sint Caecilia in alle weekendvieringen, begeleid door Jolanda Nagelkerke op het orgel. Geweldig dat die samenwerking de gehele periode stand kon houden, want een dienst zonder zang en orgelspel is voor velen geen echte viering te noemen. We mogen trots zijn op die groep vrijwilligers: hartelijk dank! Nu...

Kerksnuffel

Op zaterdag 18 augustus gingen de deuren van Galerie Pastorie voor het eerst open en kon de toestroom van belangstellenden beginnen. De bezoekers waren onder de indruk van de veelvoud en verscheidenheid aan koopwaar, die netjes geordend en verdeeld waren over de diverse kamers van dit grote gebouw. Op zondag 19 augustus was de keuze al beperkter, maar waren er nog genoeg voordeelkoopjes te bemachtigen. Op zondag 2 september sluiten we hopelijk een succesvolle reeks koopdagen af met een op=opruimingsaanbod tussen 10.00 uur en 13.00 uur. Koffie drinken is die ochtend in de pastorie en niet achterin de kerk! De opbrengst komt,...

Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Lief en Leed