Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

‘Onderweg’ was de titel van de communieviering op zondag 21 mei om 9.30 uur. Kinderkoor ‘Esperanto’ had toepasselijke liederen uitgekozen om pastoor Van Hees, de acht communicanten en ruim 250 genodigden toegang te geven tot onze kerk. Voetstappen wezen naar de centrale plek: de altaartafel; de startplaats (de doopvont) was ook gemarkeerd. ‘Onderweg’ zijn betekent, dat je er nog niet bent: de plaats van bestemming ligt nog niet echt vast, want deelname aan de eucharistie is immers de start van een nieuwe levens- en geloofsfase. Datzelfde geldt voor de vormelingen, die recent een eigen keuze hebben gemaakt. Welke kant gaan ze...

Onze parochiekern hanteert al geruime tijd een gescheiden beleid inzake publicaties ‘Lief en Leed’ in het Parochienieuws en in het weekblad ‘Rond de Kerk’ dat iedereen digitaal toegezonden kan krijgen na opgave, of elk weekend in papieren vorm achter in de kerk klaarligt. Inzake ‘Rond de Kerk’: het zal u wellicht zijn opgevallen dat wij bij de lijst van ‘LIEF en LEED’ soms namen slechts eenmaal vermelden, terwijl andere namen zes weken lang in elke dienst genoemd worden en ook worden afgedrukt in dit blad. De reden: indien een overledene een parochiaan is van onze geloofskern en nabestaanden via het pastoraal...

Op zondag 18 juni tussen 10.00 en 17.00 uur is de traditionele jaarmarkt van ’s-Heerenhoek. Uiteraard zijn de dames van de ‘Kerksnuffel’ ook weer van de partij op hun vaste stek: de tent bij de kerk. Iedereen die de kerk een warm hart toedraagt kan op verschillende manieren helpen: ·         Spullen waarop u uitgekeken bent, maar die anderen het aankijken waard vinden, kunt u aanleveren op zaterdag 3  of 10 juni. Graag even een telefoontje vooraf plegen met Corrie Hoondert-Paree, 351489. Op zaterdag 17 juni kunnen goederen direct afgegeven worden bij de snuffelkraam, Deken Holtkampstraat 9. ·         Wenskaarten kopen tijdens de jaarmarkt...
Lief en Leed

Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.