zaterdag, juli 21, 2018

Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

CLUSTERVERBAND WEST

Afgevaardigden van de parochiekernen Heinkenszand, Lewedorp en ’s-Heerenhoek kwamen maandag 28 mei samen in de Willibrorduszaal om te overleggen hoe ze de onderlinge samenwerking verder kunnen uitbreiden dan enkel afstemming dienstenrooster. De meningen waren opvallend gelijkluidend: meer overleg, meer samen voorbereiden en zo mogelijk samenwerken in bestellen liturgieboekjes (kostenbesparend), uitwisseling lectoren, misdienaars, acolieten en koren ( voor zover gewenst/mogelijk is). De slotconclusie was: in het najaar verder overleggen en tot actiepunten en besluiten komen, zodat we samen sterker staan bij een eventuele reorganisatie binnen onze parochie. Kernachtig de toekomst in! Parochiekerncommissie-afgevaardigden van Lewedorp, Heinkenszand en ’s-Heerenhoek.

KERK & KUNST

Kitsch is het zeker niet; kunst zeker wel: de beeldhouwwerken van Omer Giellet (priester-beeldhouwer 1925-2017). Een zevental jaren geleden kregen we twee beelden aangeboden, die na een tijdelijke plaats in de kerk toch werden ‘verbannen’ naar een plaats buiten de kerk. Het mystieke houtsnijwerk van Maria is verworden tot een vermolmde boomstronk naast de pastorie. Schande of passend bij de natuurwetten? U mag het zeggen, maar onze gedachten stroken niet bij hetgeen Omer bedoeld zal hebben. Actiecomité ‘Houd Maria in ere’ (Richard Gielens)

KERKSNUFFEL EN JAARMARKT

Tientallen jaren lang trokken ze gezamenlijk op: jaarmarkt en kerksnuffelmarkt. Tot 15 juni 2018 toen we mochten vernemen dat de geplande Luikse Markt (slechts een kopie van de eertijds succesvolle actie van de plaatselijke ondernemersvereniging) ineens niet doorging…. De dames van de Kerksnuffel waren nog net niet in shock, want al hun voorbereidingen waren tevergeefs… Wat te doen met alle ingeleverde spullen, die met liefde gegeven zijn door parochianen en vrienden? Gelukkig boden inwoners uitkomst: de spullen konden worden opgeslagen en niks hoefde verloren te gaan. Maar wat nu? In goed overleg met de dames van de Kerksnuffel gaan we een nieuwe...

Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Lief en Leed