Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

Zichtbaar gebaar

0
Kerkdiensten zijn meer dan samenkomsten, waarin gebeden, gelezen en gezongen wordt. Dat bewijst ook de bloemengroep, die de afgelopen periode inspeelde op de Veertigdagentijd /Vastenperiode. Door bloemen of elementen te kiezen, die als het ware lezingen ondersteunen, krijgt de viering nog meer diepgang en betekenis. We zijn als parochiekerncommissie erg blij dat we een groep vrijwilligers hebben die gevoel voor liturgisch bloemschikken heeft en dat wekelijks toont. Dank je wel!.

Eerste communicanten

0
Voor het eerst in ons parochiële bestaan hebben we geen EHC-viering in onze kerk. In de nieuwe opzet komen we samen in de H. Blasiuskerk te Heinkenszand op zaterdag 14 mei om 11.00 uur. Oliwia Pedrak en de tweeling Hailey en Jaylinn Rentmeester zijn van de partij. Wij wensen hen en hun ouders een fijne viering toe!

Er zit muziek in ons geloof

0
Leden van de fanfare hebben gevraagd of ze de komende maanden in de kerkdienst van zondagmorgen 10.45 uur mogen bijdragen in muzikale ondersteuning. Zij willen zo hun sympathie voor de kerk als gebouw en de viering als geloofsbeleving extra steun geven. De parochiekerncommissie vindt het een bijzondere geste. De eerste viering met fanfareklanken zal zijn op zondag 15 mei.  Ook op zondag 12 juni geven ze blijk van hun betrokkenheid.

Lief en Leed