woensdag, januari 29, 2020

Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

Clusterviering West zondag 10 november

‘de cirkel is rond’ zei de voorzitter van onze parochiekerncommissie in zijn slotwoord bij het einde van deze clusterdienst. De drie kernen: Heinkenszand, Lewedorp en ’s-Heerenhoek- samen vormend cluster West- hadden alle drie in het afgelopen jaar hun eigen -eerste- clusterviering. In tevredenheid blikte hij terug. Na een moeizaam begin van aftasten, elkaar toch nog een beetje wantrouwen of alles wel evenwichtig zou verlopen en we elkaars eigenheid en zelfstandigheid gunden, mocht worden vastgesteld dat we elkaar beter hebben gevonden.Samen optrekken en minstens driemaal per jaar elkaar bezoeken en samen vieren is zeker niet teveel gevraagd. We...

Willibrordzondag

Al 145 jaar staat onze parochiekerk fier in het midden van ons dorp te stralen. De steigers aan de buitenzijde geven aan dat er soms een steuntje in de rug nodig is om weer jaren vooruit te kunnen.Een enorme steun voor onze geloofsgemeenschap vormt ook het aantal vrijwilligers. De laatste jaren zakt het aantal naar zo’n 130 personen, maar het aantal dubbelfuncties stijgt wel noodzakelijkerwijs.Aan het eind van de Willibrord-zondagviering reikte Ton Oosthoek, namens de parochiekern een drietal Willibrord-penningen uit.Adrie de Jonge, Jan Rentmeester en Lau Traas werden geëerd als trouwe acolieten, die ieder meer dan twee...

Caritas kerngroep

en de gevolgen van de invoering van de AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming) Einde kerstpakketactieIn 2018 werd deze wet ingevoerd. Aan het einde van het jaar hielden wij een actie waarbij mensen uit het dorp boodschappen gaven om minder bedeelden met de Kerstdagen een steuntje te geven met een voedselpakket. Helaas heeft Caritas ’s-Heerenhoek besloten deze activiteit staken om reden dat deze wet instanties verbiedt adressen aan te leveren van mensen die dit steuntje goed kunnen gebruiken. Het is voor ons niet mogelijk zelf adressen te verzamelen. De actie voor de 85 jarigen en ouderen wordt wel voorgezet om...

Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Lief en Leed