Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

AFSCHEID LEDEN BLOEMENGROEP

Na een lange periode van inzet, sommige leden hebben het werk meer dan twintig jaar gedaan, hebben Liesbeth Stokx, Katrien Welleman, Jaantje van ’t Westeinde en Rosina ter Dorsthorst besloten te stoppen met hun werkzaamheden voor de kerk. Gezondheid en tijdgebrek speelden hierbij een grote rol en we kunnen alleen maar waardering hebben voor hun besluit dit tijdig aan te geven. De parochiekerncommissie is op zoek gegaan naar vervanging, want een kerkdienst zonder bloemen of passende decoratie is een groot gemis. In de persoon van Marianne van den Bos is een nieuwe contactpersoon gevonden. Zij zal trachten een nieuwe...

OPSTART COMMUNIEPROJECT

Het is een goede gewoonte te starten met de communievoorbereidingen direct na de voorjaarsvakantie/ het carnavalsverlof van de basisschool. Op zondag 10 maart zullen ouders en communicanten samenkomen in onze kerk om het werkboek in ontvangst te nemen en te starten met hun project ‘Blijf dit doen’. In samenspraak en samenwerking met alle ouders hopen we de twaalf kandidaat-communicanten op weg te helpen naar de uiteindelijke eucharistieviering waarin ze voor het eerst aan tafel gaan: de eerste heilige communie, op Hemelvaartsdag: 30 mei om 11.00 uur. Ook dit jaar doen de aanstaande communicanten (3) uit Lewedorp met onze...

BIDPRENTJES EN GEBOORTEKAARTJES

Bij een geboorte of overlijden worden vaak kaartjes verstuurd, die na verloop van tijd in een doos of lade terecht komen en jarenlang daar blijven liggen. Sommige liefhebbers sparen deze kaartjes voor hun verzameling en willen graag voorkomen dat deze aankondigingen in het oudpapier verdwijnen. De dames van de Kerksnuffel hebben daarom een verzoek gedaan om alle bezitters van deze kaartjes te vragen deze te schenken aan de werkgroep ‘Kerksnuffel’. Vanaf 1 maart zal er achter in de kerk een bus staan, waarin u alle kaartjes kunt deponeren. De dames gaan dan op zoek naar belangstellenden en vragen...

Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Lief en Leed