Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

ALLERZIELEN 2 NOVEMBER 1960-2021

0
Tijden veranderen, maar de herinnering aan onze overledenen blijft altijd bestaan. Zo’n zestig jaar geleden gaven wij bijgaand herdenkingsprentje uit bij de Allerzielenviering. Naast de relatief zware teksten viel het aantal overledenen niet alleen op, maar ook hun gemiddelde leeftijd en de opvallende – aparte- vermelding van een aantal zeer jong overleden kinderen. We respecteren de wijze waarop nabestaanden hun dierbaren willen laten voortbestaan in hun gedachten. Steeds meer zien we afscheidsdiensten buiten onze kerkelijke ruimte; verminderd gebruik van het mortuarium; het begraven op ons kerkhof en het verzoek om een herdenkingskruisje te mogen ontvangen. De Allerzielendienst in de avonduren wordt nog...

WILLIBORDZONDAG 7 NOVEMBER

0
‘Wat als?’ was eigenlijk de ondertitel van onze feestelijke clusterviering op die zondag. Drie parochiekernen kerkten samen in één gebouw; in totaal zo’n 140 personen. Wat als de huidige kernen/ toen nog parochies hardnekkig hun eigen weg waren blijven volgen? Hadden ze elkaar ooit gevonden, of waren ze standvastig gebleven om elkaars bestaan zo moeilijk mogelijk te maken, ten koste van elkaar? Het recht van de sterkste, de grootste of de rijkste? We weten nu beter en de tijd zal leren of we samen als cluster West het hoofd boven water kunnen houden. Wat niet veranderde in al die jaren...

WAT ALS…?

0
Het aantal kerkelijke huwelijken in onze parochiekern gelijk blijft aan de laatste vijf jaar: 0? Het aantal doopvieringen nog verder afneemt; maximaal 1-2 per jaar? Het aantal communicanten daalt tot minder dan een handvol? Het aantal vormelingen hierdoor verlaagt tot, zegt u het maar? Het aantal kerkgangers, mede door coronamaatregelen en weersomstandigheden blijft hangen rond veertig personen? Speciale vieringen rond Kerstmis en Pasen pieken tot maximaal 150 kerkgangers? Het aantal koorzangers alleen maar slinkt, ondanks alle goede wil van elk koorlid? Kerkbijdragen stabiliseren, maar zeker niet zullen oplopen tot nieuwe records? Wat als …we niet somberen en blijven geloven (niet tegen beter weten in!) in een levende...

Lief en Leed