Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

KERKSNUFFEL & ROMMELROUTE

0
Op 5 juni was ons dorp weer eens in positieve zin in de belangstelling: van heinde en ver kwamen koopjesjagers en nieuwsgierige kijkers op alle locaties af waar iets te ‘halen’ viel…Ons kerksnuffelteam, wel uitgedund door ziekte en voorzorg, bestaande uit Thea van den Dries, Corrie Vreugdenhil en Annie de Jonge waren vol lof over dit nieuwe initiatief om gezamenlijk met alle dorpsbewoners die dat wilden, hun koopwaar aan te bieden. De dames hadden een toplocatie (de hal van de kerk) en aangezien de kerk midden in het dorp staat, kon niemand letterlijk om hen heen. De koopwaar had veel...

BEPERKINGEN:

0
Nu Nederland zich wat veiliger voelt en men zich wat vrijer mag gedragen, zijn de beperkingen inzake maximum aantal kerkgangers en het dragen van mondkapjes ook in onze kerk wat versoepeld. Dat betekent niet dat we alle voorschriften los laten of in de wind slaan: we blijven op respectvolle wijze vragen afstand te bewaren bij het innemen van plaatsen in de kerk; de anderhalve-meter in acht te nemen en handen te reinigen indien men ter communie gaat. Het aantal bezoekers is opgeschroefd naar het toelaatbare aantal van 96; hiermee denken wij in ruime mate te voldoen aan de keuze van bezoekers...

KOREN ACTIEF

0
Zowel het dames- en herenkoor, als het gemengd koor ‘Missicanto’  hebben eind juni overleg gevoerd over de mogelijkheid van een herstart. Beide koren hebben -los van elkaar- eigen standpunten ingenomen: De dames en heren zullen bij regelmaat gaan repeteren, met dien verstande dat ieder lid gezondheid en welzijn mag afwegen bij elke repetitie of het bijwonen van een dienst. Repeteren voor de zondagviering wordt weer ingevoerd op dinsdagavond. Indien mogelijk/haalbaar worden 1-2 vieringen per maand verzorgd met zang. Het gemengd koor zal – bijna volledig- weer vieringen gaan verzorgen, maar ook hier behoudt ieder het recht een eigen afweging te maken....

Lief en Leed