Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

HOE SLUITEN WE BOEKJAAR 2018 AF?

Het jaar is nog niet ten einde, maar toch tekent zich nog een tekort af in de boeken van onze parochiekern. Deels verklaarbaar door de leegstand van de pastorie, die tot juni nog maandelijks voor inkomsten zorgde. Ervaring leert echter ook dat veel parochianen op het eind van het jaar hun parochiebijdrage overmaken en dat stemt hoopvol. In de bijlage zullen we u vragen onze tekorten zodanig te verkleinen dat we wellicht in 2019 nog meer lichtpuntjes kunnen zien. Een voorlopige inschatting is dat we in 2019 het tekort zouden kunnen (…) beperken tot maximaal € 10.000 en dat zou...

OECUMENE: SAMEN OP PAD/ SAMEN OP WEG NAAR DE TOEKOMST

2019 zal mede in het teken staan van samenwerking om diverse fronten: • Allereerst gaan we met de parochiekernen Lewedorp en Heinkenszand nauwer samenwerken om het hoofd te kunnen bieden aan mogelijke tekorten binnen koren, acolieten, misdienaars, beschikbaarheid van voorgangers en …kerkvolk. We willen wekelijks kerkdiensten blijven aanbieden, maar bewust kiezen we er ook voor om minimaal driemaal per jaar samen te komen in EEN kerk. Bij het patroonfeest van Blasius kerken we in Heinkenszand, bij Eligius (juni) in Lewedorp en Willibrordzondag (november) komen we samen in ’s-Heerenhoek. Naast eigenheid willen we samen denken & verder gaan uitstralen door zang,...

PAROCHIEKERNGIDS 2019 OUDEJAARS-/NIEUWJAARSVIERING

Op maandagavond 31 december hopen we met velen samen te kunnen komen om in een dienst God te bedanken voor het afgelopen jaar; uiteraard vragen we ook steun en bemoediging voor hen die in het afsluitende jaar tegenslagen hebben moeten incasseren. Samenzijn wordt benadrukt door samenzang; de fanfare zorgt voor muzikale ondersteuning. Om middernacht zullen de kerkklokken even laten horen dat 2018 ten einde is. Op 1 januari is onze kerk gesloten. Op zondag 6 januari is de eerste viering in het nieuwe jaar. Traditiegetrouw willen we op het eind van deze viering even terugblikken op het oude jaar en vooruitblikken...

Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Lief en Leed