zaterdag, december 7, 2019

Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

WILLIBRORDZONDAG

De patroonheilige van onze kerk is Willibrordus. Zijn sterfdag was 7 november 739 en daarom herdachten we hem op de zondag die volgt op zijn sterfdag: 10 november om 10.45 uur.Binnen het cluster West heeft elke parochiekern de mogelijkheid een feest te vieren met alle parochianen uit de naburige kernen van Heinkenszand en Lewedorp. Die zondag zijn hun parochiekerken dan ook gesloten.We verwelkomen iedereen graag om 10.45 uur. Pastor Tom Brooijmans gaat voor in de dienst en leden van de drie dames-herenkoren uit dit cluster verzorgen de zang.Uiteraard is er aandacht voor vrijwilligers die hun steentje hebben...

RESTAURATIE KERK

In september is voortvarend gestart met de vernieuwing van de dakleien aan een deel van de noordzijde van de kerk. Ook de viertoren en dakkapellen aan die zijde kregen een inspectiebeurt en waar nodig herstel- en schilderwerk.In november zal waarschijnlijk het steigerwerk verplaatst zijn naar de zuidzijde, waar eveneens gelijksoortig restauratiewerk plaatsvindt.Ook het voegwerk aan de gevels wordt aangepakt; zo nodig worden geveldelen versterkt. We moeten tijdelijk genoegen nemen met een gehavend kerkgebouw, maar ervaren restaurateurs staan onder toezicht van bisdom en overheidsdiensten.We hebben het volste vertrouwen dat in 2020 ons kerkgebouw er weer representatief uitziet. Wensen...

HERINNERINGEN AAN VERVLOGEN TIJDEN

In 2013 – bij de fusie van parochie H. Willibrordus naar parochiekern ’s-Heerenhoek- gaf onze parochiekern een schitterend boek uit: de Parel van ’s-Heerenhoek. In de loop der jaren zijn vele exemplaren verkocht; deels bij bezoek aan de kerk door dagjesmensen of oud-parochianen die zich veel herinnerden uit de periode dat ze gedoopt werden, hun eerste communie deden, gevormd waren of trouwden in ons kerkgebouw.Bij veel van die bijzondere momenten zijn foto’s gemaakt; uiteraard in een andere kwaliteit en kwantiteit dan nu. Soms krijgen we kiekjes aangeboden, afkomstig uit een album dat men bij zich draagt op...

Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Lief en Leed