donderdag, december 14, 2017

Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

EEN BRIEF VAN PATER NIJSTEN

Pater Marinus Nijsten (oud-’s-Heerenhoekenaar) vertrok vijftig jaar geleden naar zijn missiegebied in Suriname. Regelmatig stuurde hij aan zijn achterban ( donateurs via Missiethuisfront) brieven over het reilen en zeilen daar. In augustus kwam hij –voorgoed- terug naar Zeeland. Hij schrijft ons eind september het navolgende: Het is echt even wennen, als je 50 jaar weg bent geweest. Natuurlijk ben ik gedurende die jaren wel regelmatig in Nederland met vakantie geweest, maar toch anders dan er weer te wonen. Vijftig jaar heb ik in Suriname mogen werken als missionaris. Daar heb ik nooit echt in de stad Paramaribo gewoond. Met uitzondering...

ADVENTSPERIODE

Het lijkt nog zo ver weg, maar ook in ons dorp gaat de tijd sneller dan verwacht. Op de eerste zondag van november/ Willibrordzondag 5 november hebben de dames van de Kerksnuffel u weer proberen ‘om te kopen’ zodat zij de vruchten kunnen plukken na een periode van creatief kerst- en nieuwjaarskaarten knutselen. Denkt u eraan een extra zakcentje mee te nemen, zodat u niet onverrichter zaken naar huis moet? Tijdens de Adventsperiode wordt overwogen in gebed bijeen te komen op vrijdagmiddagen tussen 15.00- 15.30 uur in onze kerk. Meer informatie verneemt u later via kerkblad ‘Rond de Kerk’ dat u...

WERKDAG CATECHESE: geloof beleven, we doen het samen.

Op zaterdag 25 november zullen Willibrorduskerk en Don Boscoschool samen weer de uitvalbases vormen voor een studie-werkdag van de Pater Damiaanparochie. In het algemeen deel vindt u alle informatie. Wij zijn erg blij dat de vorige studiedag blijkbaar in goede aarde viel en wellicht de basis vormde voor een nieuwe sessie. Onze gastvrouwen van Willibrord zullen in samenspraak met de Don Boscoschool zorgen voor een gastvrij onthaal: iets wat we in ’s-Heerenhoek graag over hebben voor anderen.

Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.