Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

DRAGERS

Tot voor kort was er in onze parochiekern een groep fanatieke mannen, die bij een uitvaart met begrafenis -op verzoek- de overledene de kerk binnendroegen en daarna de laatste eer bewezen op het kerkhof. Deze groep (bestaande uit ongeveer tien personen) deden dat op vrijwillige basis en vroegen een kleine vergoeding, die ten goede kwam aan de aankoop passende kleding en accessoires. Jaren verstreken en iedereen werd ouder, met als gevolg dat men (op respectabele leeftijd) moest afhaken. Uiteindelijk bleef er -mede door ziekte en overlijden- een viertal personen over…. Deze groep heeft nu aangegeven het niet meer verantwoord te vinden...

VIERINGEN IN ONZE KERK

De parochiekerncommissie is tevreden over het verloop van vieringen en diensten in onze kerk in de afgelopen periode. Het aantal kerkgangers daalt dan wel iets ( gemiddeld 77 aanwezigen in gewone weekenddiensten), maar de vieringen zijn goed voorbereid en verzorgd, dankzij de inbreng van kosters, liturgische werkgroep, koren (met name dames- en herenkoor) en voorgangers. Samenwerking en afstemming zijn voorwaarden om tot eenheid te komen en dat lukt!  De wijsheid: wat moet, kan niet altijd, maar wat kan moet wel lukken’ blijft geen tegelspreuk als we ons gezamenlijk blijven inzetten! De komende maand mei wordt er veel...

BROODNODIG

Tussen maart en juni kwamen ouders en communicanten regelmatig samen op zondagochtend in de parochiezaal van Lewedorp of ’s-Heerenhoek. Voor deze ouders was er geen belemmering om tussen 10.30- 12.00 uur bijeen te komen en te werken aan de geloofsopvoeding van hun jonge kinderen. Voor ouder en kind waren er momenten dat thema’s verhelderend werkten. Waarom geloof je en heb je God nodig? Kun je God soms vergelijken met je ouders, want die staan altijd voor je klaar? Bijbelverhalen krijgen meer betekenis als ze op begrijpelijke, hedendaagse wijze vertellen welke problemen mensen vroeger (maar ook nu nog) hadden/hebben.

Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.

Lief en Leed