Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

Gewoontegetrouw wil de Liturgische Werkgroep een Mariaviering houden in oktober. Ook dit jaar handhaven we deze traditie; Op dinsdag 24 oktober om 19.00 uur zullen lectoren, basisschoolkinderen en dameskoor samen deze viering verzorgen.

Het bezit en onderhoud van een website mag je best vergelijken met de aanschaf van een huisdier. Het hebben van een website is geen punt, maar dan begint het werk pas…actualiseren moet eigenlijk dagelijks plaatsvinden, maar wie heeft er tijd om deze dagtaak op te pakken? Ook onze kern heeft hier zichtbaar moeite mee gehad, maar we pakken de(internet-) draad weer op en gaan ervoor! www.rksheerenhoek.nl Samen met de website van de Pater Damiaanparochie, de nieuwsbrief en ons weekblad ‘Rond de Kerk’ hebben we een goed kwartet in handen.

Vanaf heden worden alle bladen op naamsticker bezorgd. Voor onze ledenadministratie houden we makkelijker overzicht over aantallen en kosten. Kerkbijdrage en parochieblad zijn echter niet automatisch gekoppeld aan elkaar, maar na intern overleg hebben we als parochiekerncommissie wel voor 2017-2018 besloten een ieder die kerkbijdrage betaalt, het blad te laten bezorgen voor de duur van deze jaargang. Indien u geen prijs stelt op bezorging, maar u wil wel uw bijdrage storten, geef dat op welke manier dan door aan ons secretariaat: Deken Holtkampstraat 9, tel. 06-22815618 of via mail:info@rksheerenhoek.nl door. Natuurlijk horen we ook graag bezorgklachten of fouten in adressering via deze...
Lief en Leed

Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.