Pastoraal team

Het Pastoraal Team is door mgr J. Liesen, bisschop van Breda, aangesteld voor het Samenwerkingsverband Boven de Schelde, dat bestaat uit de Heilige Maria Parochie Walcheren en de Heilige Pater Damiaanparochie op De Bevelanden en Schouwen-Duiveland.

 

pastoor Fons van Hees is op 31 januari jl. overleden. Het pastoresteam ‘Boven de Schelde’ is daarom tijdelijk aangewezen op de volgende personen:

Paul Verbeek, administrator
T: 06 – 83 215 322
E: pverbeek@bisdombreda.nl
Bestuurswerk

Thaddy de Deckere, pater van Mill Hill
T: 06 – 26 276 050
E: thaddeusmhm@gmail.com
Missionaire kerk, huisbezoek, ziekenzalving/biecht

Ria Mangnus, pastoraal werkster
T: 06 – 42 360 493
E: r.mangnus@rkwalcheren.nl
Contactpastor Walcheren, huisbezoek, ouderenpastoraat
Alida van Veldhoven, pastoraal werkster
T: 06 – 29 373 102
E: alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com
Contactpastor cluster Zuid, diaconie, Eerste Communie, huisbezoek, jongerenpastoraat, schoolcontacten, volwassenencatechese, Vormsel, Jonge Gezinnen, teamleider

Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde voor kerkopbouw
T: 06 – 24 669 640
E: gkok@bisdombreda.nl
Ondersteuning pastoraal team