Pastoraal team

Het Pastoraal Team is door mgr J. Liesen, bisschop van Breda, aangesteld voor het Samenwerkingsverband Boven de Schelde, dat bestaat uit de Heilige Mariaparochie op Walcheren en de Heilige Pater Damiaanparochie op De Bevelanden en Schouwen-Duiveland.

Het Pastoraal Team bestaat momenteel uit drie personen. Fons van Hees is – als eindverantwoordelijke priester – de pastoor van zowel de Heilige Pater Damiaanparochie als de Heilige Maria Parochie Walcheren.

Ria Mangnus en Wiel Hacking zijn de pastorale werk(st)ers, die – volgens een goede onderlinge afstemming van de taken – werkzaam zijn in beide parochies.

Fons van Hees, pastoor
T: 06 – 13 281 235
E: avanhees@zeelandnet.nl

Ria Mangnus, pastoraal werkster
E: r.mangnus@rkwalcheren.nl

Wiel Hacking, pastoraal werker 
T: 06 – 17 598 152 
E: wielhacking@gmail.com