Pastoraal team

Het Pastoraal Team is door mgr J. Liesen, bisschop van Breda, aangesteld voor het Samenwerkingsverband Boven de Schelde, dat bestaat uit de Heilige Maria Parochie Walcheren en de Heilige Pater Damiaanparochie op De Bevelanden en Schouwen-Duiveland.

Fons van Hees, pastoor
T: 06 – 13 281 235
E: avanhees@zeelandnet.nl
Wegens ziekte tijdelijk niet in functie

Paul Verbeek, waarnemend pastoor
T: 06 – 83 215 322
E: pverbeek@bisdombreda.nl
Bestuurswerk

Thaddy de Deckere, pater van Mill Hill
T: 06 – 26 276 050
E: thaddeusmhm@gmail.com
Missionaire kerk, huisbezoek, ziekenzalving/biecht

Ria Mangnus, pastoraal werkster
T: 06 – 42 360 493
E: r.mangnus@rkwalcheren.nl
Contactpastor Walcheren, huisbezoek, ouderenpastoraat
Alida van Veldhoven, pastoraal werkster
T: 06 – 29 373 102
E: alidavanveldhoven@gmail.com
Contactpastor cluster Zuid, diaconie, Eerste Communie, huisbezoek, jongerenpastoraat, schoolcontacten, volwassenencatechese, Vormsel, Jonge Gezinnen, teamleider
Wiel Hacking, pastoraal werker 
T: 06 – 17 598 152 
E: wielhacking@gmail.com
Communicatie en PR, contactpastor cluster West, huisbezoek, oecumene

Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde voor kerkopbouw
T: 06 – 24 669 640
E: gkok@bisdombreda.nl
Ondersteuning pastoraal team