Pastoraal team

   

Het Pastoraal Team is door mgr J. Liesen, bisschop van Breda, aangesteld voor het Samenwerkingsverband Boven de Schelde, dat bestaat uit de Heilige Maria Parochie Walcheren en de Heilige Pater Damiaanparochie op De Bevelanden en Schouwen-Duiveland.

 

Het pastoresteam ‘Boven de Schelde’ is op 1 juli 2024 door de bisschop opnieuw vastgesteld en bestaat uit de volgende personen:

Thai Nguyen, kapelaan

T: 06 – 42710068
E: 
Bijbelstudie

Thaddy de Deckere, pastoor vanaf 01.02.2024
T: 06 – 26 276 050
E: thaddeusmhm@gmail.com
Missionaire kerk, huisbezoek, ziekenzalving/biecht

Ria Mangnus, pastoraal werkster
T: 06 – 42 360 493
E: r.mangnus@rkwalcheren.nl
Contactpastor Walcheren, huisbezoek, ouderenpastoraat
Alida van Veldhoven, pastoraal werkster
T: 06 – 29 373 102
E: alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com
Contactpastor cluster Zuid, diaconie, Eerste Communie, huisbezoek, jongerenpastoraat, schoolcontacten, volwassenencatechese, Vormsel, Jonge Gezinnen.

Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde voor kerkopbouw
T: 06 – 24 669 640
E: gkok@bisdombreda.nl
Ondersteuning pastoraal team; teamleider

 

Charlotte den Toonder, pastoraal projectmedewerker

T: 06-44500944

E: charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com

contactpersoon voor jonge gezinnen, kindernevendiensten, EHC- en Vormselvoorbereiding.