Pastoraal team

Het Pastoraal Team is door mgr J. Liesen, bisschop van Breda, aangesteld voor het Samenwerkingsverband Boven de Schelde, dat bestaat uit de Heilige Mariaparochie op Walcheren en de Heilige Pater Damiaanparochie op De Bevelanden en Schouwen-Duiveland.

Het is daarom, dat het Pastoraal Team bestaat uit zes personen. Paul de Maat is – als eindverantwoordelijke priester – de pastoor van de Heilige Mariaparochie, terwijl Fons van Hees diezelfde verantwoordelijke vervult in de Heilige Pater Damiaanparochie.

Jeanine Heezemans, Ria Mangnus en Wiel Hacking zijn de pastorale werk(st)ers, die – volgens een goede onderlinge afstemming van de taken – werkzaam zijn in beide parochies.

pastoraal team
V.l.n.r. Fons van Hees, Paul de Maat, Ria Mangnus, Jeanine Heezemans, Wiel Hacking

Fons van Hees, pastoor H. Pater Damiaanparochie
T: 06 – 13 281 235
E: avanhees@zeelandnet.nl

Paul de Maat, pastoor H. Mariaparochie
T: 0118 – 467 076
E: maat0212@planet.nl

Jeanine Heezemans, pastoraal werkster 
T: 06 – 44 024 841 
E: jmaheezemans@xs4all.nl

Ria Mangnus, pastoraal werkster
E: r.mangnus@rkwalcheren.nl

Wiel Hacking, pastoraal werker 
T: 06 – 17 598 152 
E: wielhacking@gmail.com