Nieuws uit Parochiekern Ovezande

COLLECTE WALK POSITIVE

0
Tijdens de Damiaanviering is er gecollecteerd voor Longkanker Nederland ten bate van de actie wALK Positive van Niels Harthoorn. In cluster Zuid heeft de collecte € 207,55 opgebracht. Op zich zelf staande acties hebben € 55,- opgebracht. Wij danken u voor de gulle bijdrages. Mocht u nog een donatie willen doen, dan kunt u dit overmaken aan stichting Longkanker Nederland, rekeningnummer NL70 RABO 0347 5641 51, onder vermelding van: Acties Niels Harthoorn William Harthoorn

BRUINE BEUK GEVELD

0
Een aantal weken geleden is een van de twee oude bruine beuken in de kerktuin geveld. Dit was het gevolg van een agressieve schimmel, die deze boom al flink had aangetast. Uit onderzoek door deskundigen bleek al meer dan de helft van de wortels te zijn verdwenen. Hierdoor was een onveilige situatie ontstaan voor het huis van de buren en voor passanten in de nu openbare kerktuin. De beuk was van 1867, en is dus acht jaar na de bouw van de kerk geplant. Daarmee was de boom ouder dan de pastorie: deze is in 1870 gebouwd. Dat de...

MARIA UIT DE BEUK

0
Bij de kap van de beuk in de pastorietuin bleek het beoogde stuk voor het Mariabeeld compleet ongeschikt. Dat was wel even schrikken … Gelukkig is Markusse, die de kap deed, heel zorgvuldig te werk gegaan. Ze hebben steeds verder naar boven gezocht naar een stuk zonder holte binnenin. En, wat een opluchting: er was precies één geschikt stuk van 2,5 meter. Peter Verlaan, die Maria uit de beuk gaat carven, bleek bereid om met dit moeilijkere stuk toch aan de slag te gaan. De actie 'Maria uit de beuk' loopt best goed.  Al ruim vijftig mensen uit de dorp...
Lief en Leed

Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675 of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157

Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868

Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de zomervakantie)

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com