Nieuws uit Parochiekern Ovezande

TERUGKOMVIERING

Op zondag 18 november wordt er om half tien een terugkomviering gehouden onder het thema 'Op weg gaan'. Hieraan worden de dopelingen en hun ouders, en tevens de communicanten en hun ouders met name uitgenodigd om deel te nemen. Vanzelfsprekend zijn alle parochianen welkom bij deze speciale viering. De (ouders van de) dopelingen krijgen hun doopschelp mee. De volgende tekst is in het bijzonder van toepassing bij deze gelegenheid: God kent jou vanaf het begin helemaal van buiten en van binnen. Hij kent al je vreugde en al je verdriet want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet En weet je wat...

SINT MAARTEN

In de viering van zaterdag 10 november om 19.00 uur vieren we het feest van Sint Maarten. De kinderen gaan hiermee aan de slag in de kindernevendienst. Tijdens de kindernevendienst verwachten we een heel bijzondere gast en gaan we luisteren naar wat hij allemaal te vertellen heeft. Natuurlijk wordt er ook samen geknutseld en gewerkt. We nemen de bijzondere gast mee naar de kerk en zullen als afsluiting van de viering, samen met de kinderen het mooie verhaal van Sint Maarten aan alle mensen in de kerk vertellen. Laten we deze avond het licht en de warmte met elkaar...

VAN KERKBANKEN NAAR KERKSTOELEN

De parochiekerncommissie wil graag een proef doen door zes rijen kerkbanken te vervangen door vijf rijen kerkstoelen. Het doel ervan is om de groep kerkgangers dichter bij elkaar in de kerk te krijgen waardoor de kwaliteit van de viering nog beter wordt. Het teruglopend kerkbezoek heeft tot effect dat regelmatig de mensen erg verspreid in de kerk plaats nemen. U heeft dat ongetwijfeld ook zelf al vastgesteld. Logisch maar weinig inspirerend voor de voorganger. Omdat deze situatie zich toch regelmatig voor doet, doen we een beroep op u om ons meer te groeperen. Dat wil de parochiekerncommissie stimuleren door...
Lief en Leed

Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675 of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157

Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868

Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de zomervakantie)

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com