Nieuws uit Parochiekern Ovezande

Het was een stralende ochtend, die 28e mei. Wij begaven ons naar het terrein van het KlompFestival. Daar zou vandaag de eucharistieviering plaatsvinden in een festivaltent. Vrijwilligers van De Klomp hadden op het podium al een altaartafel opgericht. Wij, van de kerk, gingen aan de slag met 80 stoelen te plaatsen en schoon te maken. Picknicktafels werden de tent ingedragen. Misgewaden en misdienaarskleding werden in een andere tent klaargelegd en bloemen met een Mariabeeld geplaatst. Alles was mooi en de mensen konden komen. En dat deden ze! Het stroomde langzaamaan helemaal vol. Het was fantastisch. Alle misdienaars deden mee...

Voordat we op zondag 14 mei onze communie mochten doen, hebben we in de pastorie eerst een aantal weken communieles gekregen van Charlotte, Saskia en Annemieke. Aan het begin van elke les staken we om de beurt de kaars aan die we in de eerste les versierd hebben. Met de verhalen en opdrachten uit ons werkboek kwamen we elke keer een stapje verder “In het voetspoor van Jezus”, ook het thema van onze communieviering. De donderdag ervoor hebben we in de kerk geoefend om onze teksten uit het boekje te lezen met de pastoor erbij, en mochten we ook alvast...
Lief en Leed

Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675 of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157

Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868

Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de zomervakantie)

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com