Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675 of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157

Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868

Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de zomervakantie)

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com

Lief en Leed

Nieuws uit Parochiekern Ovezande

KERK ZIJN TIJDENS CORONA

0
Na bijna een jaar raken we al goed gewend aan de maatregelen rond corona. Als vanzelf dragen mensen in de kerk een masker als ze lopen, handen worden ‘gegeld’,  eenrichtings-verkeer bij binnenkomst, bij het ter communie gaan en bij het uitgaan. Ook de gemarkeerde plaatsen, de kerkboekjes die klaar liggen, masker af als je op je plaats zit; niemand kijkt er nog van op. Het is strak en coronaproof geregeld. Ook de muzikale ondersteuning, zij het met een klein groepje, is prima. Onze organist Tuur speelt intussen weer. Ook de proef met één cantor (Kees Boonman) was geslaagd. Het vergde...

KERKELIJK ARCHIEF

0
De verbouwing van de pastorie tot ‘Theehuis De Pastorie’ vergt dat veel spulletjes een andere plek krijgen. De voor- en achterkamer zijn helemaal ontruimd, zodat Zeeuwse Gronden aan de slag kan met de nieuwe inrichting. Daar staan zij voor aan de lat. Als je zo opruimt, kom je pas tot de ontdekking hoeveel er in de voor- en achterkamer stond. Om ruimte te creëren hebben we besloten om ons kerkelijk archief op te schonen. Het lag vooral op de eerste etage in kasten en in dozen. Ook op zolder stond nog een volle kast, voornamelijk over de katholieke basisschool. Met...

MARIA UIT DE BEUK

0
De actie om de oude beuk van 1867 een tweede leven te geven via een groot Mariabeeld was en is een groot succes. Met de bijdrage van ruim 60 mensen kunnen we dit gaan realiseren. Het wordt ongetwijfeld een kunstwerkje, een element dat de voormalige kerktuin extra cachet zal geven. Carver Peter Verlaan zorgt er voor dat ons meer dan levensgrote Mariabeeld eind april gereed is. Intussen is met een paar mensen gekeken naar de meest ideale plaats voor het prieeltje voor Maria. Daar is ook met de gemeente contact over geweest. De dorpsbouwmeester heeft intussen een positief advies...