Nieuws uit Parochiekern Ovezande

DE TERUGKOMVIERING

0
Op zondagmorgen 20 september waren we erg blij om veel jonge ouders en kinderen in de viering te kunnen begroeten.  De 4 dopelingen van het afgelopen jaar  en de 4 communicanten voor wie het feest is uitgesteld, waren allemaal van de partij  samen met hun gezin. Iedereen kreeg een plaats toegewezen en we namen de 1,5 m  in acht. Maar wat was het goed  om op deze manier weer samen te zijn in een viering  De communicanten lazen de voorbeden  voor en alle kinderen ontvingen een speciale kinderzegen van pastor Wiel Hacking. Na de vering konden we dankzij de  heerlijke...

MOBIELE KAPEL

0
Aan het einde van de dierendagviering is de kapel ingezegend door pastor Van Veldhoven. Ook bij de Damiaanviering was de mobiele kapel present. Deze keer niet met een Mariabeeld erin maar een beeldje van Pater Damiaan. Als parochiekern zijn we blij met onze mobiele kerk/kapel. Als de corona storm weer geluwd is, kunnen we bij hoogtijdagen en evenementen als kerk ‘present’ zijn. Dat is nu nog lastig maar dat komt weer wel. Al eerder hebben we de bouwer Nathan en de mede opbouwer Timothy bedankt voor hun enorme inzet om de mobiele kapel mogelijk te maken. Financieel heeft de Stichting...

CORONA HOUDT OOK DE KERK IN DE GREEP

0
Wat waren we als parochiekern blij dat we vanaf juli weer meer mensen in de kerk mochten ontvangen. Met de strikte maatregelen, die we getroffen hadden, ging dat in onze kerk ook prima. Nu ik dit aan het schrijven ben, moeten we weer terug naar maximaal 30 mensen in de kerk, beperkte koorzang en advies mondkapjes. Hoe lang dit zo blijft, is nog maar de vraag. Het zijn dagkoersen, het kan elk moment weer veranderen. Dat maakt het lastig om vooruit te kijken, bijvoorbeeld naar de Allerzielenviering. Het is in onze parochiekern een mooie traditie om op de zondag die...
Lief en Leed

Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675 of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157

Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868

Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de zomervakantie)

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com