maandag, juni 10, 2024
Kerken Pater Damiaan Parochie

Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. C. de Baar-Rentmeester, 06-15165068, cdebaarrent@zeelandnet.nl

Doopcontactpersoon:
Mevr. B. Rentmeester, 06-50599180, famrent10@zeelandnet.nl

Kindernevendienst
Mevr. Ch. den Toonder, 06-44500944, dentoonderc@gmail.com,
datums kindernevendienst zie vieringenrooster onder tabblad “kerkdiensten”

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com

Lief en Leed

Nieuws uit Parochiekern Ovezande

Lief en leed

0
In de rubriek ‘lief en leed’ wordt in Ovezande wat uitgebreider stilgestaan bij het overlijden van een parochiaan, waarvan de uitvaart plaatsvond in onze kerk. Dit middels een kort levensverhaal. Tegenwoordig worden steeds vaker parochianen buiten onze kerk begraven of gecremeerd. Mocht u het belangrijk vinden dat uw naaste wordt vermeld in parochienieuws, dan kunt u dit aangeven bij de lokale redactie. Graag dan zelf een kort stukje aanleveren. Nicole Boonman, redactielid

Terugblik Palmpasen ‘de Zandplaat’ Ovezande

0
Wat mooi om te mogen ervaren dat er een energieke energie in het schoolgebouw hing tijdens het maken van de Palm Pasen kruisen door de leerlingen van groep een tot en met vier. Ze werden daarbij geholpen door de leerlingen van groep vijf tot en met acht. Om de kruisen te maken stonden er in de hal marktkramen waar ze materialen konden halen om het kruis te versieren. Met de symboliek van Palm Pasen, 12 apostelen, de (papieren gekleurde) haan die drie keer kraaide en de 30 zilverstukken. Het mooie van de duo's onder en bovenbouw samen werken aan...

Klusdag 2024

0
Op zaterdag 6 april hebben we als parochiekern Ovezande weer een klusdag georganiseerd. Het was schitterend weer en met 11 personen hebben we ons kerkgebouw weer onder handen genomen. Wat we dit jaar hebben aangepakt zijn de onderdorpels van de ramen van de kerk aan de zuidzijde, het complete kachelkot en de voordeur van de kerk in de lak. Tevens is er een trekverhogende kap op het kachelkot gezet voor de beluchting. Allereerst is er grondig geschuurd en daarna alles goed schoongemaakt. Tussen de middag was er door Betsy en Jeanet gezorgd voor de inwendige mens. Bedankt hiervoor dames....