Nieuws uit Parochiekern Ovezande

PALMPASEN

De zaterdagmiddag voor Palmzondag hebben we met een groepje kinderen van de basisschool Palmpasen gevierd. In de kerk hebben ze naar het Bijbelverhaal geluisterd. Daarna hebben ze met hun palmpaasstok een bezoek gebracht aan de bewoners van het woonzorgcentrum NieuwSande. Hier hebben ze gezongen en paasbroodjes gebracht. Ook hebben de kinderen alle mensen in de appartementen boven in dit centrum met liedjes en een broodje verrast. Als symbool van de middag is er bij de viering ´s avonds in de kerk een palmpaasstok gezet, zoals de kinderen geknutseld hadden.

TENTOONSTELLING SINT JOZEF

De tentoonstelling zal op 5 mei a.s. pas om 15.00 uur geopend worden, en niet, zoals in ons vorige bericht vermeld, om 14.00 uur. Er is vanaf 14.30 uur al inloop met koffie en thee. Vicaris Paul Verbeek doet de opening. Hij zal een boeiende lezing geven over de 'voedstervader' van Jezus. Wij hopen u dan graag te ontmoeten. Ook bent u van harte welkom op de andere zondagen in mei van 13.00 - 17.00 uur. Dank zij de hulp van allerlei kanten, hebben we toch weer een verzameling beeldjes en andere materialen rondom de heilige Jozef en de Heilige Familie...

KLOMPPOPVIERING 26 MEI

Het is een begin van een mooie traditie aan het worden: de viering op de zondagmorgen in het weekend van Klomppop in de feesttent op het festivalterrein. Ook dit jaar worden stoelen klaargezet, wordt een altaartafel gereed gemaakt, wordt bloemversiering aangebracht en staan misdienaars en koster klaar om deze bijzondere viering tot een succes te maken. Een en ander weer in goede samenwerking tussen soosbestuur en onze parochiekern. Een mooi voorbeeld hoe gemeenschap en parochiekern elkaar opzoeken, ontmoeten en samen vieren. Was vorig jaar de doop van Soof Remijnse, voor dit jaar was ons een huwelijksvoltrekking beloofd, maar kandidaten hebben zich nog...
Lief en Leed

Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675 of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157

Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868

Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de zomervakantie)

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com