woensdag, januari 29, 2020

Nieuws uit Parochiekern Ovezande

OPBRENGST DORPSMOESTUIN DINER

Met veel plezier denken we terug aan het bijzondere diner van zaterdag 7 september. Vele mensen hebben hier smaakvolle gerechten voor gekookt en gebakken. En 62 mensen hebben hiervan heerlijk gesmuld. De prachtige opbrengst van € 843,50 is ondertussen goed besteed. Er is een deel gedoneerd aan de dorpsmoestuin, zodat deze groep alle benodigdheden aan kan schaffen om in het nieuwe seizoen de mensen van de voedselbank weer te voorzien van verse groenten. Voor het andere deel is er rijst, macaroni, melk en soep gekocht bij de buurtsuper op het dorp. Deze producten zullen verdeeld worden onder...

CONTACTDAG KOREN

De kerk van Ovezande was op zaterdag 9 november de locatie van de regionale korendag. Koorzangers van de Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen kwamen samen om onder leiding van dirigent Jan Schuurmans en organist Marcel Mangnus een aantal onbekende liederen in te studeren. Deze waren genomen uit een bundel met franciscaanse liederen. Geerten Kok, stafmedewerker en projectleider bij het bisdom Breda, vertelde een en ander over deze bundel.De liederen zijn nogal verschillend van karakter en moeilijkheidsgraad. Dankzij de hoge opkomst van de heren konden wij een aantal meerstemmige liederen meteen goed aanleren. Op mij maakte 'God wilde een...
Lief en Leed

Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675 of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157

Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868

Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de zomervakantie)

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com