maandag, februari 12, 2024
Kerken Pater Damiaan Parochie

Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. C. de Baar-Rentmeester, 06-15165068, cdebaarrent@zeelandnet.nl

Doopcontactpersoon:
Mevr. B. Rentmeester, 06-50599180, famrent10@zeelandnet.nl

Kindernevendienst
Mevr. Ch. den Toonder, 06-44500944, dentoonderc@gmail.com,
datums kindernevendienst zie vieringenrooster onder tabblad “kerkdiensten”

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com

Lief en Leed

Nieuws uit Parochiekern Ovezande

DE GULDEN MIS

0
Op 9 december werd voor het derde jaar de Gulden Mis gevierd in onze kerk. Bij het binnenkomen was de kerk sfeervol verlicht door vele tientallen kaarsen die overal waren geplaatst. De Mis begon met de schuldbelijdenis in de vorm van het lied Rorate Caeli, een echt adventslied. Pastoor Paul Verbeek was de celebrant en er waren vele bezoekers, ook van andere parochiekernen. Het was een clusterviering. Speciale aandacht werd er besteed aan de parochie van Hansweert die op 8 december hun patroonheilige vieren.  “Maria onbevlekt ontvangen”. De Pastoor herinnerde hier ook aan en benadrukte de band tussen de...

UITLEG GULDEN MIS

0
De Gulden Mis wordt gehouden op quatertemperwoensdag na de derde zondag van de Advent, waarbij de liturgie begint met Rorate cæli desuper (Dauwt hemelen de Rechtvaardige). Deze eucharistieviering werd oorspronkelijk opgedragen aan het Maria-altaar met een overvloed aan brandende kaarsen; aan deze mis werd bijzondere kracht en ‘gouden’ zegen toegeschreven, vanwege het gedenken van Maria’s blijde verwachting. De Mis wordt in deze tijd opgedragen in een schaars verlichte kerk, die voor deze gelegenheid rijkelijk met brandende kaarsen is versierd. In de Mis wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting van Maria. De Gulden Mis oefende een...

VERSTERKING VAN DE PAROCHIEKERNCOMMISSIE

0
Sinds 11 december is de parochiekerncommissie (pkc) weer op sterkte. Mevrouw Els Rentmeester heeft toen haar eerste vergadering bijgewoond. Als trouwe kerkganger kent Els al veel klappen van de zweep. We vinden het belangrijk om met een grote groep alle zaken omtrent de parochiekern te kunnen bespreken. Dat is goed voor het draagvlak en op deze manier zijn er hele korte lijnen tussen de vele werkgroepen en de pkc. Els gaat ook aansluiten bij de lokale redactie van parochienieuws. We wensen Els een goede tijd toe in de parochiekerncommissie! Ad Schenk