Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675 of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157

Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868

Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de zomervakantie)

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com

Lief en Leed

Nieuws uit Parochiekern Ovezande

MARIA HEMELVAART

0
Op zaterdagavond 14 augustus heeft de parochiekern van Ovezande haar jaarlijkse patroonsfeest gevierd. In een rijk met bloemen versierde kerk leidde deken Paul Verbeek de eucharistie. In zijn preek gaf hij aan hoeveel bloemen er wel niet met Maria in verband staan, en wat ze betekenen. Na afloop van de viering kregen alle aanwezigen een kaartje mee met daarop informatie over zeven bloemen die een rol spelen rondom Maria. Na een korte plechtigheid voor het nieuwe beeld van 'Maria uit de Beuk', gingen de aanwezigen op weg naar de veldkapel aan de Oud Ovezandseweg. Onderweg waren hier en daar vlaggen...

OFFICIËLE OPENING THEEHUIS DE PASTORIE

0
Sinds enige tijd huurt 'Zeeuwse Gronden' de pastorie voor  drie dagen per week. Op woensdag, donderdag en vrijdag kun je er doorgaans van 10.30 tot 15.30 uur terecht voor een lekkere kop koffie, thee en een gebakje. Ook kun je er heerlijk lunchen tegen zeer schappelijke prijzen. Cliënten en begeleiders staan dan klaar om gasten te ontvangen. Het Theehuis is een maatschappelijk restaurant. Iedereen is welkom, van dorpsgenoten tot toerist, tot toevallige voorbijganger. Het Theehuis wil u graag ontvangen ook al heeft de officiële opening nog niet plaatsgevonden. Maar … dat gaat binnenkort gebeuren. Op vrijdag 10 september wordt in...

OPEN MONUMENTENDAG

0
Op zaterdag 11 september is onze kerk van 10.00 tot 17.00 uur open voor bezichtiging en rondleiding. Er is een folder voorhanden waarin uitleg wordt gegeven over het interieur en het exterieur van de kerk. De rijke historie is opgetekend in een prachtig boek met vele foto’s en anekdotes . Het is die middag in het kerkgebouw verkrijgbaar. In de kerk is een tentoonstelling gewijd aan de oogst  (landbouw en fruitteelt) inclusief passende bloemversiering. Om 19.00 uur is er een speciale viering in het kader van oogstdankdag. Naast de kerk is de pastorietuin met biodiversiteit te bewonderen en het levensgrote beeld...