Nieuws uit Parochiekern Ovezande

CORONATIJD

0
Na de uitbraak van COVID-19 is de kerk drie maanden gesloten geweest, een flinke tijd. De kerkdeuren stonden wel open voor gebed en voor een kaarsje op elke woensdagavond en met de reguliere viering. Met de nodige informatie, met de Paaswens en het Pinksterlichtje hebben we als parochiekerncommissie geprobeerd om de verbinding met u als parochianen te houden. Ook was de kerk mooi in beeld bij de eerste aflevering van Geloven in Zeeland en bij alle volgende afleveringen in de openingsbeelden. Mondjesmaat zijn we zaterdag 6 juni weer van start gegaan met een viering van maximaal dertig personen, voorganger pastoor...

MARIA HEMELVAART

0
Het feest van Maria Tenhemelopneming hebben we bijna zodanig kunnen vieren alsof er geen corona was. We wennen toch wel een beetje aan het afstandhouden zonder dat het er krampachtig uitziet. Na een mooie viering in de kerk zijn we in open formatie met een heleboel bloemen naar de veldkapel aan de Oude Ovezandseweg gewandeld. Pastoraal medewerkster Alida van Veldhoven sprak een aantal toepasselijke teksten uit, en enkele leden van Pius X zongen een paar Marialiederen. We dronken gezamenlijk koffie. Zo lukt het voorlopig wel met `het nieuwe normaal´. Marinus Bierens

THEEHUIS DE PASTORIE

0
Al meerdere keren hebben we in onze  parochiekern naar een bredere (her)bestemming voor de pastorie gekeken. Dan houden we rekening met meerdere facetten die meegewogen moeten worden in de uiteindelijke beslissing. Daarbij zitten zaken als: de onderhoudskosten van de pastorie, maatschappelijke ontwikkelingen, doelen die andere partijen voor ogen hebben en waar de parochiekern op in kan spelen, het beschikbaar houden van voldoende ruimte om de parochieactiviteiten te kunnen uitvoeren, voldoende kwaliteit van deze ruimte. Uiteraard is het belangrijk om rekening te houden met het draagvlak in de parochiekern en het dorp Ovezande met betrekking tot de andere bestemming van...
Lief en Leed

Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675 of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157

Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868

Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de zomervakantie)

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com