Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. C. de Baar-Rentmeester, 06-15165068, cdebaarrent@zeelandnet.nl

Doopcontactpersoon:
Mevr. B. Rentmeester, 06-50599180, famrent10@zeelandnet.nl

Kindernevendienst
Mevr. Ch. den Toonder, 06-44500944, dentoonderc@gmail.com,
datums kindernevendienst zie vieringenrooster onder tabblad “kerkdiensten”

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com

Lief en Leed

Nieuws uit Parochiekern Ovezande

DE LICHTJESTOCHT VAN 22 DECEMBER

0
Op verschillende plaatsen in Ovezande werd op donderdag 22 december het kerstverhaal verteld en nagespeeld, om zo na een mooie tocht uit te komen bij de kerststal in de kerk. Van vele kanten kregen we na afloop van de lichtjestocht te horen: “Wat was deze tocht een succes hè!” Dat zette mij aan het denken, want hoe kwam het, dat ik dit nu van zoveel verschillende mensen te horen kreeg? Dat kwam omdat mensen buitenom de school als vrijwilligers van kerk en dorp nu mee hadden mogen spelen in het kerstverhaal, waar alle kinderen van school en hun gezinnen...

UIT DE NIEUWJAARSREDE: TERUGBLIK OP 2022

0
Er werden het hele jaar door dekentjes gebreid voor Stichting Embrace. In januari hadden we een mooie oecumenische viering in Driewegen met als thema ‘Licht in het duister’. In februari een gratis klassiek saxofoonconcert van een groepje muzikanten. Meer dan 100 mensen hebben enorm genoten van dit prachtige concert. Met Palmpasen was een groep kinderen  in de weer met palmpaasstokken; de mensen bij NieuwSande waren weer in hun nopjes met de broodhaantjes. Op 1 mei was er een inspirerende opening van de tentoonstelling door Iconenschilder Liesbeth Smulders. Heel mei waren de prachtige iconen te bewonderen. Speciaal was op 21 mei...

DE HUIDIGE STAAT VAN DE PAROCHIEKERN

0
De terugloop van het aantal sacramenten wordt steeds nadrukkelijker. We hadden in 2022 1 doop tijdens de klomppopviering, 2 communicanten, 1 huwelijk, 1 toetreding tot de kerk en 2 uitvaarten in onze kerk. Ook het reguliere kerkbezoek blijft langzaam maar zeker teruglopen. Wat meer enthousiasme voor de reguliere vieringen en sacramenten zou welkom zijn. Anderzijds kun je niet zeggen dat parochiekern Ovezande in een neergaande spiraal zit. Verre van! Wat hadden we dit jaar weer veel goede activiteiten. En wat is er dan een grote betrokkenheid in onze parochiekern om mee te helpen en mee te doen. Het lukt ons...