zondag, maart 11, 2018

Nieuws uit Parochiekern Ovezande

TENTOONSTELLING

Stilaan zijn we er aan gewend om bij de datum “2018” te schrijven. En voordat we er erg in hebben, is het alweer mei, de maand van onze tentoonstelling. Onze bron van inspiratie begint een beetje uitgeput te geraken. Ooit werd ons het idee van de ijsheiligen aan de hand gedaan. Dat leek ons wel wat, want die feestdagen vallen in mei. Het leek ons prima uit te komen. Alleen hadden we er niet bij stil gestaan dat kerken die naar een ijsheilige vernoemd zijn , dan juist hun patroonsfeest hebben en dus hun spullen niet gaan uitlenen. Dat...

PRESENTATIEVIERING COMMUNICANTEN

Op zaterdag 3 maart, in de viering van 19.00 uur, zullen de zes communicantjes, drie jongens en drie meisjes, zich aan de parochie voorstellen. Voorafgaand aan deze jongerenviering, zijn de ouders, broertjes en zusjes om 16.30 uur van harte uitgenodigd om samen met hun communicant, mee te werken aan het project en daarna met elkaar te eten in de pastorie. We kunnen op deze manier elkaar beter leren kennen en zo nog fijner, samen met jullie kinderen op weg gaan naar het feest van hun eerste Communie. De communicanten zijn dan al twee weken bezig met het project “Blijf dit...

AFSCHEID

Na een periode van zeker dertig jaar, heeft Gerarda Oostdijk - Uitterhoeve, aangegeven te willen stoppen met haar werk als contactpersoon voor de misintenties. Opbrengsten van collectes, vooruit betaalde missen, lijsten daarvoor bijhouden, contact met nabestaanden, het hoorde allemaal bij haar werk. Deze vertrouwens functie heeft zij steeds nauwgezet en tot ieders tevredenheid uitgevoerd. Iedereen wist haar te vinden, mede omdat zij zo dicht bij de kerk woont. Als parochie kern zijn wij haar veel dank verschuldigd. Haar taak zal worden overgenomen door Corrie de Baar - Rentmeester. U kunt contact met haar hebben na de vieringen, maar ook bij...

Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675 of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157

Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868

Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de zomervakantie)

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com