Nieuws uit Parochiekern Ovezande

KOPER POETSEN

Op woensdag 16 januari zijn we met een groepje van twee heren en zeven dames hard bezig geweest met het koper te poetsen. Wel fijn dat na een oproep zoveel mensen zich aanmeldden om ook te helpen met deze klus. Koper poetsen lijkt misschien niet altijd een leuk werkje. Maar zo gezamenlijk met een kopje koffie erbij is het iedereen aan te raden. Je hebt gelegenheid om de onderlinge band te versterken, en bijna ongemerkt zien de kostbaarheden van onze kerk er weer letterlijk schitterend uit. Daar kan iedereen van genieten die de kerk bezoekt.

STICHTING ONYAME

Op zondag 20 januari was er een mooie gezamenlijke viering van de PKN-kerk DEO en onze parochiekern. Met voorganger Rens Stobbelaar, het koor en de vele mensen in de kerk was het een prachtige, warme dienst in het kader van de Bidweek voor de Eenheid. Daarnaast is er in de viering ook concreet aandacht besteed aan onze diaconale taak. In de viering was bewust gekozen voor de armoedebestrijding in Ghana via de Stichting ONYAME. Naomi Dekker uit Ovezande en haar nichtje Faye ondersteunen via de stichting een jongere in Ghana financieel zodat zij naar school kunnen. Voor deze twee jonge mensen uit Ghana, Gideon en...
Lief en Leed

Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675 of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157

Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868

Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de zomervakantie)

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com