Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. C. de Baar-Rentmeester, 06-15165068, cdebaarrent@zeelandnet.nl

Doopcontactpersoon:
Mevr. B. Rentmeester, 06-50599180, famrent10@zeelandnet.nl

Kindernevendienst
Mevr. Ch. den Toonder, 06-44500944, dentoonderc@gmail.com,
datums kindernevendienst zie vieringenrooster onder tabblad “kerkdiensten”

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com

Lief en Leed

Nieuws uit Parochiekern Ovezande

KLOMPPOPVIERING IN HET BISDOM MAGAZINE

0
Op 24 en 25 maart 2022 organiseerde het bisdom Breda in samenwerking met verschillende partners de conferentie “De Missionaire parochie – Als God renoveert”. Ongeveer duizend katholieken kwamen samen. Ook de Pater Damiaanparochie was erbij. Velen raakten er geïnspireerd. Thuisgekomen begint het echte werk. Hoe worden onze parochies tot missionaire, naar buiten gerichte gemeenschappen? Hoe komen we in contact met hen die nog niet of niet meer vertrouwd zijn met kerk en geloof? Hierover gaat het 100 pagina’s tellende magazine ‘De Missionaire parochie’, dat onlangs verscheen bij uitgeverij Adveniat. Leo Fijen is de hoofdredacteur van het magazine. Bladzijden 70 en...

KINDERNEVENDIENST

0
Na ruim tien jaar te hebben geholpen met de kindernevendienst, heeft Saskia aangegeven te willen stoppen met deze taak, om het stokje weer door te kunnen geven aan een nieuwe, jonge ouder. Tijdens de laatste kindernevendienst voor de zomervakantie hebben we Saskia dan ook in het zonnetje gezet. We hebben haar bedankt voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid om de verhalen over Jezus aan de kinderen te blijven vertellen en er enthousiast en actief mee aan de slag te gaan in knutsel en spel. We wensen Saskia alle goeds! We hopen dat ze de met de mooie kinderbijbel die ze...

LICHTTOCHT VOOR DE VREDE BIJ MARIA

0
Het patroonsfeest van onze parochiekern, op zaterdagavond 14 augustus, was een clusterviering met actieve medewerking van Kwadendamme en Hansweert. Bij deze viering, zowel op het altaar als op het koor, waren leden van deze kernen betrokken. De kerk was goed gevuld met kerkgangers uit de drie parochiekernen, maar ook uit andere plaatsen. Een dergelijke devotie trekt belangstellenden uit heel de omgeving aan. Het was in de PZC aangekondigd, en journalisten waren ook nu weer aanwezig om een bericht in de krant te zetten. Na afloop van de kerkelijke viering werd de samenkomst voortgezet in de vorm van een lichtprocessie. Eerst...