woensdag, augustus 21, 2019

Nieuws uit Parochiekern Ovezande

KLOMPPOPFESTIVAL VIERING

Op zondag 26 mei was er op het festival terrein, in de Spectra tent, evenals vorig jaar, weer een sfeervolle kerkdienst tijdens het Klomppop festivalweekend. De tent was mooi versierd met een groot veldboeket, een Maria beeld en andere bekende attributen. Het was net als vorig jaar lekker druk, ruim 100 volwassenen en kinderen. Tijdens de viering mochten de kinderen hartjes versieren en opschrijven wat liefde betekent en wie ze lief vinden. De reacties waren wederom zeer positief.Muzikale begeleiding was, na het succes van vorig jaar, wederom van JP de Klerk. Hij speelt gitaar en zingt samen...

HEMELVAART EN PINKSTEREN

Met Hemelvaartsdag was Ovezande even het centrum van Zuid-Beveland. Alle katholieke en protestantse gelovigen waren uitgenodigd voor de regionale kerkepadviering in onze kerk. Ondanks een twijfelachtige lucht werd er voorafgaand aan de dienst een wandeltocht rond het dorp gehouden, en bleef iedereen droog. Onderweg werd ook uitleg over de bijzonderheden van de omgeving gegeven. De bloemen gingen mee naar de kerk, en vandaar later naar de veldkapel aan de Oud Ovezandse weg.Met de dienst waren er 140 mensen in de kerk. De extra collecte voor de stichting Sawasdee, hulp aan kansarme kinderen in Cambodja, bracht € 452,17...

VERKLARING OMTRENT GEDRAG

Een gevolg van de overheidscampagne tegen grensoverschrijdend gedrag is dat ook in de kerk een aantal mensen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet hebben. Dat geldt niet alleen voor alle beroepskrachten maar ook voor bepaalde vrijwilligers. Ook voor onze parochiekern is dat verplicht voor de vrijwilligers die werken met jongeren en met mensen met een verstandelijke beperking en voor de vrijwilligers die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie (ledenadministratie en financiële administratie). Voor acht vrijwilligers die werken met jongeren of jong volwassenen is een gratis VOG aangevraagd en ontvangen. Voor de mensen van de ledenadministratie en financiële...
Lief en Leed

Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675 of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157

Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868

Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de zomervakantie)

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com