Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675 of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157

Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868

Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de zomervakantie)

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com

Lief en Leed

Nieuws uit Parochiekern Ovezande

DEKENS BREIEN TEGEN DE KOU

0
Al een aantal jaren breien dames uit onze parochie dekentjes voor de armste kinderen en gezinnen in de Oekraïne. Toen de organisatie die het transport verzorgde, door ouderdom hiermee moest stoppen, werd er gezocht naar een nieuwe goede bestemming voor deze dekentjes. Na even zoeken kwamen we in contact met de stichting Embrace, wat 'omarmen' betekent. Deze stichting heeft verschillende projecten in Hongarije. Naast het uitdelen van voedselpakketten en hout, bij daklozen, gezinnen, scholen, ziekenhuizen en thuiszorg, staan de levensomstandigheden van de bewoners bij hen centraal. Door educatie en het begeleiden van gezinnen wil de stichting deze blijvend verbeteren. Een...

KERK EN SCHOOL SAMEN IN ACTIE

0
Vanuit de kerk gaan we samen met de kinderen van basisschool 'De Zandplaat' kerststukjes maken. Dit bieden we als naschoolse activiteit aan, in de drie weken voor kerstmis, op dinsdagmiddag en bij veel aanmeldingen ook op woensdagmiddag. Deze kerststukjes maken de kinderen niet voor zichzelf, maar worden naar zoveel mogelijk mensen in en om Ovezande gebracht, die om wat voor reden dan ook, wel wat warmte en licht kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld door ziekte, eenzaamheid of verdriet. We vragen de kinderen en hun ouders of zij zelf iemand in hun buurt of straat weten die zo’n lieve attentie wel verdient. Maar...

KERSTSTALLENTOCHT

0
Dit jaar zal het een kerststallentocht worden, anders dan anders, omdat wij ons dienen te houden aan de dan geldende maatregelen. Als het doorgang mag vinden, staat de kerststallentocht gepland op zaterdag, 18 december van 16.30 – 20.00 uur. Staan de maatregelen het niet toe, dan wordt de kerststallentocht aangepast naar een tocht die u op eigen gelegenheid en tijd met uw gezin of vriendengroepje kunt wandelen tijdens dat weekend. Wij vragen voor dat weekend aan alle dorpsbewoners in ieder geval hun medewerking! Versier en verlicht uw huis en tuin. Een kerststal achter het raam, lichtjes die branden, een muziekje...