Nieuws uit Parochiekern Ovezande

ZONDAG VAN DE EENHEID

Op 20 januari a.s. vieren wij weer de Zondag voor de Eenheid. Zoals gebruikelijk doen wij dit weer samen met de protestantse DEO-gemeente in Driewegen. Centraal staat dit keer Indonesië: een land met 265 miljoen inwoners, 1350 etnische groepen, 10 % christenen. Een enorm en nog steeds groeiend verschil tussen arm en rijk. Een traditioneel Indonesisch gezegde verwoordt het treffend: ”Een muis sterft in een schuur vol graan”. Een land waar mensen snakken naar recht. 'Recht voor ogen' is dan ook het thema dat ons vanuit Indonesië wordt aangereikt. De viering is op 20 januari om 10.00 uur in de...

NIEUWJAARSTOESPRAAK EN -RECEPTIE

Zaterdag 5 januari 2019 is het weer zover. Tijdens de viering van 19.00 uur mag ik, als voorzitter van parochiekern O.L.V. Hemelvaart Ovezande, de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak houden. Dit jaar zullen we samen terug kijken op het zesde jaar als parochiekern van de Pater Damiaanparochie. Er waren in 2018 weer een heleboel mooie activiteiten in en rond de kerk en in de grote parochie. Goed om daar samen nog even bij stil te staan. Natuurlijk blikken we ook vooruit. Wat gaat 2019 voor onze parochiekern en parochie brengen? Wat blijft, is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van onze...

OUDJAARSVIERING

Maandag 31 december om 19 uur is er in onze kerk de jaarlijkse oudjaarsviering. Zoals altijd wordt de muziek en zang verzorgd door koor ‘Oal In’. Ook deze keer wil het koor graag weer een collecte houden om een keer iets leuks te kunnen gaan doen met de koorleden. We hopen op een drukbezochte viering om samen het jaar af te sluiten. Nicole Boonman
Lief en Leed

Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675 of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157

Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868

Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de zomervakantie)

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com