Nieuws uit Parochiekern Ovezande

ALLERZIELENVIERING

Dit jaar houden wij de jaarlijkse Allerzielenviering op zondag 4 november. Wij komen in de kerk bijeen om onze lieve doden te herdenken; de plek waarvan onze dierbare overledenen uitgevaren zijn. Van hen die ons het afgelopen jaar ontvielen, worden de namen genoemd en wordt er een kaars aangestoken. Na afloop brengen we gezamenlijk een bezoek aan het kerkhof, waarbij alle graven gezegend worden. De viering beging die zondagmiddag om 14.00 uur. Kees Boonman

FRANCISCUSVIERING (DIERENDAG)

Dit jaar willen we de dierendag viering een wat andere invulling geven, dan voorgaande jaren. Zeker omdat de geplande datum, zaterdag 13 oktober 19.00 uur, wat verder afstaat van dierendag 4 oktober, wordt het meer een Franciscusviering, en zal er nu geen dierenzegening zijn. Maar het belooft zeker een bijzondere avond te worden. Want we hebben verteltheater “Francesco” uitgenodigd. Denijs van Killegem kruipt op een soms aangrijpende en dan weer humoristische wijze in de huid van Franciscus van Assisi. Deze theatermaker brengt momentopnamen uit zijn leven, versterkt met beeld en muziek. Dit alles zal verweven worden in een eucharistieviering...

OPEN MONUMENTENDAG RK-KERK OVEZANDE

Op zaterdag 8 en zondag 9 september zijn dit jaar de Open Monumentendagen. Onze Ovezandse kerk is beide dagen geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Met het thema 'Europa' gaan we niet iets bijzonders doen. Evenwel is er veel te zien en te genieten in onze parochiekerk, veel geschiedenis en ook het hedendaags gebruik. Graag willen we dat u daarover optimaal wordt geïnformeerd. Om die reden stellen we u graag in de gelegenheid om met een gids kennis te nemen van de kunstschatten, de historie en de prachtige verhalen. Op beide dagen start er een rondleiding om 13.30 uur...
Lief en Leed

Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675 of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157

Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868

Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de zomervakantie)

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com