Nieuws uit Parochiekern Ovezande

De vakantie is nog maar net achter de rug, en nu houden we ons al bezig met de volgende kerststallentocht. We kunnen er maar beter op tijd bij zijn, want alles gaat zo snel. Op zaterdag 16 december is het al zover: dan toont Ovezande zijn kerststallen weer aan alle bezoekers en belangstellenden van binnen en buiten het dorp. Er zijn ook weer van alles te beleven zijn, met muziek, eten en drinken. Wij hebben er zin in, en zet u deze activiteit dus graag alvast in uw agenda! En zeker als u ideeën heeft om een kerststal in...

Op zondag 1 oktober om 9.30 uur mogen alle huisdieren of knuffelbeesten weer mee naar de kerk. Zij zullen dan aan de lijn, in mand, kooi of in de armen van hun baasjes, de speciale dierenzegen ontvangen. De wat grotere viervoeters worden na de viering in de kerktuin gezegend. Pastoor Van Hees en pastor Wiel Hacking zullen samen voorgaan in deze viering. Het koor Pius X zal het mooie zonnelied van Franciscus weer voor ons zingen. Zingt u zelf ook mee? Om zo samen te vieren en stil te staan bij de dieren en al het moois van heel de...

Onze dorpstuin verandert langzaamaan van kleur. De zomerse bloeiers gaan over in de herfsttinten. Het sedum (vetkruid) begint al roze te kleuren en de herfstasters laten al wat blauw zien. Dan besef je toch weer dat een jaar zo snel gaat. Nog even en de bladeren vallen weer in de tuin. Altijd een hele klus om op te ruimen. Maar vooral de eikels die op de grond vallen moeten we in de gaten houden, want anders krijgen we een bos in plaats van een tuin. Heeft iemand belangstelling voor deze boomvruchten? Kom maar rapen. Bloemen mogen voor de versiering van...
Lief en Leed

Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675 of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157

Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868

Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de zomervakantie)

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com