Nieuws uit Parochiekern Oost-Zuid-Beveland

DWEILBANDFESTIVAL

Op zondag 30 september 2018 wordt de traditionele Answester Dweildag weer gehouden. Zoals de laatste jaren gebruikelijk wordt de dweildag geopend met een viering in onze parochiekerk, waarin dweilband “de Scheldedweilers” enkele nummers ten gehore zullen brengen. Pastoor Fons van Hees is deze zondag de voorganger in de eucharistieviering die om 11.00 uur begint.

BLOEMENPOT

De bloemenpot heeft in de maanden juni € 21,45 en juli € 45,10 opgebracht. Namens de bloemengroep hartelijk dank.

Jubileum

Het 50-jarig jubileum van het RK Gemengd koor Hansweert is voor alle betrokkenen een gedenkwaardige dag. Voor de koorleden en organisten, maar in het bijzonder voor ons oudste lid: Mevrouw Maria van Campen, 96 jaar, die vanaf de oprichting lid van het koor is. Het was een grote verrassing voor haar toen ze door pastor Van Hees naar beneden werd geroepen. Toen ze samen met onze voorzitter Jan Minnaard naar voren liep ontdekte ze haar familieleden, die bewust achterin de kerk waren gaan zitten. Tijdens de toespraak van de pastoor en bij de uitreiking van de kerkelijke onderscheiding ging de...

Adres kerkgebouw hanswsolo
Correspondentieadres
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363

Financiële gegevens
ING: NL56 INGB 0000103481, Parochiekern Oost – Zuid Beveland RABO: NL57 RABO 0334051606  Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland

Contactpersonen
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12, 4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070, E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Rilland: vacant
Yerseke: J. Rijk, Begonialaan 9, 4401 HN Yerseke, Telefoon 0113-573469.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum Goes, tel. 0113-218610

Kopijadres Oost-Zuid-Beveland
Jeannet Kievit, Marconistraat 34,4416 DE  Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl

Lief en Leed