zondag, mei 26, 2024
Kerken Pater Damiaan Parochie

Adres kerkgebouw hanswsolo

het kerkgebouw is gesloten . samenkomsten vinden plaats in het dorpshuis Kaj Munk op vrijdagochtend vanaf 9.30 uur.

Financiële gegevens
ING: NL56 INGB 0000103481, Parochiekern Oost – Zuid Beveland RABO: NL57 RABO 0334051606  Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland

Contactpersonen
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12, 4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070, E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Rilland: vacant
Yerseke: J. Rijk, Begonialaan 9, 4401 HN Yerseke, Telefoon 0113-573469.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum Goes, tel. 0113-218610

Kopijadres Oost-Zuid-Beveland
Jeannet Kievit, Marconistraat 34,4416 DE  Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl

Nieuws uit Parochiekern Oost-Zuid-Beveland

Kerkhofzaken

0
Het RK-gedeelte op de begraafplaats te Hansweert wordt uitgebreid met een 20-tal graven. Pastoor Thaddy zal op vrijdag 17 mei aansluitend aan de oecumenische viering in Kay Munk naar de begraafplaats in Hansweert gaan. De grond zal ter plaatse gewijd worden met een korte plechtigheid. Iedereen die dat graag mee wil maken is van harte uitgenodigd om erbij te zijn.

Maria in Hansweert

0
Maria had ook in de voormalige kerken van Hansweert en Rilland een bijzondere plaats. Een aantal afbeeldingen herinneren nog aan die tijd, dat de kerken open waren voor vieringen en bezoek. Het stille verlangen om in/nabij de voormalige kerk in Hansweert een kapel te realiseren is nog steeds levendig. De hamvraag is echter: Is dit binnen de mogelijke herbestemming een optie of utopie? En…kunnen een of meer beelden dan een plaats krijgen, zodat men daar nog aan Maria kan blijven denken? De drie getoonde beelden hebben in ieder geval elk hun eigen charme behouden. Gelukkig hebben we de foto’s nog…

Lief en Leed