Nieuws uit Parochiekern Oost-Zuid-Beveland

Oecumenische Gesprekskring

Ook dit werkjaar is er weer een start gemaakt met de bijeenkomsten van de Oecumenische Gesprekskring Hansweert-Schore. Er zijn zes avonden gepland, waarop we als parochianen en gemeenteleden van de katholieke en de protestantse kerk met elkaar in gesprek gaan. Dit jaar doen we dat aan de hand van het boekje van ds.Tim Vreugdenhil, Stand up theology. Daarin behandelt hij op een vlotte manier hedendaagse thema's, die gelinkt worden aan Bijbelse verhalen. De hoofdstukken geven aanleiding tot boeiende gesprekken en het verkennen en uitwisselen van elkaars opvattingen. Een heel verrijkend gebeuren. Verrijkend is ook het jaarlijkse bezoek van anderhalve dag...

Bloemenpot

De bloemenpot heeft in de maanden augustus en september € 27,50 en € 33,80 opgebracht.

IBS Horizon

We zijn het schooljaar goed begonnen in groep 3. Met 23 kinderen en 2 juffen zijn we bij de halte van lijn 3 in de bus gestapt van buschauffeur Ben Bus. Lijn 3 is onze nieuwe leesmethode en Ben Bus leert ons in 12 thema's lezen. Het thema 'de nieuwe groep' en 'de boom' zijn inmiddels afgerond. We kunnen al veel letters, woorden en kleine zinnetjes lezen. Knap toch!! Bij rekenen tellen we t/m 100, zetten getallen op de getallenlijn en koppelen getallen aan hoeveelheden. Voor schrijven hebben we de nieuwe methode 'Klinkers'. We leren nu meteen aan-elkaar-schrijfletters en hebben ook...

Adres kerkgebouw hanswsolo
Correspondentieadres
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363

Financiële gegevens
ING: NL56 INGB 0000103481, Parochiekern Oost – Zuid Beveland RABO: NL57 RABO 0334051606  Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland

Contactpersonen
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12, 4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070, E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Rilland: vacant
Yerseke: J. Rijk, Begonialaan 9, 4401 HN Yerseke, Telefoon 0113-573469.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum Goes, tel. 0113-218610

Kopijadres Oost-Zuid-Beveland
Jeannet Kievit, Marconistraat 34,4416 DE  Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl

Lief en Leed