Nieuws uit Parochiekern Oost-Zuid-Beveland

Mooi en lelijk

In de klas hebben we de afgelopen weken gekeken wat we mooi en lelijk vonden. Meestal waren we het wel met elkaar eens, maar sommige dingen of dieren vonden sommige kinderen mooi en andere kinderen juist niet. Dat is niet erg, want we hoeven niet allemaal dezelfde smaak te hebben. We hebben ook gezien dat er ook dingen zijn die iedereen mooi of lelijk vindt. Mooie bloemen in de tuin, een leuke poes, een prachtige jas. Een oude auto met een deuk erin, lege blikjes op straat, plastic in de zee. We moeten samen proberen de mooie dingen nog mooier te...

Week van Gebed 2019

‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Op zondag 20 januari 2019 houden wij een oecumenische viering. Meer informatie tijdens de wekelijkse mededelingen in januari 2019.

Bloemenpot

De bloemenpot heeft in de maand oktober € 8,90 opgebracht.

Adres kerkgebouw hanswsolo
Correspondentieadres
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363

Financiële gegevens
ING: NL56 INGB 0000103481, Parochiekern Oost – Zuid Beveland RABO: NL57 RABO 0334051606  Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland

Contactpersonen
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12, 4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070, E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Rilland: vacant
Yerseke: J. Rijk, Begonialaan 9, 4401 HN Yerseke, Telefoon 0113-573469.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum Goes, tel. 0113-218610

Kopijadres Oost-Zuid-Beveland
Jeannet Kievit, Marconistraat 34,4416 DE  Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl

Lief en Leed