Nieuws uit Parochiekern Oost-Zuid-Beveland

Op zondag 24 september 2017 wordt de 17e Answester Dweildag gehouden. Zoals de laatste jaren gebruikelijk wordt de dweildag geopend met een viering in onze parochiekerk, waarin de dweilband van muziekvereniging “Scheldegalm” enkele nummers ten gehore zal brengen. Jeanine Heezemans is deze zondag voorganger in de dienst die om 11.00 uur zal plaatsvinden. De viering op zaterdag 23 september komt hierdoor te vervallen.

De bloemenpot heeft in de maand juli € 16,40 opgebracht.
Lief en Leed

Adres kerkgebouw hanswsolo
Correspondentieadres
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363

Financiële gegevens
ING: NL56 INGB 0000103481, Parochiekern Oost – Zuid Beveland RABO: NL57 RABO 0334051606  Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland

Contactpersonen
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12, 4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070, E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Rilland: vacant
Yerseke: J. Rijk, Begonialaan 9, 4401 HN Yerseke, Telefoon 0113-573469.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum Goes, tel. 0113-218610

Kopijadres Oost-Zuid-Beveland
Jeannet Kievit, Marconistraat 34,4416 DE  Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl