Nieuws uit Parochiekern Oost-Zuid-Beveland

Bloemenpot

De bloemenpot heeft in de maand januari € 14,75 opgebracht

IBS Horizon

Afgelopen maand hebben we het gehad over het thema ‘leren’. Wat weten we allemaal al en wat kunnen we nog leren? Wat is ons doel voor komende periode? Kinderen hebben hier over na kunnen denken en dit voor zichzelf op kunnen schrijven. Leren gaat met vallen en opstaan en gaat dus niet altijd vanzelf. Om iets te bereiken in het leven moeten we dit accepteren. Gebed uit Trefwoord: Goede God, Soms heb ik zoveel vragen, Over wat ik weet. Over wat ik kan. Over wie ik ben. Dan moet ik even een plek zoeken om stil te worden. Om mijn hoofd leeg te maken, zodat...

Adres kerkgebouw hanswsolo
Correspondentieadres
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363

Financiële gegevens
ING: NL56 INGB 0000103481, Parochiekern Oost – Zuid Beveland RABO: NL57 RABO 0334051606  Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland

Contactpersonen
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12, 4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070, E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Rilland: vacant
Yerseke: J. Rijk, Begonialaan 9, 4401 HN Yerseke, Telefoon 0113-573469.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum Goes, tel. 0113-218610

Kopijadres Oost-Zuid-Beveland
Jeannet Kievit, Marconistraat 34,4416 DE  Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl

Lief en Leed