Adres kerkgebouw hanswsolo
Correspondentieadres
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363

Financiële gegevens
ING: NL56 INGB 0000103481, Parochiekern Oost – Zuid Beveland RABO: NL57 RABO 0334051606  Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland

Contactpersonen
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12, 4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070, E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Rilland: vacant
Yerseke: J. Rijk, Begonialaan 9, 4401 HN Yerseke, Telefoon 0113-573469.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum Goes, tel. 0113-218610

Kopijadres Oost-Zuid-Beveland
Jeannet Kievit, Marconistraat 34,4416 DE  Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl

Nieuws uit Parochiekern Oost-Zuid-Beveland

Bloemengroep

0
Ieder Parochienieuws wordt u geïnformeerd over de opbrengst van de giften die de kerkgangers doneren aan onze bloemengroep. Deze “pot” hangt achter in de kerk. Toch wel weer eens tijd om aandacht te besteden aan het feit dat ze met toch steeds teruglopende opbrengsten prachtige stukken maken. Tijdens de Paasviering blijkt maar weer eens hoe creatief onze bloemengroep is. Bij deze dus namens alle parochianen een pluim op jullie hoed! Jeannet Kievit

informatieavond Hansweert 28 maart 2022

0
Het parochiebestuur heeft op maandag 28 maart jl. alle belangstellenden in de kerk van Hansweert geïnformeerd over de voorgenomen kerksluiting eind 2022. Bijgaand de informatie.

voorgenomen besluit kerksluitingen & informatieavonden

0
Op maandag 28 maart is het parochiebestuur met een reeks informatieavonden gestart. Alle acht parochiekernen van onze H. Pater Damiaanparochie worden de komende twee weken bezocht. Doel is: informatie te verschaffen over het voornemen om een drietal kerken binnen onze parochie op korte termijn te sluiten ( eind 2022/begin 2023) en later (2025) nog een tweetal kerken in de Zak van Zuid-Beveland. Dit is een ingrijpend besluit dat het bestuur niet 'zomaar' wil nemen. We spreken dan ook van een VOORNEMEN tot besluit. Het bestuur wil alle parochianen/belangstellenden in alle acht kernen het recht geven om zich over dit voornemen...

Lief en Leed