Adres kerkgebouw hanswsolo
Correspondentieadres
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363

Financiële gegevens
ING: NL56 INGB 0000103481, Parochiekern Oost – Zuid Beveland RABO: NL57 RABO 0334051606  Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland

Contactpersonen
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12, 4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070, E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Rilland: vacant
Yerseke: J. Rijk, Begonialaan 9, 4401 HN Yerseke, Telefoon 0113-573469.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum Goes, tel. 0113-218610

Kopijadres Oost-Zuid-Beveland
Jeannet Kievit, Marconistraat 34,4416 DE  Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl

Nieuws uit Parochiekern Oost-Zuid-Beveland

Kruiswegviering

0
Op Goede Vrijdag zal ’s middags om 15.00 uur, op gepaste wijze, de Kruiswegviering worden gehouden in onze kerk te Hansweert.

Reservering kerkbezoek 1e Paasdag

0
We weten nog niet hoe de corona-maatregelen er met Pasen uit zullen zien. We dienen ons te schikken naar wat de overheid en het Bisdom bepaalt over het maximale aantal kerkbezoekers en het gewenste gedrag in de kerk. Vandaar dat er voor de viering op 1e Paasdag gevraagd wordt om van tevoren te reserveren. Dat kan door te bellen of te mailen naar Tiny de Kort. Telefoonnummer: 0113-382103. Emailadres: tinydekort@zeelandnet.nl. U kunt ook een briefje door de brievenbus bij de kerk doen.

Lief en Leed