Nieuws uit Parochiekern Oost-Zuid-Beveland

VERLOOP VAN DIENSTEN

Geen enkele kerk is gevrijwaard van sluiting- vanwege het virus-, dus ook onze kerk is (hopelijk) tijdelijk gesloten voor diensten en vieringen. In samenspraak met het pastoresteam, dat ook kampt met minder bezetting (afwezigheid van Wiel Hacking) proberen we gezamenlijk uitzending via tv, computer of radio (Radio Maria) mogelijk te maken en te houden. Wij zouden het enorm betreuren, dat door tijdelijke sluiting, de mensen de weg naar de kerk straks niet meer weten te vinden. In de tussentijd kunt u wellicht op eigen wijze uw geloof belijden: een kaarsje opsteken, een gebed in stilte bidden of ‘gewoon’ even met...

Adres kerkgebouw hanswsolo
Correspondentieadres
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363

Financiële gegevens
ING: NL56 INGB 0000103481, Parochiekern Oost – Zuid Beveland RABO: NL57 RABO 0334051606  Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland

Contactpersonen
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12, 4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070, E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Rilland: vacant
Yerseke: J. Rijk, Begonialaan 9, 4401 HN Yerseke, Telefoon 0113-573469.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum Goes, tel. 0113-218610

Kopijadres Oost-Zuid-Beveland
Jeannet Kievit, Marconistraat 34,4416 DE  Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl

Lief en Leed