Nieuws uit Parochiekern Oost-Zuid-Beveland

Vrijheid en Ontevreden. = Vrijheid: Gaat over wat mensen klein houdt en de kracht van het verlangen naar vrijheid. Vanuit de bijbel wordt hier aandacht aan besteed door de verhalen van Mozes in het mandje en aan het hof (Exodus 1 en 2), Mozes’ roeping en de tien plagen (Exodus 3 t/m 11) en de uittocht (Exodus 12 t/m 15). = Ontevreden: Gaat over tevredenheid en gemopper. Over klagen of keuzes maken. Vanuit de bijbel wordt hier aandacht aanbesteed de verhalen: Bitter water, droog brood en kwakkels (Exodus 15 t/m 17) en Tien Woorden (Exodus 20). 'Oh,' zegt Mopper, 'moet je horen: in de wereld gaat...

Na een heerlijke meivakantie zijn we begonnen aan het laatste deel van het schooljaar. In deze periode is er ook aandacht voor allerlei activiteiten die buiten de schoolklas plaats vinden. Zo gingen we met groep 3 een bezoekje brengen aan de Batsen Toren. Daar wonen verspreid in 3 huisjes 18 dementerende bewoners. De kinderen gingen in de tuin en op het terras allerlei spelletjes doen. Enkele bewoners sloten daar al snel bij aan en genoten van het kinderspel. Sommigen keken vanuit de huiskamers en zwaaiden vriendelijk naar ons. Heel mooi om te zien hoe jong en oud daar ieder...

De bloemenpot heeft in de maand april € 69,75 en in mei € 75,95 opgebracht. Namens de bloemengroep weer hartelijk dank.  
Lief en Leed

Adres kerkgebouw hanswsolo
Correspondentieadres
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363

Financiële gegevens
ING: NL56 INGB 0000103481, Parochiekern Oost – Zuid Beveland RABO: NL57 RABO 0334051606  Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland

Contactpersonen
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12, 4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070, E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Rilland: vacant
Yerseke: J. Rijk, Begonialaan 9, 4401 HN Yerseke, Telefoon 0113-573469.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum Goes, tel. 0113-218610

Kopijadres Oost-Zuid-Beveland
Jeannet Kievit, Marconistraat 34,4416 DE  Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl