woensdag, maart 14, 2018

Nieuws uit Parochiekern Oost-Zuid-Beveland

Trefwoord heeft het thema: Goed Gehoord!

We ervaren het geluid en het ontbreken ervan: de stilte. Vervolgens kijken we naar wat er te horen valt. Een aanklacht aanhoren is iets anders dan luisteren naar een grap. Wat doet een leugen met jou, of een compliment? Hoor je soms ook ergens een oproep in? Of een boodschap? Een signaal of een waarschuwing? Als je eenmaal iets gehoord hebt, kun je niet meer doen alsof het er niet is. Dan is het de vraag: doe je er iets mee? Op zo’n moment is het goed om te luisteren naar je hart. Om zo te horen waar het werkelijk...

Geven en ontvangen

Met kerst in het vooruitzicht hebben wij in groep 6 gewerkt binnen het thema “geven en ontvangen”. Hoe is het om zomaar iets te krijgen? En hoe is het om zelf iets te geven en te delen? Geven is onbaatzuchtig, het eigenbelang staat niet voorop. Door iemand iets te geven, druk je jouw waardering uit voor een ander. Delen is iets anders dan wegdoen van wat je toch niet meer nodig had. Je deelt met wie minder heeft. Niet omdat hij zielig is, maar omdat hij er volgens het evangelie recht op heeft. Wanneer we het hebben over geven...

Jubileum

De parochie Hansweert bestaat dit jaar 150 jaar. We willen dit jubileum vieren in een plechtige eucharistieviering op zondag 22 april om 11.00 uur. Meer nieuws hierover in het volgende Parochienieuws.

Adres kerkgebouw hanswsolo
Correspondentieadres
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363

Financiële gegevens
ING: NL56 INGB 0000103481, Parochiekern Oost – Zuid Beveland RABO: NL57 RABO 0334051606  Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland

Contactpersonen
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12, 4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070, E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Rilland: vacant
Yerseke: J. Rijk, Begonialaan 9, 4401 HN Yerseke, Telefoon 0113-573469.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum Goes, tel. 0113-218610

Kopijadres Oost-Zuid-Beveland
Jeannet Kievit, Marconistraat 34,4416 DE  Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl

Lief en Leed