Willibrordzondag 6 november 2022

Dit jaar werd het besluit genomen om de kerken  in Hansweert, Lewedorp en ’s Heerenhoek te sluiten. Onze oud-voorzitter Victor Slenter heeft ons afgelopen jaar duidelijk gemaakt dat dit niet anders kan.

Onze kerken op Schouwen-Duiveland waren zowel op financieel gebied als wat het aantal vrijwilligers betreft nog gezond. Dit willen we graag zo houden. Maar ook onze inkomsten lopen terug. Dit jaar stevenen we af op een negatief resultaat van maar liefst € 30.000,–. Dit is eenmalig zo hoog omdat we ongeveer 1 jaar geen huuropbrengst hebben van het pand op de Oude Haven nr. 1. Wij hopen dan ook dat het verzoek om een extra financiële bijdrage van onze parochianen ruimhartig wordt opgepakt. Zie ook de brief die bij het Parochienieuws van 11 november zit.

Wat dit jaar ook een enorme impact heeft gehad was de windhoos op 25 juli. Niet alleen waren we enorm geschrokken, maar was ook de schade enorm. Onder toezicht van de firma Quant is alle schade inmiddels hersteld.

Door de hulpvaardigheid van een groot aantal van onze vrijwilligers konden alle activiteiten gewoon doorgang vinden, ondanks de werkzaamheden. Wat is onze parochiekerncommissie dan ook trots op deze mensen.

De vrijwilligers in Haamstede en Zierikzee (ongeveer 100) zingen, maken schoon, klussen, tuinieren, verzorgen de begraafplaats, doen administratie, verzorgen de muzikale omlijsting van de kerkdiensten, zorgen dat er Paas- en Kerstmarkt is, bezorgen kerkblaadjes, verzorgen sommige kerkdiensten, brengen huisbezoeken en dus zielzorg en dan vergeten we waarschijnlijk nog enkele taken.

Dit jaar is de woning aan de Oude Haven nr. 1 leeg gekomen en we starten in 2023 met de renovatie hiervan. De kleine klussen hierin doet de klussengroep, waarvoor onze dank en de grote klussen worden door de firma Quant aangepakt.

Zoals u weet kiezen we uit al die 100 mensen er elk jaar paar uit, om die symbolisch voor alle vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Dit jaar zijn dat mensen die 7 jaar lang de gezinsviering hebben voorbereid en verzorgd. Zij hebben ons 7 jaar lang ons verrast met inspirerende diensten.

De reden dat zij stoppen is ook begrijpelijk, al vinden we het jammer dat zij stoppen. Zij hebben geen kleine kinderen meer. Je moet eigenlijk bij de gezinsvieringen trekkers hebben die dicht bij de school staan en de interesses van deze groep goed begrijpen.

Als Parochiekerncommissie willen wij Judith Remijn, Maggie en Paul Kieboom, Marion en Ton den Breejen onderscheiden met de Willibrordmedaille. Wij hopen dat wij met z’n allen nog lang onze geloofsgemeenschap zo vitaal mogen houden zoals zij nu is.

Vorig artikelKerstmarkt
Volgend artikelST. BARBARA BEGRAAFPLAATS