WILLIBRORDZONDAG

Op 8 november 2020 vieren we Willibrordzondag. Voor onze katholieke gemeenschap op Schouwen-Duiveland altijd een heel bijzondere viering. Een select gezelschap stelt dan met de voorganger van dienst een feestelijk viering samen en het koor zingt dan nog mooier dan anders. Na de dienst is het altijd een drukke, gezellige bedoening bij het gezamenlijk koffie drinken. Na het koffiedrinken komt er nog een andere drankje op tafel en zijn er hapjes.

Er worden hierbij dan altijd enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet voor hun bijzondere inzet door middel van het uitreiken van de Willibrordmedaille en een bloemetje of als je deze medaille al had met een kleine attentie.

Dat zal dit jaar echter ook anders gaan, denken we zo. We hadden nog gehoopt dat na de versoepelingen van juni, het misschien wel allemaal op zelfde wijze zou kunnen. HELAAS.

Zoals het er nu naar uitziet mogen we niet in grote getalen naar de kerk komen en dus ook niet met z’n allen gezellig koffie drinken na de dienst. Zo wordt het in het zonnetje zetten van vrijwilligers toch een stuk minder feestelijk en misschien dat we dat dan maar op een andere manier moeten gaan doen.

Het vorig jaar, tijdens de Willibrordviering, had ik alle vrijwilligers nog een feestavond beloofd. Deze kon door de Corona niet doorgaan. Maar wat in het vat zit…

Wij als Parochiekerncommissie houden moed en wij geloven/hopen dat we in de zomerperiode van 2021 dit allemaal in kunnen halen met z’n allen. We steken er ook elke week een kaarsje voor aan. Dus dat moet goed komen.

Namens de PKC wil ik alle vrijwilligers die zich blijven inzetten voor onze kerk, zelfs in deze tijd, bedanken voor hun niet aflatende inzet. Zoals pastoor Verdaasdonk en pastoor Van Hees zeggen, samen maken we onze parochiegemeenschap. En als we ons zo blijven inzetten zoals we nu doen, komt alles weer goed en kunnen we in 2021 weer een mooie, feestelijke en druk bezochte Willibrordviering tegemoet zien.
Erik Steegmans

Willibrordzondag.

Op zondag 8 november a.s. staat de Eucharistieviering op Willibrordzondag in het teken van bemoediging.  Het thema van de viering is:” Raak niet ontmoedigd”. De H. Mis begint zoals gebruikelijk om 9.15 uur en wordt voorgegaan door pater De Deckere.

Omdat  het aantal personen nog altijd beperkt is wordt u vriendelijk gevraagd zich van te voren aan te melden.