VOEDSELINZAMELING

Heel veel dank namens de Caritaswerkgroep voor het voedsel dat ingezameld is voor de Voedselbank Schouwen-Duiveland. Het is belangrijk dat we de voedselbank blijven steunen met giften:

Voedselbank Schouwen-Duiveland: NL75 RABO 0118 1804 01

Zonder steun van de kerken kunnen zij de armsten onder ons niet blijven steunen!