VASTENACTIE 2021

Zoals u jaarlijks van de Caritas werkgroep Schouwen-Duiveland gewend bent om de vastenzakjes thuis bezorgd te krijgen waarna ze na een week weer opgehaald werden, zult u begrijpen dat het dit jaar niet op deze wijze mogelijk is. Gezien de jaarlijkse opbrengsten op ons eiland van de Vastenaktie, weten we dat u de vastenactie een warm hart toedraagt. Graag willen wij u dan ook attent maken op de mogelijkheid uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar;
NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenaktie Den Haag. Uw bijdrage gaat dit jaar o.a. naar projecten in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone.
Mocht u uw bijdrage toch liever contant doneren dan staat er tot Pasen een box achter in de kerk waarin u uw bijdrage kunt deponeren.
Graag zelf geld doneren naar dit doel, dit jaar worden geen zakjes opgehaald!

Namens Caritas werkgroep Schouwen Duiveland alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.