VASTENACTIE 2019: WATER VERANDERT ALLES

Vastenactie werkt wereldwijd mee aan het oplossen van waterproblemen in gemeenschappen. We steunen o.a. waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië die zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks. Oplossingen die schoon water brengen bij de mensen die het nodig hebben. Als een waterput vlakbij een school gebouwd wordt, zorgt het bijvoorbeeld voor grotere presentie, met name van meisjes. Onze bijdrage betekent dan ook veel meer dan alleen schoon water, want water verandert alles! Ook dit jaar wil onze Willibrordusparochie op Schouwen-Duiveland van harte meewerken aan dit jaarlijkse project. De vastenzakjes worden in de week van 1 t/m 8 april bij u in de bus gedaan en de week daarop, dus van 8 t/m 13 april, bij u opgehaald. Wij hopen en vertrouwen op uw medewerking en alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Werkgroep vastenactie

Kern Caritas Schouwen-Duiveland.