UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE OPENBARE PAROCHIEKERN VERGADERING

Datum: 18 mei

Aanvang: 19:30 uur

Parochiecentrum, Mosselstraat 4, Zierikzee

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Inventarisatie rondvraag
  4. Algemene stand van zaken door de voorzitter
  5. Financiële stand van zaken door de kasbeheerder
  6. Pauze (2e bakje koffie of thee)
  7. Beantwoording schriftelijk gestelde vragen

(graag vóór 11 mei bij Jacolien de Meij indienen)

  1. Beantwoorden van de vragen van de rondvraag
  2. Sluiting

 

Op vrijdag 10 juni willen we onze vrijwilligers bedanken. De feestcommissie belooft hen een gewoon gezellige avond. Houd u deze datum dus vrij!

 

Erik Steegmans