ST. CECILIAZONDAG

Na de viering van 14 november zijn de koorleden en hun partners samen gekomen in het parochiecentrum. Ook aanwezig waren de ereleden, mevr, A. Jongmans-Van Velthoven en dhr. F. Wansink.
 Onder het genot van koffie met gebak heeft de voorzitter dhr. J. van de Waart iedereen van harte welkom geheten en een korte uitleg gegeven wat deze ochtend inhoud. 
Na de koffie nam de voorzitter weer het woord en na uitleg over de afgelopen periode met de koorleden en de vieringen in deze moeilijke pandemietijd, maar we gaan gewoon door, zolang het verantwoord blijft.
 Dan kom ik op een, voor mij een moeilijk gedeelte van deze ochtend, omdat 2 koorleden, om hun eigen redenen het koorlidmaatschap hebben opgezegd, te weten, mevr. G. Kouijzer-Kwaak en mevr. L. Kouijzer-Welleman.
 Het koorbestuur heeft besloten om beide dames erelid van het koor te maken. Dit voor hun grote inzet en bijdrage aan het zangkoor in al die jaren. Mevr, G, Kouijzer-Kwaak 55 jaar koorlid en mevr. L. Kouijzer-Welleman 20 jaar koorlid.
 Zij mochten beiden een mooie bos bloemen in ontvangst nemen, en een geschenk van de kerncommissie. Dan kom ik op een ander punt, op de mosselavond van 30 september zijn de volgende jubilarissen gehuldigd met de bijbehorende eretekens van de St, Gregorius Vereniging, dat zijn de koorleden die al 2020 gehuldigd hadden moeten worden.
 Mevr. L. Kouijzer-Welleman 20 jaar koorlid
; mevr. I. van de Waart-Van Velthoven 40 jaar koorlid
; dhr. J. van de Waart 45 jaar koorlid
; mevr. G. Verkaart-Leijdekker 50 jaar koorlid
 en dhr. J. Kouijzer 65 jaar koorlid
. Allen werden door de voorzitter toegesproken, in het bijzonder Dhr. J. Kouijzer die maar liefst 65 jaar koorlid is, kreeg een extra woord van dank, en mocht na de bijbehorende ereteken ook namens ons allen een mooi horloge in ontvangst nemen, met op de onderplaat de inscriptie 65 jaar koorlid. Ook kregen zij een geschenk van de kerncommissie. Ook de koorleden die in 2021 hun jubileum vieren zijn, mevr. N. Wansink-Bouman 20 jaar koorlid en dhr. P. Wansink 35 jaar koorlid, ook zij ontvingen de ereteken en bloemen en ook een geschenk van de kerncommissie.
Tot slot aldus de voorzitter gaan we nog fijn na genieten onder het genot van een drankje. Zo kunnen wij weer terug zien op een gezellig samen zijn in het parochiecentrum,

Peter Verkaart