R. K. ONZE LIEVE VROUWE OP ZEE KERK HAAMSTEDE

Wat een mooie viering op eerste kerstdag 25 december. Dank u wel pater Ton Bun.    Hierbij een klein bericht van onze trouwe toerist Hans:

Zoals u weet ben ik een parochiaan van de parochie De Goede Herder in Schiedam. Toch wil ik graag mijn waardering uitspreken. Ik wil het hele team bedanken voor de mooie verzorgde dienst met een mooi versierde kerk, een mooie  kerststal en een heel mooie liturgie en  ook nog een attente kerstwens aan het einde van de viering”

Een dergelijk compliment spreekt voor zich. Daarom waren we ook op zondag 27 december open en hebben we het feest van de Heilige Familie gevierd Voorganger, pastor Rens Stobbelaar vroeg de gelovigen om in deze tijd meer aandacht te besteden aan de wijsheid van de ouderen.

Bijgaand voor het altaar een foto van een gobelin van de Heilige Familie. Dit gobelin was een onderdeel van een groot vaandel van de Mariacongregatie. Het heeft meer dan 100 jaar gehangen in de R. K. parochiekerk O. L. V. Onbevlekt Ontvangen te Amsterdam.

Zoals de H. Familie van Egypte naar het H. Land verhuisde, zo verhuisde deze familie van Amsterdam naar Haamstede.