PLATFORM VOOR KERKEN

Een klein groepje vanuit het Platform is bezig met de voorbereiding voor de Volkskerstzang op 24 december om 19.30 uur en de Eenheidszondag op zondag 16 januari om 10.00 uur. Beide in de Nieuwe Kerk te Zierikzee.

Of dit alles door kan gaan zal afhangen van alle coronamaatregelen die wellicht nog zullen komen. Of u leest het in de parochiële mededelingen of u hoort het via een afkondiging in de kerk.