PASTOOR TON VERDAASDONK

Na vele weken van intens overleg zijn we nu zover. Er is een kunstenaar gevonden, die bereid is om twee mooie bronzen plaquettes te maken van onze geliefde pastor Ton Verdaasdonk. Zowel voor Zierikzee als ook voor Haamstede.
Helaas is het bestaande budget niet geheel toereikend. Daarom hebben we nogmaals een beroep op u gedaan. Na de kerstviering is op 24 december in Haamstede een deurcollecte gehouden om het tekort aan te zuiveren. Ook in Zierikzee heeft men gedurende enkele weken een beroep op uw vrijgevigheid gedaan.

Het kunstwerk zal een prominente plaats krijgen in het parochiecentrum en in Haamstede in het portaal van de O. L. V. op Zee kerk.  Hierboven ziet u het kunstwerk, dat in brons gegoten zal worden.
De kunstenaar is Rainer Aepfelbach uit Kirchen.