OECUMENE “SAMEN VIEREN” IN DE WESTHOEK

Eenheidszondag 
Ook in de Westhoek vierden wij deze zondag.
We werden verrast door de lezing, die beeldend werd weergegeven door vertegenwoordigers van de ” Samen Vieren ” kerken, waartoe ook onze R.K. parochie behoort. Jong en oud gaven acte de presence . Ds. Piter Goodijk en mv. M. Wessel waren onze voorgangers.
Een zeer mooie en inspirerende viering met dank de voorgangers en ook aan de organist Kees Groenleer, die zijn verjaardag vierde in de Jacobuskerk van Renesse.