NIEUWJAARSWOORDJE 3 JANUARI 2021

Beste mensen,

2020 was een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Voor velen van ons was het geen gelukkig jaar. Mensen zijn ziek geworden en sommigen hebben zelfs afscheid moeten nemen van dierbare mensen om hen heen. Bovenop alle Coronaperikelen werd ook nog onze pastoor Fons van Hees ernstig ziek. Wij wensen hem beterschap toe.

Doordat veel vieringen niet door mochten gaan of maar door 30 personen bijgewoond mochten worden, stevenden we af op een negatief resultaat van maar liefs € 19.000,–, door gebrek aan inkomsten van collectes. De maatregelen rondom Covid-19 brengen daarbij ook de nodige kosten met zich mee.

Wij hebben u daarom verzocht, passend binnen uw mogelijkheden, naast uw jaarlijkse parochiebijdrage een extra parochiële bijdrage te doen. Velen van u hebben dit gelukkig gedaan. Mocht u dit nog niet gedaan hebben en u bent in staat dit alsnog te doen dan kunt deze extra bijdrage storten op
NL 25 RABO 0375 1024 85 ten name van de Pater Damiaanparochie, kern Schouwen-Duiveland, onder vermelding van: incidentele bijdrage parochiefonds.

Wij zijn u hier heel dankbaar voor.

Dankbaar mogen we ook zijn voor de vele parochianen en vrijwilligers die ondanks Corona toch onvermoeibaar hun steun en inzet hebben gegeven. Dankzij hen kunnen we de dingen blijven doen, die we mogen doen en waardoor we, ondanks alle beperkingen, toch een vitale parochiekern blijven.

Alle werkgroepen hebben dit jaar hun uiterste best gedaan de activiteiten door te laten gaan, soms met aanpassingen, soms uitgesteld en soms op een heel andere manier, zoals een livestream van de gezinsviering vanuit onze kerk. Al deze mensen zorgen ervoor dat wij als katholieke gemeenschap hier op Schouwen-Duiveland een sterke gemeenschap blijven.

Wij, als Parochiekerncommissie, zijn dan ook erg trots op hen.

Voor het komend jaar hebben we nog weinig nieuwe plannen gemaakt. We willen eerst die van 2020 nog realiseren, want er is veel blijven liggen. We willen aankomend jaar onze band met elkaar nog meer of weer versterken, want sommige van u konden wij niet ontmoeten.

Wij hopen u dit jaar weer ons parochiecentrum te kunnen zien in een gezellige en informele sfeer en waarbij we met elkaar het glas kunnen heffen en u bedanken voor uw inzet en/of uw betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap.

Laat ons bidden voor een gezond en gelukkig 2021

Namens de Parochiekerncommissie

Erik Steegmans