MINI BEDEVAART

Gesterkt door een kopje koffie en geïnspireerd door zang en gebed tijdens de Maria viering togen we met zijn allen richting Middenpad.

Gezamenlijk gingen we in een meditatieve tocht voorzien van een boeketje veldbloemen naar de plek waar vroeger de Maria kapel heeft gestaan. Ondertussen zongen enkele pelgrims het “Salve, Regina, mater misericórdiae.  Op deze historische plek begroetten we Maria, de H. Moeder van God met het eeuwen oude gebed: “Wees gegroet Maria…….” Er werd gebeden , op afstand gezongen en we brachten een bloemenhulde. Daarna was er een kleine lunch op de patio.