MARIA-TENHEMELOPNEMING

Zondag 18 Augustus vierden we in de O. L. V. op Zee kerk van Haamstede de liturgie van
Maria-Tenhemelopneming.
Na de viering gingen vele pelgrims naar de plaats in de duinen, waar heel lang geleden restanten van de kapel van Maria gevonden zijn.

Onze voorzitter Wim Boot zorgde voor een mooie Maria tekst.
Alle pelgrims konden daarna een Maria boeketje voorzien van een eigen groet of intentie bij het eindpunt neerleggen. Na het bidden van het “Wees gegroet” gingen we weer richting kerk, waar vrijwilligers gezorgd hadden voor een eenvoudige lunch.