KBO

Klaverjassen
Opgeven kan bij Henny Verkaart, tel. 414106 of per mail hmverkaart@zeelandnet.nl. Aanvang 19.30 uur in het Parochiecentrum, vanaf 19.00 uur is de zaal open. De volgende klaverjasavond is op 16 november.
Themamiddag WMO
De 3 gezamenlijke ouderenbonden organiseren op donderdag 1 november om 14.00 uur een themamiddag in de zaal van het Hervormd Kerkcentrum Onder de Beuze, waarbij de WMO aanwezig zal zijn om zich te presenteren en uw vragen te beantwoorden.
Koffieochtenden
Op dinsdag 6 november kunt u weer gezellig komen koffiedrinken in het parochiecentrum. Deze keer komt Dien Hanse ons helpen met het maken van een mooi herfststuk. Opgeven kan bij Henny Verkaart, tel. 414106. Kosten bedragen €10,00 p.p. Wilt u dan wel een plat bord meebrengen met en diameter van 22 cm en een mesje en/of een klein snoeischaartje.
Op deze ochtend gaan we ook namen trekken voor de volgende koffieochtend (de sinterklaasochtend op 4 december) die we zoals ieder jaar gaan invullen met een kort gedichtje voor onze koffieochtendbezoekers.
De koffieochtenden in Brouwershaven zijn op woensdag 14 november en woensdag 11 december.
Seniorencafe
Op dinsdagavond 6 november kunt u weer een bezoekje brengen aan het seniorencafé in fiZi, waar wij een gastspreker ontvangen van Stad en Lande, gevolgd door een gezellig samenzijn. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom.
Crea-dag
Op zaterdag 10 november organiseert de KBO in het parochiecentrum vanaf 11.00 uur in het parochiecentrum voor haar creatieve leden een speciale Crea-dag, waarop de hobbyisten onder onze leden hun creaties en knutsels kunnen tonen aan iedereen die daar belangstelling voor heeft. Wij zorgen, tegen een zacht prijsje, voor een kopje koffie/thee en evt. soep en/of een broodje. U kunt zich aanmelden bij K. Verkaart, 06 51478446 of kverkaart@gmail.com.
Adventsviering voor senioren
De Caritas Schouwen-Duiveland organiseert op woensdag 19 december de jaarlijkse Adventsviering voor senioren. Deze middag beginnen we met een Heilige Eucharistieviering om 16.30 uur in de Willibrorduskerk. Aansluitend is er een gezellige maaltijd in het parochiecentrum waarvoor parochianen boven de 68 jaar begin december een persoonlijke uitnodiging krijgen toegestuurd. Graag willen wij u vragen de antwoordstrookjes tijdig bij de genoemde adressen in te leveren daar wij, gezien de ruimte, tot een bepaald aantal personen kunnen plaatsen.