KBO Schouwen Duiveland

Er gloort een kiertje licht aan de horizon wat betreft activiteiten van de KBO. Nu er steeds meer mensen ingeënt zijn of worden, wordt de kans groter dat we weer eens iets kunnen gaan organiseren, We hopen in ieder geval de koffieochtend van 4 mei a.s. te laten doorgaan en dan gaan we er van uit dat de persconferentie binnenkort met goede berichten komt.
Verdere activiteiten op de rol: donderdag 27 mei hopen we een fietstocht te organiseren.
Woensdag 30 juni staat de ledenvergadering gepland.
Dit alles natuurlijk met de nodige voorbehoud.
Blijf gezond en laten we proberen het zonnig te blijven inzien!