KBO nieuws.

blij dat we u eindelijk weer eens wat leuk nieuws kunnen brengen. Er staan n.l. een flink aantal activiteiten op de rol .
We gaan er dan natuurlijk wel van uit dat het aantal besmettingen blijft dalen en de versoepelingen blijven doorgaan.

Allereerst:

Inloopmiddag op woensdag 16 juni vanaf 14.00 uur in het PC.
Jaarvergadering op woensdag 30 juni a.s. in het parochiecentrum.
Koffieochtend op dinsdag 6 juli a.s. in het PC.

Dan zijn we van plan een “Corona-bevrijdingsfeest”te organiseren en dat ziet er in grote lijnen als volgt uit:
Zondag 25 juli a.s. een Pubquiz vanaf 13.30 in het parochiecentrum.
Dinsdag 27 juli a.s. koffieochtend met spelletjes, mogelijkheid tot een wandeling met Nico Baart. Aansluitend een lunch voor wie wil en om 13.30 uur gevolgd door een fietstocht.
Donderdag 29 juli : klaverjasmiddag. Inloop vanaf 12.45 uur. Start 13.00 uur
Zaterdag 31 juli: feestmiddag/avond met een keur aan aktiviteiten. Details hierover krijgt u later.
Een en ander nog steeds onder voorbehoud maar we gaan ervan uit dat een en ander doorgang kan vinden;
Wij gaan er in ieder geval van uit dat een ieder zich dan nog steeds aan de geldende voorschriften en regels houdt. Ook dan kunnen we er een gezellige boel van maken.
In de volgende nieuwsbrief krijgt u te horen waar en bij wie u zich moet aanmelden voor de verschillende aktiviteiten.