KBO

KBO klaverjassen
Natuurlijk starten wij ook weer met onze gezellige klaverjasavonden. De eerste staat gepland op vrijdag 20 september a.s. De zaal is open vanaf 19.00 uur en we beginnen om 19.30 uur. Opgave (en evt. tijdig afmelden) bij H.Verkaart, tel. 414106, mail: hmverkaart@zeelandnet. Bijdrage €3,50 p.p. Koffie en thee gratis.
Op verzoek wordt er een tafel vrijgemaakt voor een aantal (max. 8 personen) personen die graag een potje willen jokeren. Ook graag aanmelden bij H. Verkaart, zie boven.
De volgende data voor de klaverjasavonden zijn: vrijdag 18 oktober, vrijdag 15 november, vrijdag 24 januari 2020,vrijdag 21 februari, vrijdag 20 maart en de slotavond op vrijdag 17 april 2020. Noteer deze data alvast in uw agenda!!

Seizoensopening gezamenlijke bonden.
Op zaterdag 28 september a.s. vindt de jaarlijkse seizoensopening plaats met medewerking van de koninklijke politiekapel Haaglanden en de harmonie Hermandad. Een samengevoegd orkest dat u gaat tracteren op een prachtig concert. Locatie: Nieuwe Kerk, Zierikzee. Tijd : 14.00 uur .
Entree : € 6,– inclusief een consumptie. Kaarten verkrijgbaar via 0111- 414106, 0111-407758 en 06-22320983.

KBO reis naar Den Haag.
Op dinsdag 8 oktober a.s. staat er, bij voldoende deelname, een reis gepland naar Den Haag met mogelijkheid tot bezoek aan 1e, 2e kamer, ridderzaal en binnenhof (prijs van deze rondleiding
€ 11,–) De busreis kost u ca. € 16,– (afhankelijk van het aantal deelnemers). Reserveer snel anders is de bus vol. Aanmelden bij K.Verkaart, tel.06-51478446, mail : kverkaart@gmail.com.