IN MEMORIAM MARTIEN VAN ALPHEN

Op donderdag 11 maart 2021 is in zorgcentrum Borrendamme toch nog onverwacht Martien van Alphen overleden. De rouwdienst vond plaats in het crematorium te Bergen op Zoom op woensdag 17 maart. Wij zullen hem in onze herinnering bewaren als een hulpvaardige, secure en zelfbewuste man, die zijn gezin en zijn geloof steeds toegewijd was. Zijn werk, aanvankelijk als timmerman en later als technisch tekenaar en opzichter in de bouw, heeft hij zeer nauwgezet uitgevoerd. Hij had vaak een duidelijke en uitgesproken mening, waar niet iedereen even gemakkelijk mee kon omgaan. Maar zijn sociale instelling kwam tot uitdrukking in het klaar staan voor anderen, in zijn jarenlange inzet als koorlid in de Willibrorduskerk en als lid van de Caritas. Ook allerlei andere hand- en spandiensten verrichte hij voor de geloofsgemeenschap in Zierikzee.  Wij zullen hem in onze gebeden gedenken en wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.