In memoriam – Lena Maria Ludovica Kouijzer – Totté – 1933 – 1922

Na haar het sacrament van de Ziekenzalving te hebben toegediend hebben wij afscheid moeten nemen van Ria. Bij de bediening gaf zij blijk van een diep en doorleefd geloof. In haar spreken maar ook in haar bidden en het zingen van haar favoriete Marialied O, reinste der schepselen. Daarna is zij gestorven. Nog twee dagen en zij zou de leeftijd van 90 jaar hebben bereikt. Haar liefde en trouw heeft zij haar leven lang gedeeld met Judo, haar echtgenoot. Samen kregen zij drie zonen die zij in liefde en toewijding tot volwassenheid hebben gebracht. Nadat Judo gestopt was met werken begon voor hem en Ria het genieten van het leven. Dat bestond vooral in vakantie vieren in Portugal, Spanje en Zoutelande. Ze woonden op latere leeftijd aan de Nieuwe Veste vanwaar Ria nog gemakkelijk naar de markt in de stad kon lopen. In haar laatste levensfase woonden Ria en Judo in ‘Het Opper’ in Bruinisse. Daar heeft zij zich ten langen leste in geloof over gegeven aan haar Schepper. Wij bidden om de eeuwige vrede voor Ria en troost en sterkte voor Judo, haar echtgenoot, kinderen en klein- en achterkleinkinderen.

Vorig artikelVRIJWILLIGERSAVOND 10 JUNI
Volgend artikelIn memoriam – Petrus Praet – 1922 – 2022