In memoriam Corrie Rentmeester

Op 22 maart j.l. is Corrie Rentmeester – de Jonge overleden.

Dat is niet alleen een groot verlies voor Jan, haar echtgenoot en haar verdere familie, maar ook voor de Parochie en de K.B.O. waar zij samen heel trouw en zeer betrokken bij waren.

Altijd samen namen zij deel aan allerlei activiteiten en kerkelijke vieringen.

Aan het samenzijn kwam de laatste periode een einde doordat Corrie noodgedwongen moest gaan wonen in verzorgingshuis “De Wieken” waar na een werk- en zorgzaam leven op 22 maart een einde is gekomen. Wij wensen de familie kracht toe om in de zekerheid dat Corrie in Gods liefde geborgen en veilig is.