In memoriam Carine Neijzen

Het was een schokkend bericht, toen we hoorden, dat Carine Neijzen zo volkomen onverwacht uit ons midden is weggenomen. We hebben haar leren kennen als een vrouw met een groot hart, een hartelijke uitstraling en een grote gedrevenheid. Haar inzet voor de medemens, vooral voor wie zich in een kwetsbare positie bevond, was onvoorwaardelijk. Dat heeft ze laten zie als tropenarts, naar Uganda uitgezonden door Memisa, maar ook als verpleeghuisarts in Zierikzee. Ook haar inzet voor het werk van de Caritas en voor mensen die in de kreukels van de bureaucratie terecht kwamen getuigen van haar geloof in de kracht van barmhartigheid, zoals Jezus Christus dat heeft voorgeleefd. In een interview in Parochienieuws in 2015 zei ze: ‘De boodschap, het evangelie, blijft  mensen inspireren. Daarom zou er vanuit de kerken nog meer aandacht moeten zijn voor de actuele noden in onze samenleving: asielzoekers, vluchtelingen, mensen die onthecht zijn, kwetsbare mensen in verpleeghuizen.’ We wensen haar man en haar familie toe, dat ze troost mogen vinden in de mooie herinneringen die ze van Carine bewaren in hun hart. En wij bidden dat Carine Neijzen nu bij God tot vrede en voltooiing mag komen.