IN MEMORIAM BART LEIJDEKKER

Op de leeftijd van 77 jaar is op 10 januari 2021 in Borrendamme Bartholomeus Johannes Maria (Bart) Leijdekker, echtgenoot van Anneke Leijdekker-Hoogerwerf, overleden. Op 7 januari heeft hij nog de ziekenzegening ontvangen.

Bescheiden en tevreden met kleine dingen was hij een man met een sterke sociale instelling. Behalve de zorg en de liefde voor zijn gezin gaf hij ook veel aandacht aan de vrijwillige brandweer, aan de katholieke vakbond, aan de parochiële Caritas en aan het bestuur van de basisschool St. Willibrordus. Ook was hij lid van de gemeenteraad namens (toen nog) de KVP. Dat zijn inzet niet onopgemerkt bleef blijkt uit het gegeven dat hij niet alleen een koninklijke onderscheiding kreeg, maar ook de Pro Ecclesia.

Wij zullen hem met dankbaarheid in onze herinnering bewaren als een aimabele, hulpvaardige man, die zijn talenten heeft ingezet om zijn leven inhoud en kleur te geven, ten bate van veel mensen die zijn levenspad hebben gekruist. Mag hij nu in vrede rusten bij God. En wij vragen de hemelse Vader dat hij troost en bemoediging mag geven aan al zijn dierbaren.