HERDERSTOCHT 2021

Als er niks verandert, houden wij donderdag 23 december 2021 onze jaarlijkse herderstocht.

Aanvang is: 19.00 uur

Vertrekplaats: Mosselboomgaard bij de kerk

Opgeven bij:    * J. Verkaart tel. 0111-407632

of                     * W. Doeswijk tel. 0111-414108.

of                     * Herderstocht@hotmail.com

Kosten: € 3,50 p.p.

Aanmelden: voor 20 december 2021