DE LAATSTE NOTEN VAN HET ST. WILLIBRORDUSKOOR

Met gemengde gevoelens heeft het bestuur in overleg met de leden besloten om te stoppen met het St. Willibrorduskoor. De vergrijzing, het achterwege blijven van nieuwe koorleden, de druk op het steeds kleiner wordende koor, en het recent overlijden van onze geliefde organist en dirigent Wim Boer laten ons geen andere keuze. Namens het bestuur en de leden danken we iedereen die in de afgelopen lange geschiedenis van het koor, met ons heeft samengewerkt, heeft mee gezongen en meegeleefd en naar ons heeft geluisterd. Het doet goed om terug te kijken op een mooi koorleven vol prachtige zang, schitterende orgelmuziek, mooie Nederlandse en Latijnse meerstemmige missen, prachtige muziekstukken in alle wereldtalen. Het repertoire bestond uit iets meer dan 300 muziekstukken en 45 meerstemmige missen. Het koor is in 1968 ontstaan uit een fusie van het toenmalige dameskoor met het herenkoor. De leden, Wilma van Hout-Bar 16 jaar lid, Harry Koper 25 jaar lid, Peter Wansink 37 jaar lid, Riet de Spirt-Verdonk 40 jaar lid, Ineke van de Waart-van Velthoven 43 jaar lid, Rina van Maanen-Bouman 46 jaar lid, Johan van de Waart 48 jaar lid, Tonny Schouwenaar-Verkaart 49 jaar lid, Gerda Verkaart-Leijdekker 53 jaar lid, Peter Verkaart 59 jaar lid en Joop Kouijzer maar liefst 68 jaar lid nemen afscheid van dit prachtige koor. De huidige voorzitter Johan van de Waart legt na 30 jaar met tegenzin zijn voorzitters hamer neer. Het koor was een hechte vriendengroep die vele jaren lief en leed met elkaar hebben gedeeld en na de wekelijkse repetitie onder het genot van een drankje op alle wereld problemen antwoord wist maar ook elke zondag samen met en onder de bezielende leiding van onze muziek kunstenaar Wim Boer (RIP) met schitterende muziek de diensten opluisterde. Helaas het stopt hier en dat doet pijn. De viering van de Heilige St. Cecilia, de patrones van de muziek en de muzikanten op zondag 19 november 2023 zal de laatste viering zijn waarin ons koor te horen zal zijn.
Het gaat u allen goed.

Johan van de Waart, voorzitter.

Vorig artikelADVENTSVIERING VOOR SENIOREN
Volgend artikelALLERZIELEN