CECILIAVIERING EN FEEST OP 25 NOVEMBER 2018

Op zondag 25 november 2018 werd de feestelijke viering voorgegaan door Pastoor F. van Hees waarbij het koor de Mis The Prince of Peace van Lloyd Webber zong, en na de communie het mooie lied van E. Bairstow, The King of Love my Shepperd is.
Daarna werden de jubilarissen door Pastoor van Hees uitgenodigd naar voren te komen, te weten mevrouw R. de Spirt 35 jaar koorlid en de heer H. Koper 20 jaar koorlid.
Pastoor van Hees prees ze voor de fijne samenwerking en inzet voor het koor en overhandigden aan de jubilarissen, ook namens de Kerncommissie, een mooie kaars. Hierna volgde een spontaan applaus en werden de jubilarissen gefeliciteerd door de aanwezige parochianen. Aansluitend was er een samenkomen in het parochiecentrum waarbij ook de kinderen en familie van de jubilarissen aanwezig waren. Ook aanwezig was Pastoor F. van Hees en een afvaardiging van de Parochiekerncommissie.
Nadat de voorzitter van de Kerncommissie de heer E. Steegmans de koorleden en in het bijzonder de jubilarissen had toegesproken, nam de voorzitter van het koor de heer J. van de Waart het woord met een mooi openingswoord waarin hij de jubilarissen lovende woorden toesprak en de toepassende onderscheiding aanbood. Mevrouw R. de Spirt ontving een erediploma en een gouden broche van de St. Gregorius vereniging.
De heer H. Koper kreeg voor 20 jaar koorlid een mooi boeket bloemen.
Na de koffie en de borrel was er de traditionele verloting en een sfeervolle lunch.
Verrassend en spontaan kwam het drietal die de bediening verzorgt ( ook wel K3 genoemd ) Henny, Loes en Corrie , met een act, een lied “ Viva Cecilia “ het was in een woord geweldig leuk. Ook al is het koor een sopraan rijker geworden, te weten Janine Doeswijk, het blijft een klein koor. Maar de sfeer is en blijft uitstekend. En het was nog lang een gezellig Ceciliafeest.
We kijken terug op een zeer geslaagde Ceciliazondag.
Peter Verkaart
Secretaris St. Willibrorduskoor.