CARITASCOLLECTES 2019 SCHOUWEN-DUIVELAND:

Zierikzee Burgh Totaal
6 sept. € 62,24 € 118,44 €180,68 voor hulp aanvragen bij Caritas
Collectes: 3 nov. voor het regio project “Vrienden van Emergis”.
1 dec. voor financiering adventsviering voor ouderen
Beide Caritascollectes van harte aanbevolen!

Activiteiten Caritas: – 27 okt. kranslegging kerkhof voor Allerzielen
– 17 nov. wereld armen dag: voedselinzameling voor voedselbank
– 14 dec. kerstmarkt Zierikzee met boekenverkoop en Adventsactie voor Niger.
– 18 dec. Adventsviering voor ouderen
Uw steun aan Caritas: bankrekening: NL 52 RABO 0143 5823 99 t.n.v. Caritaskern Schouwen-Duiveland.
Hartelijke dank voor uw steun, Caritas werkgroep Schouwen-Duiveland.