CARITAS

Adventsviering
De jaarlijkse adventsviering voor de senioren op woensdag 19 december begint om 16.30 uur met een heilige Mis in de Willibrorduskerk. Voorganger is pastoor van Hees en ons Ceciliakoor verzorgt het muzikale gedeelte. Daarna ontmoeten we elkaar in het parochiecentrum voor een gezellig samenzijn en een broodmaaltijd. Parochianen van 68 jaar en ouder hebben inmiddels een uitnodiging gekregen voor de maaltijd. Voor de Heilige Mis is iedereen van harte uitgenodigd. Tussen 7 december en 14 december kunt u het antwoordstrookje inleveren bij de genoemde adressen. Zorg dat u op tijd bent met inleveren want we zijn gebonden aan een bepaald aantal plaatsen.
Bezoekgroep
Zoals u wellicht bekend is bezoekt een aantal dames en heer parochianen die graag een bezoekje ontvangen vanuit onze kerk/caritas gemeenschap. Van deze en gene horen wij wel of er iemand ziek is of in het ziekenhuis/zorghotel ligt maar wij, van de bezoekgroep, willen u nog eens onder de aandacht brengen dat het belangrijk is dat van u te horen. Ook mensen die gewoon behoefte hebben aan een praatje of met vragen zitten kunnen een beroep doen op onze bezoekgroep. Voor een eerste contact kunt u bellen naar Henny Verkaart, tel. 414106.
Opbrengst caritascollectes
Zierikzee Haamstede Totaal
30 sept. € 50,10 € 41,50 € 91,60 voor Caritas activiteiten
14 okt. € 84,70 € 40,30 € 125,00 voor Caritas activiteiten
14 okt. € 266,08 € 139,50 € 405,58 deurcollecte voor Sulawesi
4 nov. € 243,75 ——- € 243,75 voor Palabana kinderdorp Zambia
Onze kasbeheerder Tonny Vaes zorgt ervoor dat de bedragen op de juiste plek terecht komen.
2 dec.: Caritascollecte ter ondersteuning voor de adventsviering en maaltijd voor ouderen.
15 dec.: op de kerstmarkt zullen weer kaarsjes worden verkocht voor de Adventsactie, dit jaar een project voor kwetsbare vrouwen en kinderen in Burkina Faso.
Uw steun voor de Caritas: bankrekening: NL 52 RABO 0143 5823 99 t.n.v. Caritaskern Schouwen-Duiveland. Hartelijk dank voor Uw bijdrage.

Caritas werkgroep Schouwen-Duiveland