CARITAS Vastenactie 2021

Dit jaar hebben wij u via de Caritas Werkgroep Schouwen Duiveland gevraagd uw bijdrage rechtstreeks naar Vastenactie Den Haag over te maken. Wij hopen dat u allen, net als voorgaande jaren, toen we bij u de zakjes kwamen ophalen, net zo gul geweest bent om uw bijdrage over te maken. Jaarlijks lieten wij u na verloop van tijd dan weten wat de actie opgebracht had, dit kan nu helaas niet omdat wij daar geen inzicht in hebben. Toch kunnen wij u wel iets leuks meedelen n.l. dat de kinderen van de Willibrordusschool zich niet onbetuigd hebben gelaten en door middel van de klussenkaart allerlei karweitjes gingen uitvoeren bij oma’s en opa’s, ooms en tantes en wie weet bij wie nog meer. Daarmee hebben ze maar liefst € 418,80 bij elkaar geklust. Dat is toch wel een heel geweldige prestatie. Juf Trudy zorgt ervoor dat dit prachtige bedrag bekend gemaakt wordt op school en bij deze willen we alle kinderen ontzettend hartelijk bedanken voor hun inzet. In de box achterin de kerk werd  € 47,– gedoneerd zodat we in totaal € 465,80 naar Vastenactie Den Haag hebben overgemaakt.

Mocht u alsnog uw bijdrage willen overmaken dan graag naar NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenaktie Den Haag.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Caritas Werkgroep Schouwen Duiveland.