CARITAS ADVENTSVIERING VOOR SENIOREN

Tijdens de laatste vergadering van de Caritas kerngroep Schouwen-Duiveland is besloten om de gebruikelijke adventsviering met maaltijd na afloop niet te laten doorgaan. Dit alles omdat er nog te veel onzekerheden zijn wat betreft corona. De H. Eucharistieviering op woensdagmiddag
15 december om 16.30 uur gaat wel door. Daar krijgt u t.z.t. met onze jaarlijkse kerstgroet bericht van.

We hopen u in ieder geval bij de viering te mogen begroeten.