Bestemming collecte Oecumenische Paasweek: Stichting Leergeld Oosterschelderegio

Evenals voorgaande jaren collecteren wij in de Oecumenische Paasweek vieringen, behalve op Goede Vrijdag, voor een goed doel. Dit keer voor de Stichting Leergeld Oosterschelderegio, een organisatie die kinderen helpt om mee te kunnen doen aan allerlei (school)activiteiten. Meer dan 1500 kinderen in Zeeland leven in gezinsarmoede en in een achterstandsituatie. Wij kunnen helpen!

Wilt u geld storten?  Dat kan op NL08 RABO 0130 845 248 t.n.v. St. Leerplan Oosterschelderegio.