AKTIVITEITEN KBO

Zaterdag 6 april a.s. gaan we met de KBO naar Dordrecht. 60 personen hebben zich hiervoor aangemeld, dus dat belooft een gezellig dagje te worden.

Op woensdag 17 april a.s. staat de inloop/computermiddag weer gepland. In het parochiecentrum kunt u hiervoor terecht en wel van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Op vrijdagavond 26 april a.s. is de slotavond van het klaverjassen. Daarna stoppen we er een paar maandjes mee en in september gaan we dan weer fris van start. Opgave bij Henny Verkaart,
tel. 414106 of per mail hmverkaart@zeelandnet.nl.

Dinsdagavond 30 april a.s. hebben we weer het seniorencafe. Ook deze keer vindt dat plaats in het parochiecentrum. Het thema en de spreker zijn nog niet bekend maar dat hoort u van ons in de volgende nieuwsbrief. Vanaf 19.30 uur bent u hartelijk welkom en breng vooral iemand mee die ook eens sfeer wil proeven bij de KBO, die zoveel te bieden heeft.