AKTIE KERKBALANS

Beste medeparochianen,

Als Parochie Kern Commissie waren wij zeer verheugd dat velen van u uw donatie aan de actie Kerkbalans al hebben voldaan. Wat ons ook opviel dat sommige van u dit jaar meer hebben gestort. Wij willen u hiervoor extra bedanken. Deze extra’s zorgen ervoor dat de financiële balans weer enigszins wordt hersteld.

Een aantal parochianen hebben de jaarlijkse bijdrage nog niet overgemaakt. Wij willen u vragen dit alsnog te doen. Zonder uw financiële bijdrage zouden wij onze reserves aan moeten spreken en dat hebben we, door Corona, ook al in 2020 moeten doen en die pot slinkt zo wel heel snel.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL63INGB0001285785 ten name van Parochiekern Zierikzee onder vermelding Actie Kerkbalans 2021.

Zorg dat het werk van uw kerk door kan gaan. Maak vandaag nog uw bijdrage over.
Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Namens de Parochiekerncommissie

Erik Steegmans

P.S. Wist u dat u met een periodieke overeenkomst met hetzelfde geld meer geeft? Neem contact op met Jan Versaevel, hij vertelt u er alles over.