AFSCHEID

In december hebben we afscheid genomen van Marijke v.d. Borght en Nel Wansink. Zij hebben vele jaren trouw de administratie verricht op het secretariaat, maar helaas om gezondheidsredenen is dit niet langer mogelijk. Met een bloemetje en een bedankje van de voorzitter van de PKC werden ze bedankt voor hun verrichte werkzaamheden.
Nel en Marijke, we wensen jullie alle goeds voor de komende jaren.
En we mochten gelukkig een nieuwe vrijwilligster verwelkomen, nl. Olga Coolbergen.
Olga, succes met de werkzaamheden, maar dat gaat vast goed komen!